ผู้เขียน หัวข้อ: "หมอประเวศ" ชู สสส.ต้นแบบองค์กรนวัตกรรมทางสังคม  (อ่าน 1018 ครั้ง)

ABBA

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2105
    • ดูรายละเอียด
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์   28 พฤษภาคม 2556 16:03 น.   

   


       "หมอประเวศ" ชม สสส.ทำงาน 12 ปี ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพ ทำสังคมเข็มแข็งขึ้น ชูต้นแบบองค์กรนวัตกรรมทางสังคม เปิดพื้นที่ทางสังคมและปัญญา
       
       วันนี้ (28 พ.ค.) ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ปาฐกถานำเรื่อง “นวัตกรรมทางสังคมกับการพัฒนาประเทศ” ในงาน “สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28-29 พ.ค.นี้ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ กว่า 300 องค์กร ในโอกาสครบรอบ 12 ปี สสส. ว่า การทำงานของ สสส. ใน 12 ปี ที่ผ่านมาเป็นการสร้างเครื่องมือที่เป็นต้นแบบนวัตกรรมทางสังคม ทำให้เกิดพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางปัญญาอย่างกว้างขวาง และสามารถแก้ไขการบริหารแบบแนวดิ่ง ซึ่งสังคมเข้มแข็ง จะเป็นตัวนำให้การเมืองดี ศีลธรรมดี และเศรษฐกิจดี โดยไม่ว่าจะเป็นอำนาจอะไร เช่น อำนาจทางการเมือง ถ้าอยู่ท่ามกลางสังคมที่เข้มแข็ง มีความเป็นพลเมืองสูง อำนาจก็จะถูกตรวจสอบ ทำตามอำเภอใจไม่ได้ ต้องอยู่ในร่องในรอย สังคมเข้มแข็งจึงเป็นปัจจัยให้การเมืองดี ศีลธรรมดี และเศรษฐกิจดี
       
       “การปล่อยให้สังคมอ่อนแอ ผู้คนขาดจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมือง ตัวใครตัวมัน อำนาจต่างๆ ในสังคมก็จะไม่ถูกตรวจสอบ และสามารถทำตามอำเภอใจได้มาก การเมืองจึงไม่ดี ศีลธรรมจึงไม่ดี เศรษฐกิจจึงไม่ดี เมื่อปัจจัยชี้ขาดอนาคตของการพัฒนาประเทศอยู่ที่สังคมเข้มแข็ง นวัตกรรมทางสังคม จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะสังคมที่เข้มแข็งจะสามารถขับเคลื่อนเรื่องที่ทำได้ยากไปได้ และกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้คนร่วมคิดร่วมทำด้วยกันก็จะพาให้สังคมนั้นดีขึ้น” ศ.นพ.ประเวศ กล่าว
       
       ด้าน ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน สสส. กล่าวในการอภิปรายเรื่อง "เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บนฐานของการติดตามประเมินผล 1 ทศวรรษของ สสส." ว่า การทำงานของ สสส.ตลอดเวลาที่ผ่านมามีจุดประสงค์ที่จะสร้างวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีแผนการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ด้วยความหลากหลายทั้งพื้นที่ กลุ่มอายุ ทำให้เกิดพหุภาคี ชุมชน และองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
       
       ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ กล่าวว่า การทำงานของ สสส. ที่ประสบผลสำเร็จและส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนอย่างสูง อาทิ การลดลงของอัตราการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อีกมากที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาวะสังคม เช่น ด้านการศึกษา การสื่อสารสาธารณะ และการคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นต้นแบบสำหรับเครือข่ายการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในและนอกประเทศ ทั้งนี้ การประเมินผลการทำงานถือเป็นเรื่องสำคัญเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การประเมินผลและการพัฒนาศักยภาพจะผลักดันให้ สสส. ก้าวไปข้างหน้าด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและรับผิดชอบ
       
       ทั้งนี้ ภายในงานจะมีเวทีการแสดงทรรศนะของนักวิชาการสาธารณสุขทั้งไทย และต่างชาติ การเสวนาวิชาการห้องย่อยรวม22 ห้อง และตลาดนัดแห่งแรงบันดาลใจ หรือ Market Place จากภาคีเครือข่ายกว่า 300 องค์กร อาทิ ห้องเรียนความมืด เพื่อให้คนทั่วไปได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตา, โรงภาพยนตร์แห่งแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดเรื่องราวทางสังคมจากคนทุกกลุ่ม โดยพิธีกรจากรายการสารคดีข่าว อาทิ คนค้นฅน ข่าวสามมิติ วิตามินข่าว เป็นต้น และถนนแห่งนิทรรศการ รวบรวมผลงานเด่นที่ขับเคลื่อนสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและทำได้จริงจาก สสส. และภาคีเครือข่าย