ผู้เขียน หัวข้อ: แถลงการณ์กลุ่มแพทย์อาวุโสฯ  (อ่าน 2909 ครั้ง)

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
แถลงการณ์กลุ่มแพทย์อาวุโสฯ
« เมื่อ: 19 มิถุนายน 2013, 01:19:12 »


แถลงการณ์ กลุ่มแพทย์อาวุโสโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป    โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์   โรงพยาบาลชุมชน
ณ ห้องสมุด กรมการแพทย์   วันที่ 14   มิถุนายน  2556

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 2-3  เดือนที่ผ่านมา  พวกเราซึ่งเป็นแพทย์อาวุโส โดยหลายท่าน รับราชการในกระทรวงต่อเนื่องมา เกือบ 30 ปี รู้สึกไม่สบายใจ กับเหตุการณ์ ความไม่เข้าใจกันของผู้บริหารกระทรวงฯ กับผู้ปฎิบัติ  นำมาซึ่งความร้าวฉาน และกลายไปเป็นเรื่องการเมือง อย่างที่ไม่ควรจะเป็น

กระทรวงสาธารณสุขเปรียบเหมือนร่างกาย  ที่มีอวัยวะ ครบ 32  ทุกอวัยวะล้วนมีความสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  ขาดซึ่งกันและกันไม่ได้   เปรียบเหมือนโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป สถาบันทางการแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์  โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   ทั้งหมดคือพวงบริการ ในระบบบริการสุขภาพ ที่ต้องพึงพาอาศัยกัน  อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะแตกต่างก็เพียงแค่บริบทในการให้บริการเท่านั้น  

ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ ต้นตอน่าจะมาจากการพูดคุยกันน้อยไป  ทำความเข้าใจ สื่อสารกันได้ไม่ทุกระดับ  สุดท้ายเมื่อไม่เข้าใจกัน การพูดคุยกันในภายหลังยากที่จะเข้าใจกัน  ความหวาดระแวงเมื่อเกิดขึ้นแล้ว  จะทำลายระบบสาธารณสุขของเราซึ่งเข้มแข็ง  อยู่แล้วให้อ่อนแอลง  ปัญหานี้ เรากลุ่มแพทย์อาวุโส  มีความคิดว่า ไม่ควรโทษว่าใครถูก ใครผิด  แต่เราควรมาหาแนวทางว่า เราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อองค์กร และคนไข้ของเรา โดยที่ไม่มีการหวาดระแวง ซึ่งกันและกัน น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด ในเวลานี้

พวกเรากลุ่มแพทย์อาวุโสจึงชวนกันมานั่งพูดคุย  ซึ่งพวกเราไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไร กับปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น  แต่เห็นว่าปัญหาน่าจะมาจาก  เรื่องการทำ  p4p ที่จะต้องจดบันทึก ล่าแต้มมาแลกเงิน  ทำให้ขาดซึ่งศักดิ์ศรี ความเป็นวิชาชีพ( ข้อเสนอของฝ่ายหนึ่ง)  กับความหวังดีของผู้บริหารกระทรวง  ที่ต้องการให้บุคลากรมีรายได้เหมาะสมกับความยากลำบากในการปฎิบัติงาน ในลักษณะงานอันเป็นที่น่ารังเกียจ(ทำงานสัมผัสกับโรคติดต่อ สารคัดหลั่ง อุจจาระ ปัสสาวะ) ในสายตาของบุคคลอื่น  แต่เป็นอาชีพที่มีเกียรติยิ่งในวิชาชีพที่พวกเรารัก  หลังจากที่เราได้พูดคุยกัน จึงมีมติ เสนอให้ทุกกลุ่มวิชาชีพ ได้พิจารณา  แนวทางที่น่าจะเหมา ในการเดินหน้าระบบสาธารณสุขของเรา ดังนี้

1. ขอให้ปรับเปลี่ยนการทำ P4P แบบจดแต้ม แลกเงิน ซึ่งเป็นภาระในการปฎิบัติ และไม่เหมาะสม กับวิชาชีพที่ให้บริการผู้เจ็บป่วย ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และอาจทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่บุคลากรของกระทรวง  โดยเปลี่ยนเป็นงานประจำสู่คุณภาพบริการ  หรือ  Routine to  P4P  หลายท่านอาจไม่ชอบ  P4P  ก็อาจใช้คำไทยดังกล่าวข้างต้นก็ได้  โดยใช้หลักฐานการทำงาน ที่ปรากฏใน  43  แฟ้ม จากโปรแกรมทางการแพทย์  HOS  XP  ที่ใช้กันอยู่เกือบทุกโรงพยาบาล  และทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลทุกระดับ รวมทั้ง รพ.สต.  ซึ่งไม่ต้องจดบันทึก แบบทำมือ  แต่มันเป็นการบันทึกที่เราต้องทำกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว นำผลงานจาก 43 แฟ้มดังกล่าว มาใช้กำหนด วงเงินที่จะจ่ายตอบแทนให้กับหน่วยบริการ  ตามเกณฑ์ที่คณะทำงานประชุมตกลงในระดับกระทรวง จากนั้น หน่วยบริการนำเงินดังกล่าวจ่ายให้กับบุคลากรในหน่วยบริการทุกคน รวมทั้ง back office  ตามสัดส่วนที่กล่าวต่อ ในข้อที่  2.

2. เร่งดำเนินการจัดทำ bench mark ในเรื่องรายได้ของบุคลากร ทุกสาขาอาชีพในกระทรวง เที่ยบกับรายได้ของวิชาชีพ ที่เหมือนกันในภาคเอกชน โดยเปรียบเทียบรายได้ในสัดส่วนที่เทียบกับภาคชน ที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 หรือเท่าเทียมกัน  แล้วนำมาคำนวนเป็นสัดส่วน  ร้อยละ เพื่อเป็นมาตรฐาน ในการจ่ายเงินให้กับบุคลากร ตามข้อ 1. ต่อไป (ไม่ควรนำวิชาชีพ มาเทียบเปรียบกัน อย่างที่กระทรวงดำเนินการไปแล้ว ขอให้แก้ไข เพราะเป็นการเหลื่อมล้ำ  และแตกแยก )

3. ผลักดันให้ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการ กสธ. พ้นจากเงามืด ของ กพ. เพื่อให้ตอบสนองกับลักษณะงาน และเพิ่มบุคลากรที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริง เพื่อให้มีเลิอดใหม่ มาถ่ายเลือดเก่าที่อายุมากแล้ว ไม่สมควรปฎิบัติงานในลักษณะ เป็นเวรผลัดได้  นอกจากนี้ สามารถกำหนดเพดานเงินเดือนให้สอดรับกับลักษณะงานอันที่น่ารังเกียจและมีความรับผิดชอบสูง ดังกล่าวข้างต้น  เทียบเคียงกับข้าราชการตุลาการ  ซึ่งในระยะยาว จะได้ไม่ต้องมีปัญหากับสำนักงบประมาณ ในเรื่องเงินกินเปล่า  ฉบับที่   4  6  7 และ 8  ที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน

4. สร้างความรักสามัคคี ความเป็นปึกแผ่น ลดกลุ่มก้อนผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดพวงบริหารทางการแพทย์ที่แท้จริง อันได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป   โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะงานที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ในการให้บริการแก่ประชาชน

5. กระทรวงฯ ควรปรับแนวทางในการสื่อสาร ให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ การปฎิบัติงานอันเป็นการเพิ่มภาระงาน  โดยการทำพิจารณ์ หาข้อเสนอแนะของบุคลากรทุกสาขาอาชีพในกระทรวง ด้วยความเท่าเทียม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ลดแรงต้านทาน ที่อาจเกิดขึ้น ดังในปัจจุบัน

6. กระทรวงฯ อาจขอความร่วมมือจากสำนักงานสถิติจังหวัด ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ในสถานบริการแต่ละระดับ ซึ่งเป็นคนกลางที่ยอมรับได้  เพื่อประเมินผลงาน ที่ทำกันในข้อที่ 1. ทั้งผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ  ผู้มีส่วนได้เสีย  เพื่อเป็นการบ้านให้ผู้บริหารในทุกระดับ  ดำเนินการปรับปรุงระบบบริการ ให้มีคุณภาพ สอดรับกับความต้องการของประชาชน และบริบทของหน่วยงานตนเอง

...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2013, 00:20:11 โดย admin »

Wisnee

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 30
  • ดูรายละเอียด
Re: แถลงการณ์กลุ่มแพทย์อาวุโสฯ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2013, 07:29:24 »
 :) :) :)
Post by See Belief Oneself SBO