ผู้เขียน หัวข้อ: การจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557  (อ่าน 28988 ครั้ง)

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
จังหวัด    หน่วยงาน            สาขา     สาขาย่อย    โควต้า
สมุทรปราการ    รพท.สมุทรปราการ     กุมารเวชศาสตร์     -    1
สมุทรปราการ    รพท.สมุทรปราการ     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด    1
สมุทรปราการ    รพท.สมุทรปราการ     วิสัญญีวิทยา     -    2
สมุทรปราการ    รพท.สมุทรปราการ     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
สมุทรปราการ    รพท.สมุทรปราการ     ศัลยศาสตร์     -    1
สมุทรปราการ    รพท.สมุทรปราการ     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
สมุทรปราการ    รพท.สมุทรปราการ     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
สมุทรปราการ    รพท.สมุทรปราการ     อายุรศาสตร์     -    1
สมุทรปราการ    รพท.สมุทรปราการ     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบทางเดินอาหาร    1
สมุทรปราการ    รพท.สมุทรปราการ     อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา     -    1
สมุทรปราการ    รพท.สมุทรปราการ     ประสาทวิทยา     -    1
สมุทรปราการ    รพท.สมุทรปราการ     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
สมุทรปราการ    รพช.บางบ่อ     วิสัญญีวิทยา     -    1
สมุทรปราการ    รพช.บางบ่อ     อายุรศาสตร์     -    1
สมุทรปราการ    รพช.บางบ่อ     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
สมุทรปราการ    รพช.บางพลี     กุมารเวชศาสตร์     -    1
สมุทรปราการ    รพช.บางพลี     จิตเวชศาสตร์     -    1
สมุทรปราการ    รพช.บางพลี     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
สมุทรปราการ    รพช.บางพลี     วิสัญญีวิทยา     -    1
สมุทรปราการ    รพช.บางพลี     ศัลยศาสตร์     -    2
สมุทรปราการ    รพช.บางพลี     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
สมุทรปราการ    รพช.บางพลี     อายุรศาสตร์     -    1
สมุทรปราการ    รพช.บางจาก     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
สมุทรปราการ    รพช.บางจาก     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
สมุทรปราการ    รพช.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์     อายุรศาสตร์     -    1
นนทบุรี    รพท.พระนั่งเกล้า     กุมารเวชศาสตร์     -    1
นนทบุรี    รพท.พระนั่งเกล้า     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด    1
นนทบุรี    รพท.พระนั่งเกล้า     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก    1
นนทบุรี    รพท.พระนั่งเกล้า     จิตเวชศาสตร์     -    1
นนทบุรี    รพท.พระนั่งเกล้า     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
นนทบุรี    รพท.พระนั่งเกล้า     วิสัญญีวิทยา     อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก    1
นนทบุรี    รพท.พระนั่งเกล้า     ศัลยศาสตร์     -    1
นนทบุรี    รพท.พระนั่งเกล้า     ศัลยศาสตร์     อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด    1
นนทบุรี    รพท.พระนั่งเกล้า     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
นนทบุรี    รพท.พระนั่งเกล้า     อายุรศาสตร์     -    2
นนทบุรี    รพท.พระนั่งเกล้า     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    1
นนทบุรี    รพท.พระนั่งเกล้า     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบการหายใจฯ    1
นนทบุรี    รพท.พระนั่งเกล้า     อายุรศาสตร์โรคเลือด     -    1
นนทบุรี    รพท.พระนั่งเกล้า     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
นนทบุรี    รพช.บางใหญ่     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
นนทบุรี    รพช.บางใหญ่     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
นนทบุรี    รพช.บางใหญ่     อายุรศาสตร์     -    1
นนทบุรี    รพช.บางบัวทอง     วิสัญญีวิทยา     -    1
นนทบุรี    รพช.บางบัวทอง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ปทุมธานี    รพท.ปทุมธานี     กุมารเวชศาสตร์     -    2
ปทุมธานี    รพท.ปทุมธานี     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ    1
ปทุมธานี    รพท.ปทุมธานี     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
ปทุมธานี    รพท.ปทุมธานี     ศัลยศาสตร์     -    1
ปทุมธานี    รพท.ปทุมธานี     ศัลยศาสตร์     อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด    1
ปทุมธานี    รพท.ปทุมธานี     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
ปทุมธานี    รพท.ปทุมธานี     กุมารศัลยศาสตร์     -    1
ปทุมธานี    รพท.ปทุมธานี     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ปทุมธานี    รพท.ปทุมธานี     อายุรศาสตร์     -    2
ปทุมธานี    รพท.ปทุมธานี     อายุรศาสตร์     อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ    1
ปทุมธานี    รพท.ปทุมธานี     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบทางเดินอาหาร    1
ปทุมธานี    รพท.ปทุมธานี     อายุรศาสตร์โรคเลือด     -    1
ปทุมธานี    รพท.ปทุมธานี     ประสาทวิทยา     -    1
ปทุมธานี    รพท.ปทุมธานี     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
ปทุมธานี    รพช.ธัญบุรี     กุมารเวชศาสตร์     -    2
ปทุมธานี    รพช.ธัญบุรี     ศัลยศาสตร์     -    2
ปทุมธานี    รพช.ธัญบุรี     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
ปทุมธานี    รพช.ธัญบุรี     อายุรศาสตร์     -    2
พระนครศรีอยุธยา    รพศ.พระนครศรีอยุธยา     กุมารเวชศาสตร์     -    2
พระนครศรีอยุธยา    รพศ.พระนครศรีอยุธยา     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
พระนครศรีอยุธยา    รพศ.พระนครศรีอยุธยา     วิสัญญีวิทยา     -    1
พระนครศรีอยุธยา    รพศ.พระนครศรีอยุธยา     ศัลยศาสตร์     -    1
พระนครศรีอยุธยา    รพศ.พระนครศรีอยุธยา     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
พระนครศรีอยุธยา    รพศ.พระนครศรีอยุธยา     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
พระนครศรีอยุธยา    รพศ.พระนครศรีอยุธยา     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
พระนครศรีอยุธยา    รพศ.พระนครศรีอยุธยา     อายุรศาสตร์     -    2
พระนครศรีอยุธยา    รพศ.พระนครศรีอยุธยา     อายุรศาสตร์โรคเลือด     -    1
พระนครศรีอยุธยา    รพศ.พระนครศรีอยุธยา     ประสาทวิทยา     -    1
พระนครศรีอยุธยา    รพท.เสนา     จักษุวิทยา     -    1
พระนครศรีอยุธยา    รพท.เสนา     วิสัญญีวิทยา     -    2
พระนครศรีอยุธยา    รพท.เสนา     ศัลยศาสตร์     -    1
พระนครศรีอยุธยา    รพท.เสนา     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
พระนครศรีอยุธยา    รพท.เสนา     อายุรศาสตร์     -    2
พระนครศรีอยุธยา    รพท.เสนา     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
พระนครศรีอยุธยา    รพช.บางปะอิน     กุมารเวชศาสตร์     -    1
พระนครศรีอยุธยา    รพช.บางปะอิน     ศัลยศาสตร์     -    1
พระนครศรีอยุธยา    รพช.บางปะอิน     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
อ่างทอง    รพท.อ่างทอง     ศัลยศาสตร์     -    2
อ่างทอง    รพท.อ่างทอง     โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา     -    1
อ่างทอง    รพท.อ่างทอง     อายุรศาสตร์     -    3
อ่างทอง    รพท.อ่างทอง     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ลพบุรี    รพท.พระนารายณ์มหาราช (ลพบุรี)     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ลพบุรี    รพท.พระนารายณ์มหาราช (ลพบุรี)     จักษุวิทยา     -    1
ลพบุรี    รพท.พระนารายณ์มหาราช (ลพบุรี)     จิตเวช เด็กและวัยรุ่น     -    1
ลพบุรี    รพท.พระนารายณ์มหาราช (ลพบุรี)     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
ลพบุรี    รพท.พระนารายณ์มหาราช (ลพบุรี)     ศัลยศาสตร์     -    1
ลพบุรี    รพท.พระนารายณ์มหาราช (ลพบุรี)     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
ลพบุรี    รพท.พระนารายณ์มหาราช (ลพบุรี)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ลพบุรี    รพท.พระนารายณ์มหาราช (ลพบุรี)     อายุรศาสตร์     -    1
ลพบุรี    รพท.พระนารายณ์มหาราช (ลพบุรี)     อายุรศาสตร์โรคเลือด     -    1
ลพบุรี    รพท.พระนารายณ์มหาราช (ลพบุรี)     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ลพบุรี    รพท.บ้านหมี่     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ลพบุรี    รพท.บ้านหมี่     จิตเวชศาสตร์     -    1
ลพบุรี    รพท.บ้านหมี่     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
ลพบุรี    รพท.บ้านหมี่     ศัลยศาสตร์     -    1
ลพบุรี    รพท.บ้านหมี่     อายุรศาสตร์     -    1
ลพบุรี    รพท.บ้านหมี่     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ลพบุรี    รพช.โคกสำโรง     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ลพบุรี    รพช.โคกสำโรง     วิสัญญีวิทยา     -    1
ลพบุรี    รพช.โคกสำโรง     ศัลยศาสตร์     -    1
ลพบุรี    รพช.โคกสำโรง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ลพบุรี    รพช.ชัยบาดาล     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ลพบุรี    รพช.ชัยบาดาล     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
ลพบุรี    รพช.ชัยบาดาล     อายุรศาสตร์     -    1
สิงห์บุรี    รพท.สิงห์บุรี     กุมารเวชศาสตร์     -    1
สิงห์บุรี    รพท.สิงห์บุรี     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
สิงห์บุรี    รพท.สิงห์บุรี     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
สิงห์บุรี    รพท.สิงห์บุรี     ศัลยศาสตร์     -    2
สิงห์บุรี    รพท.สิงห์บุรี     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
สิงห์บุรี    รพท.สิงห์บุรี     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
สิงห์บุรี    รพท.สิงห์บุรี     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
สิงห์บุรี    รพท.สิงห์บุรี     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคไต    1
สิงห์บุรี    รพท.สิงห์บุรี     อายุรศาสตร์     เวชบำบัดวิกฤต    1
สิงห์บุรี    รพท.สิงห์บุรี     ตจวิทยา     -    1
สิงห์บุรี    รพท.อินทร์บุรี     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
สิงห์บุรี    รพท.อินทร์บุรี     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
สิงห์บุรี    รพท.อินทร์บุรี     ศัลยศาสตร์     -    2
สิงห์บุรี    รพท.อินทร์บุรี     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
สิงห์บุรี    รพท.อินทร์บุรี     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ชัยนาท    รพท.ชัยนาทนเรนทร (ชัยนาท)     วิสัญญีวิทยา     -    1
ชัยนาท    รพท.ชัยนาทนเรนทร (ชัยนาท)     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
ชัยนาท    รพท.ชัยนาทนเรนทร (ชัยนาท)     ศัลยศาสตร์     -    1
ชัยนาท    รพท.ชัยนาทนเรนทร (ชัยนาท)     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
ชัยนาท    รพท.ชัยนาทนเรนทร (ชัยนาท)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ชัยนาท    รพท.ชัยนาทนเรนทร (ชัยนาท)     อายุรศาสตร์     -    1
ชัยนาท    รพช.สรรคบุรี     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
ชัยนาท    รพช.หันคา     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
สระบุรี    รพศ.สระบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     -    1
สระบุรี    รพศ.สระบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด    1
สระบุรี    รพศ.สระบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     จิตเวชศาสตร์     -    1
สระบุรี    รพศ.สระบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     พยาธิวิทยากายวิภาค     -    1
สระบุรี    รพศ.สระบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     นิติเวชศาสตร์     -    1
สระบุรี    รพศ.สระบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
สระบุรี    รพศ.สระบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     วิสัญญีวิทยา     -    1
สระบุรี    รพศ.สระบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์     -    1
สระบุรี    รพศ.สระบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ทรวงอก     -    1
สระบุรี    รพศ.สระบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
สระบุรี    รพศ.สระบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
สระบุรี    รพศ.สระบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา    1
สระบุรี    รพศ.สระบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     -    2
สระบุรี    รพศ.สระบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม    1
สระบุรี    รพศ.สระบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    2
สระบุรี    รพท.พระพุทธบาท     กุมารเวชศาสตร์     -    1
สระบุรี    รพท.พระพุทธบาท     ศัลยศาสตร์     -    1
สระบุรี    รพท.พระพุทธบาท     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
สระบุรี    รพท.พระพุทธบาท     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
สระบุรี    รพท.พระพุทธบาท     อายุรศาสตร์     -    1
สระบุรี    รพท.พระพุทธบาท     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ชลบุรี    รพศ.ชลบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา    1
ชลบุรี    รพศ.ชลบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     จิตเวชศาสตร์     -    1
ชลบุรี    รพศ.ชลบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
ชลบุรี    รพศ.ชลบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     วิสัญญีวิทยา     -    2
ชลบุรี    รพศ.ชลบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์     ศัลยศาสตร์ทวารหนัก    1
ชลบุรี    รพศ.ชลบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ทรวงอก     -    1
ชลบุรี    รพศ.ชลบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารศัลยศาสตร์     -    1
ชลบุรี    รพศ.ชลบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ    1
ชลบุรี    รพศ.ชลบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบทางเดินอาหาร    1
ชลบุรี    รพศ.ชลบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     ประสาทวิทยา     -    1
ชลบุรี    รพศ.ชลบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ชลบุรี    รพช.บ้านบึง     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ชลบุรี    รพช.บ้านบึง     ศัลยศาสตร์     -    1
ชลบุรี    รพช.บ้านบึง     อายุรศาสตร์     -    1
ชลบุรี    รพช.บางละมุง     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ชลบุรี    รพช.บางละมุง     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด    1
ชลบุรี    รพช.บางละมุง     จิตเวช เด็กและวัยรุ่น     -    1
ชลบุรี    รพช.บางละมุง     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
ชลบุรี    รพช.บางละมุง     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
ชลบุรี    รพช.บางละมุง     ศัลยศาสตร์     -    1
ชลบุรี    รพช.บางละมุง     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
ชลบุรี    รพช.บางละมุง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
ชลบุรี    รพช.บางละมุง     อายุรศาสตร์     -    1
ชลบุรี    รพช.บางละมุง     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคไต    1
ชลบุรี    รพช.บางละมุง     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
ชลบุรี    รพช.พนัสนิคม     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ชลบุรี    รพช.พนัสนิคม     ศัลยศาสตร์     -    1
ชลบุรี    รพช.พนัสนิคม     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ชลบุรี    รพช.พนัสนิคม     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
ชลบุรี    รพช.พนัสนิคม     อายุรศาสตร์     -    2
ชลบุรี    รพช.อ่าวอุดม     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ชลบุรี    รพช.อ่าวอุดม     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
ชลบุรี    รพช.อ่าวอุดม     ศัลยศาสตร์     -    1
ชลบุรี    รพช.อ่าวอุดม     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ชลบุรี    รพช.อ่าวอุดม     อายุรศาสตร์     -    1
ระยอง    รพศ.ระยอง     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ระยอง    รพศ.ระยอง     จักษุวิทยา     -    1
ระยอง    รพศ.ระยอง     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
ระยอง    รพศ.ระยอง     ศัลยศาสตร์     -    1
ระยอง    รพศ.ระยอง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
ระยอง    รพศ.ระยอง     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
ระยอง    รพศ.ระยอง     อายุรศาสตร์     -    3
ระยอง    รพศ.ระยอง     อายุรศาสตร์     อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ    1
ระยอง    รพศ.ระยอง     อายุรศาสตร์     อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม    1
ระยอง    รพศ.ระยอง     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบทางเดินอาหาร    1
ระยอง    รพศ.ระยอง     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    4
ระยอง    รพช.มาบตาพุด     กุมารเวชศาสตร์     -    2
ระยอง    รพช.มาบตาพุด     ศัลยศาสตร์     -    2
ระยอง    รพช.มาบตาพุด     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
ระยอง    รพช.มาบตาพุด     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    2
ระยอง    รพช.มาบตาพุด     อายุรศาสตร์     -    2
ระยอง    รพช.บ้านฉาง     อายุรศาสตร์     -    1
ระยอง    รพช.แกลง     วิสัญญีวิทยา     -    1
ระยอง    รพช.แกลง     ศัลยศาสตร์     -    1
ระยอง    รพช.แกลง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ระยอง    รพช.แกลง     อายุรศาสตร์     -    1
จันทบุรี    รพศ.พระปกเกล้า (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด    1
จันทบุรี    รพศ.พระปกเกล้า (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ    1
จันทบุรี    รพศ.พระปกเกล้า (Excellent Center/รร.แพทย์)     จิตเวช เด็กและวัยรุ่น     -    1
จันทบุรี    รพศ.พระปกเกล้า (Excellent Center/รร.แพทย์)     พยาธิวิทยากายวิภาค     -    1
จันทบุรี    รพศ.พระปกเกล้า (Excellent Center/รร.แพทย์)     วิสัญญีวิทยา     -    1
จันทบุรี    รพศ.พระปกเกล้า (Excellent Center/รร.แพทย์)     วิสัญญีวิทยา     อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก    1
จันทบุรี    รพศ.พระปกเกล้า (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
จันทบุรี    รพศ.พระปกเกล้า (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
จันทบุรี    รพศ.พระปกเกล้า (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์     -    1
จันทบุรี    รพศ.พระปกเกล้า (Excellent Center/รร.แพทย์)     โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา     -    1
จันทบุรี    รพศ.พระปกเกล้า (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     -    1
จันทบุรี    รพศ.พระปกเกล้า (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ    1
จันทบุรี    รพศ.พระปกเกล้า (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    1
จันทบุรี    รพศ.พระปกเกล้า (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบการหายใจฯ    1
จันทบุรี    รพศ.พระปกเกล้า (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
จันทบุรี    รพช.สอยดาว     อายุรศาสตร์     -    1
ตราด    รพท.ตราด     จักษุวิทยา     -    1
ตราด    รพท.ตราด     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
ตราด    รพท.ตราด     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
ตราด    รพท.ตราด     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ตราด    รพท.ตราด     อายุรศาสตร์     -    2
ตราด    รพช.คลองใหญ่     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
ตราด    รพช.เขาสมิง     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
ตราด    รพช.บ่อไร่     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
ตราด    รพช.แหลมงอบ     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
ตราด    รพช.เกาะกูด     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
ตราด    รพช.เกาะช้าง     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
ฉะเชิงเทรา    รพท.พุทธโสธร     กุมารเวชศาสตร์     -    2
ฉะเชิงเทรา    รพท.พุทธโสธร     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด    1
ฉะเชิงเทรา    รพท.พุทธโสธร     จักษุวิทยา     -    1
ฉะเชิงเทรา    รพท.พุทธโสธร     ศัลยศาสตร์     -    2
ฉะเชิงเทรา    รพท.พุทธโสธร     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
ฉะเชิงเทรา    รพท.พุทธโสธร     ศัลยศาสตร์ตกแต่ง     -    1
ฉะเชิงเทรา    รพท.พุทธโสธร     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
ฉะเชิงเทรา    รพท.พุทธโสธร     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
ฉะเชิงเทรา    รพท.พุทธโสธร     อายุรศาสตร์     -    1
ฉะเชิงเทรา    รพท.พุทธโสธร     อายุรศาสตร์     อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ    1
ฉะเชิงเทรา    รพท.พุทธโสธร     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบการหายใจฯ    1
ฉะเชิงเทรา    รพท.พุทธโสธร     อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา     -    1
ฉะเชิงเทรา    รพท.พุทธโสธร     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
ฉะเชิงเทรา    รพช.บางน้ำเปรี้ยว     ศัลยศาสตร์     -    1
ฉะเชิงเทรา    รพช.บางปะกง     อายุรศาสตร์     -    1
ฉะเชิงเทรา    รพช.พนมสารคาม     วิสัญญีวิทยา     -    1
ฉะเชิงเทรา    รพช.พนมสารคาม     ศัลยศาสตร์     -    1
ฉะเชิงเทรา    รพช.พนมสารคาม     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
ฉะเชิงเทรา    รพช.พนมสารคาม     อายุรศาสตร์     -    1
ฉะเชิงเทรา    รพช.สนามชัยเขต     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ฉะเชิงเทรา    รพช.สนามชัยเขต     ศัลยศาสตร์     -    1
ฉะเชิงเทรา    รพช.สนามชัยเขต     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ฉะเชิงเทรา    รพช.สนามชัยเขต     อายุรศาสตร์     -    1
ปราจีนบุรี    รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ปราจีนบุรี    รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด    1
ปราจีนบุรี    รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
ปราจีนบุรี    รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
ปราจีนบุรี    รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร     ศัลยศาสตร์     -    2
ปราจีนบุรี    รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
ปราจีนบุรี    รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
ปราจีนบุรี    รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ปราจีนบุรี    รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร     อายุรศาสตร์     -    2
ปราจีนบุรี    รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบทางเดินอาหาร    1
ปราจีนบุรี    รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร     อายุรศาสตร์โรคเลือด     -    1
ปราจีนบุรี    รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร     อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา     -    1
ปราจีนบุรี    รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ปราจีนบุรี    รพช.กบินทร์บุรี     วิสัญญีวิทยา     -    1
ปราจีนบุรี    รพช.กบินทร์บุรี     ศัลยศาสตร์     -    1
ปราจีนบุรี    รพช.กบินทร์บุรี     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
ปราจีนบุรี    รพช.กบินทร์บุรี     อายุรศาสตร์     -    2
ปราจีนบุรี    รพช.กบินทร์บุรี     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
นครนายก    รพท.นครนายก     กุมารเวชศาสตร์     -    2
นครนายก    รพท.นครนายก     วิสัญญีวิทยา     -    1
นครนายก    รพท.นครนายก     ศัลยศาสตร์     -    1
นครนายก    รพท.นครนายก     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
นครนายก    รพท.นครนายก     อายุรศาสตร์     -    2
นครนายก    รพท.นครนายก     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคไต    1
นครนายก    รพท.นครนายก     ประสาทวิทยา     -    1
สระแก้ว    รพท.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว     กุมารเวชศาสตร์     -    2
สระแก้ว    รพท.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว     จักษุวิทยา     -    1
สระแก้ว    รพท.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว     วิสัญญีวิทยา     -    1
สระแก้ว    รพท.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
สระแก้ว    รพท.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว     ศัลยศาสตร์     -    2
สระแก้ว    รพท.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว     ศัลยศาสตร์     อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ    1
สระแก้ว    รพท.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
สระแก้ว    รพท.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
สระแก้ว    รพท.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
สระแก้ว    รพท.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว     โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา     -    1
สระแก้ว    รพท.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
สระแก้ว    รพท.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว     อายุรศาสตร์     -    2
สระแก้ว    รพท.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบทางเดินอาหาร    1
สระแก้ว    รพท.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    1
สระแก้ว    รพท.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว     ประสาทวิทยา     -    1
สระแก้ว    รพท.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
สระแก้ว    รพช.อรัญประเทศ     กุมารเวชศาสตร์     -    1
สระแก้ว    รพช.อรัญประเทศ     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
สระแก้ว    รพช.อรัญประเทศ     อายุรศาสตร์     -    1

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
นครราชสีมา    รพศ.มหาราชนครราชสีมา (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ    1
นครราชสีมา    รพศ.มหาราชนครราชสีมา (Excellent Center/รร.แพทย์)     รังสีวิทยาทั่วไป     -    1
นครราชสีมา    รพศ.มหาราชนครราชสีมา (Excellent Center/รร.แพทย์)     รังสีวิทยาวินิจฉัย     อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท    1
นครราชสีมา    รพศ.มหาราชนครราชสีมา (Excellent Center/รร.แพทย์)     รังสีวิทยาวินิจฉัย     อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท    1
นครราชสีมา    รพศ.มหาราชนครราชสีมา (Excellent Center/รร.แพทย์)     รังสีวิทยาวินิจฉัย     อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว    1
นครราชสีมา    รพศ.มหาราชนครราชสีมา (Excellent Center/รร.แพทย์)     รังสีวิทยาวินิจฉัย     อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง    1
นครราชสีมา    รพศ.มหาราชนครราชสีมา (Excellent Center/รร.แพทย์)     รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา     -    1
นครราชสีมา    รพศ.มหาราชนครราชสีมา (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์นิวเคลียร์     -    1
นครราชสีมา    รพศ.มหาราชนครราชสีมา (Excellent Center/รร.แพทย์)     วิสัญญีวิทยา     -    1
นครราชสีมา    รพศ.มหาราชนครราชสีมา (Excellent Center/รร.แพทย์)     วิสัญญีวิทยา     อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก    1
นครราชสีมา    รพศ.มหาราชนครราชสีมา (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
นครราชสีมา    รพศ.มหาราชนครราชสีมา (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ทรวงอก     -    2
นครราชสีมา    รพศ.มหาราชนครราชสีมา (Excellent Center/รร.แพทย์)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์    1
นครราชสีมา    รพศ.มหาราชนครราชสีมา (Excellent Center/รร.แพทย์)     โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา     -    1
นครราชสีมา    รพศ.มหาราชนครราชสีมา (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    1
นครราชสีมา    รพศ.มหาราชนครราชสีมา (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์โรคเลือด     -    1
นครราชสีมา    รพศ.มหาราชนครราชสีมา (Excellent Center/รร.แพทย์)     ตจวิทยา     -    1
นครราชสีมา    รพช.ครบุรี     วิสัญญีวิทยา     -    1
นครราชสีมา    รพช.ครบุรี     อายุรศาสตร์     -    1
นครราชสีมา    รพช.โชคชัย     กุมารเวชศาสตร์     -    1
นครราชสีมา    รพช.โชคชัย     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
นครราชสีมา    รพช.โชคชัย     ศัลยศาสตร์     -    2
นครราชสีมา    รพช.โชคชัย     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
นครราชสีมา    รพช.โชคชัย     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    2
นครราชสีมา    รพช.โชคชัย     อายุรศาสตร์     -    1
นครราชสีมา    รพช.ด่านขุนทด     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
นครราชสีมา    รพช.ด่านขุนทด     อายุรศาสตร์     -    1
นครราชสีมา    รพช.บัวใหญ่     กุมารเวชศาสตร์     -    1
นครราชสีมา    รพช.บัวใหญ่     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
นครราชสีมา    รพช.บัวใหญ่     ศัลยศาสตร์     -    2
นครราชสีมา    รพช.บัวใหญ่     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
นครราชสีมา    รพช.บัวใหญ่     อายุรศาสตร์     -    1
นครราชสีมา    รพช.พิมาย     กุมารเวชศาสตร์     -    1
นครราชสีมา    รพช.พิมาย     ศัลยศาสตร์     -    2
นครราชสีมา    รพช.พิมาย     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
นครราชสีมา    รพช.ปากช่องนานา     กุมารเวชศาสตร์     -    2
นครราชสีมา    รพช.ปากช่องนานา     วิสัญญีวิทยา     -    1
นครราชสีมา    รพช.ปากช่องนานา     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
นครราชสีมา    รพช.ปากช่องนานา     ศัลยศาสตร์     -    2
นครราชสีมา    รพช.ปากช่องนานา     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    4
นครราชสีมา    รพช.ปากช่องนานา     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
นครราชสีมา    รพช.ปากช่องนานา     อายุรศาสตร์     -    2
นครราชสีมา    รพช.นครราชสีมา (มหาราช นครราชสีมา 2)     จักษุวิทยา     -    1
นครราชสีมา    รพช.นครราชสีมา (มหาราช นครราชสีมา 2)     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
นครราชสีมา    รพช.นครราชสีมา (มหาราช นครราชสีมา 2)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
บุรีรัมย์    รพศ.บุรีรัมย์     กุมารเวชศาสตร์     -    1
บุรีรัมย์    รพศ.บุรีรัมย์     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด    1
บุรีรัมย์    รพศ.บุรีรัมย์     พยาธิวิทยาทั่วไป     -    1
บุรีรัมย์    รพศ.บุรีรัมย์     พยาธิวิทยาคลีนิค     -    1
บุรีรัมย์    รพศ.บุรีรัมย์     นิติเวชศาสตร์     -    1
บุรีรัมย์    รพศ.บุรีรัมย์     วิสัญญีวิทยา     -    1
บุรีรัมย์    รพศ.บุรีรัมย์     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    6
บุรีรัมย์    รพศ.บุรีรัมย์     ศัลยศาสตร์     อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด    1
บุรีรัมย์    รพศ.บุรีรัมย์     ศัลยศาสตร์     อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา    1
บุรีรัมย์    รพศ.บุรีรัมย์     ประสาทศัลยศาสตร์     -    2
บุรีรัมย์    รพศ.บุรีรัมย์     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
บุรีรัมย์    รพศ.บุรีรัมย์     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    4
บุรีรัมย์    รพศ.บุรีรัมย์     อายุรศาสตร์     -    3
บุรีรัมย์    รพศ.บุรีรัมย์     อายุรศาสตร์     อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม    1
บุรีรัมย์    รพศ.บุรีรัมย์     ประสาทวิทยา     -    1
บุรีรัมย์    รพศ.บุรีรัมย์     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
บุรีรัมย์    รพช.นางรอง     จักษุวิทยา     -    1
บุรีรัมย์    รพช.นางรอง     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
บุรีรัมย์    รพช.นางรอง     วิสัญญีวิทยา     -    1
บุรีรัมย์    รพช.นางรอง     ศัลยศาสตร์     -    2
บุรีรัมย์    รพช.นางรอง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
บุรีรัมย์    รพช.นางรอง     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
บุรีรัมย์    รพช.นางรอง     อายุรศาสตร์     -    1
บุรีรัมย์    รพช.นางรอง     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    1
บุรีรัมย์    รพช.ประโคนชัย     วิสัญญีวิทยา     -    1
บุรีรัมย์    รพช.ประโคนชัย     ศัลยศาสตร์     -    2
บุรีรัมย์    รพช.ประโคนชัย     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
บุรีรัมย์    รพช.ลำปลายมาศ     ศัลยศาสตร์     -    2
บุรีรัมย์    รพช.ลำปลายมาศ     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
บุรีรัมย์    รพช.ลำปลายมาศ     อายุรศาสตร์     -    1
บุรีรัมย์    รพช.สตึก     วิสัญญีวิทยา     -    1
บุรีรัมย์    รพช.สตึก     ศัลยศาสตร์     -    2
สุรินทร์    รพศ.สุรินทร์     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด    1
สุรินทร์    รพศ.สุรินทร์     กุมารเวชศาสตร์     กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ    1
สุรินทร์    รพศ.สุรินทร์     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก    1
สุรินทร์    รพศ.สุรินทร์     จิตเวช เด็กและวัยรุ่น     -    1
สุรินทร์    รพศ.สุรินทร์     นิติเวชศาสตร์     -    1
สุรินทร์    รพศ.สุรินทร์     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
สุรินทร์    รพศ.สุรินทร์     รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา     -    1
สุรินทร์    รพศ.สุรินทร์     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    4
สุรินทร์    รพศ.สุรินทร์     ศัลยศาสตร์     -    2
สุรินทร์    รพศ.สุรินทร์     ประสาทศัลยศาสตร์     -    2
สุรินทร์    รพศ.สุรินทร์     ศัลยศาสตร์ทรวงอก     -    2
สุรินทร์    รพศ.สุรินทร์     อายุรศาสตร์     -    1
สุรินทร์    รพศ.สุรินทร์     อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา     -    1
สุรินทร์    รพศ.สุรินทร์     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
สุรินทร์    รพช.ปราสาท     โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา     -    1
สุรินทร์    รพช.ปราสาท     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
สุรินทร์    รพช.ปราสาท     อายุรศาสตร์     -    1
สุรินทร์    รพช.รัตนบุรี     ศัลยศาสตร์     -    2
สุรินทร์    รพช.รัตนบุรี     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
สุรินทร์    รพช.รัตนบุรี     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
สุรินทร์    รพช.รัตนบุรี     อายุรศาสตร์     -    1
สุรินทร์    รพช.ศีขรภูมิ     กุมารเวชศาสตร์     -    1
สุรินทร์    รพช.ศีขรภูมิ     ศัลยศาสตร์     -    2
สุรินทร์    รพช.ศีขรภูมิ     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
สุรินทร์    รพช.ศีขรภูมิ     อายุรศาสตร์     -    1
สุรินทร์    รพช.สังขะ     กุมารเวชศาสตร์     -    1
สุรินทร์    รพช.สังขะ     วิสัญญีวิทยา     -    1
สุรินทร์    รพช.สังขะ     ศัลยศาสตร์     -    4
สุรินทร์    รพช.สังขะ     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
สุรินทร์    รพช.สังขะ     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
สุรินทร์    รพช.สังขะ     อายุรศาสตร์     -    1
ศรีสะเกษ    รพท.ศรีสะเกษ     กุมารเวชศาสตร์     -    2
ศรีสะเกษ    รพท.ศรีสะเกษ     วิสัญญีวิทยา     -    1
ศรีสะเกษ    รพท.ศรีสะเกษ     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
ศรีสะเกษ    รพท.ศรีสะเกษ     ศัลยศาสตร์     -    2
ศรีสะเกษ    รพท.ศรีสะเกษ     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
ศรีสะเกษ    รพท.ศรีสะเกษ     ศัลยศาสตร์ตกแต่ง     -    1
ศรีสะเกษ    รพท.ศรีสะเกษ     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
ศรีสะเกษ    รพท.ศรีสะเกษ     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
ศรีสะเกษ    รพท.ศรีสะเกษ     โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา     -    1
ศรีสะเกษ    รพท.ศรีสะเกษ     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
ศรีสะเกษ    รพท.ศรีสะเกษ     อายุรศาสตร์     -    3
ศรีสะเกษ    รพท.ศรีสะเกษ     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ศรีสะเกษ    รพช.กันทรลักษ์     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ศรีสะเกษ    รพช.กันทรลักษ์     วิสัญญีวิทยา     -    1
ศรีสะเกษ    รพช.กันทรลักษ์     ศัลยศาสตร์     -    1
ศรีสะเกษ    รพช.กันทรลักษ์     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ศรีสะเกษ    รพช.กันทรลักษ์     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
ศรีสะเกษ    รพช.กันทรลักษ์     อายุรศาสตร์     -    1
ศรีสะเกษ    รพช.ขุขันธ์     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ศรีสะเกษ    รพช.ขุขันธ์     ศัลยศาสตร์     -    1
ศรีสะเกษ    รพช.ขุขันธ์     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ศรีสะเกษ    รพช.อุทุมพรพิสัย     วิสัญญีวิทยา     -    1
ศรีสะเกษ    รพช.อุทุมพรพิสัย     ศัลยศาสตร์     -    1
ศรีสะเกษ    รพช.อุทุมพรพิสัย     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
อุบลราชธานี    รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     -    1
อุบลราชธานี    รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด    2
อุบลราชธานี    รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา    1
อุบลราชธานี    รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     วิสัญญีวิทยา     อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก    1
อุบลราชธานี    รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     วิสัญญีวิทยา     วิสัญญีวิทยาสำหรับระงับปวด    1
อุบลราชธานี    รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
อุบลราชธานี    รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
อุบลราชธานี    รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ทรวงอก     -    1
อุบลราชธานี    รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     -    1
อุบลราชธานี    รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบทางเดินอาหาร    1
อุบลราชธานี    รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคไต    1
อุบลราชธานี    รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    1
อุบลราชธานี    รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบการหายใจฯ    1
อุบลราชธานี    รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
อุบลราชธานี    รพช.ตระการพืชผล     วิสัญญีวิทยา     -    1
อุบลราชธานี    รพช.ตระการพืชผล     ศัลยศาสตร์     -    1
อุบลราชธานี    รพช.ตระการพืชผล     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
อุบลราชธานี    รพช.ตระการพืชผล     อายุรศาสตร์     -    1
อุบลราชธานี    รพช.ตระการพืชผล     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
อุบลราชธานี    รพช.วารินชำราบ     กุมารเวชศาสตร์     -    1
อุบลราชธานี    รพช.วารินชำราบ     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
อุบลราชธานี    รพช.วารินชำราบ     ศัลยศาสตร์     -    1
อุบลราชธานี    รพช.วารินชำราบ     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
อุบลราชธานี    รพช.วารินชำราบ     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคไต    1
อุบลราชธานี    รพช.วารินชำราบ     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
อุบลราชธานี    รพช.พิบูลมังสาหาร     วิสัญญีวิทยา     -    1
อุบลราชธานี    รพช.พิบูลมังสาหาร     ศัลยศาสตร์     -    1
อุบลราชธานี    รพช.พิบูลมังสาหาร     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
อุบลราชธานี    รพช.พิบูลมังสาหาร     อายุรศาสตร์     -    1
อุบลราชธานี    รพร.เดชอุดม     กุมารเวชศาสตร์     -    1
อุบลราชธานี    รพร.เดชอุดม     จักษุวิทยา     -    1
อุบลราชธานี    รพร.เดชอุดม     วิสัญญีวิทยา     -    1
อุบลราชธานี    รพร.เดชอุดม     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
อุบลราชธานี    รพร.เดชอุดม     ศัลยศาสตร์     -    1
อุบลราชธานี    รพร.เดชอุดม     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
อุบลราชธานี    รพร.เดชอุดม     อายุรศาสตร์     -    1
อุบลราชธานี    รพช.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์     จักษุวิทยา     -    1
อุบลราชธานี    รพช.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์     วิสัญญีวิทยา     -    1
อุบลราชธานี    รพช.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์     ศัลยศาสตร์     -    3
อุบลราชธานี    รพช.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
อุบลราชธานี    รพช.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
อุบลราชธานี    รพช.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์     อายุรศาสตร์     -    1
ยโสธร    รพท.ยโสธร     จักษุวิทยา     -    1
ยโสธร    รพท.ยโสธร     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
ยโสธร    รพท.ยโสธร     กุมารศัลยศาสตร์     -    1
ยโสธร    รพท.ยโสธร     โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา     -    1
ยโสธร    รพท.ยโสธร     อายุรศาสตร์     -    3
ยโสธร    รพท.ยโสธร     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคไต    1
ยโสธร    รพท.ยโสธร     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ชัยภูมิ    รพท.ชัยภูมิ     กุมารเวชศาสตร์     -    2
ชัยภูมิ    รพท.ชัยภูมิ     พยาธิวิทยาทั่วไป     -    1
ชัยภูมิ    รพท.ชัยภูมิ     วิสัญญีวิทยา     -    2
ชัยภูมิ    รพท.ชัยภูมิ     ศัลยศาสตร์     -    4
ชัยภูมิ    รพท.ชัยภูมิ     ประสาทศัลยศาสตร์     -    2
ชัยภูมิ    รพท.ชัยภูมิ     ศัลยศาสตร์ตกแต่ง     -    1
ชัยภูมิ    รพท.ชัยภูมิ     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    4
ชัยภูมิ    รพท.ชัยภูมิ     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
ชัยภูมิ    รพท.ชัยภูมิ     อายุรศาสตร์     -    2
ชัยภูมิ    รพท.ชัยภูมิ     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบการหายใจฯ    1
ชัยภูมิ    รพท.ชัยภูมิ     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
ชัยภูมิ    รพช.หนองบัวแดง     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ชัยภูมิ    รพช.หนองบัวแดง     ศัลยศาสตร์     -    2
ชัยภูมิ    รพช.หนองบัวแดง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
ชัยภูมิ    รพช.หนองบัวแดง     อายุรศาสตร์     -    1
ชัยภูมิ    รพช.จัตุรัส     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ชัยภูมิ    รพช.จัตุรัส     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
ชัยภูมิ    รพช.จัตุรัส     ศัลยศาสตร์     -    2
ชัยภูมิ    รพช.จัตุรัส     อายุรศาสตร์     -    1
ชัยภูมิ    รพช.ภูเขียว     วิสัญญีวิทยา     -    1
ชัยภูมิ    รพช.ภูเขียว     ศัลยศาสตร์     -    2
ชัยภูมิ    รพช.ภูเขียว     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
ชัยภูมิ    รพช.แก้งคร้อ     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
ชัยภูมิ    รพช.แก้งคร้อ     ศัลยศาสตร์     -    2
ชัยภูมิ    รพช.แก้งคร้อ     อายุรศาสตร์     -    1
อำนาจเจริญ    รพท.อำนาจเจริญ     จิตเวชศาสตร์     -    1
อำนาจเจริญ    รพท.อำนาจเจริญ     วิสัญญีวิทยา     -    2
อำนาจเจริญ    รพท.อำนาจเจริญ     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
อำนาจเจริญ    รพท.อำนาจเจริญ     อายุรศาสตร์     -    4

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
บึงกาฬ    รพท.บึงกาฬ     กุมารเวชศาสตร์     -    1
บึงกาฬ    รพท.บึงกาฬ     จิตเวชศาสตร์     -    1
บึงกาฬ    รพท.บึงกาฬ     วิสัญญีวิทยา     -    1
บึงกาฬ    รพท.บึงกาฬ     ศัลยศาสตร์     -    2
บึงกาฬ    รพท.บึงกาฬ     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
บึงกาฬ    รพท.บึงกาฬ     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
บึงกาฬ    รพท.บึงกาฬ     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
บึงกาฬ    รพท.บึงกาฬ     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
บึงกาฬ    รพท.บึงกาฬ     อายุรศาสตร์     -    2
บึงกาฬ    รพท.บึงกาฬ     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
บึงกาฬ    รพช.โซ่พิสัย     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
บึงกาฬ    รพช.เซกา     กุมารเวชศาสตร์     -    1
บึงกาฬ    รพช.เซกา     ศัลยศาสตร์     -    1
บึงกาฬ    รพช.เซกา     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
บึงกาฬ    รพช.เซกา     อายุรศาสตร์     -    1
บึงกาฬ    รพช.ปากคาด     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
หนองบัวลำภู    รพท.หนองบัวลำภู     กุมารเวชศาสตร์     -    2
หนองบัวลำภู    รพท.หนองบัวลำภู     จิตเวชศาสตร์     -    1
หนองบัวลำภู    รพท.หนองบัวลำภู     วิสัญญีวิทยา     -    1
หนองบัวลำภู    รพท.หนองบัวลำภู     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
หนองบัวลำภู    รพท.หนองบัวลำภู     ศัลยศาสตร์     -    2
หนองบัวลำภู    รพท.หนองบัวลำภู     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    1
หนองบัวลำภู    รพท.หนองบัวลำภู     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
หนองบัวลำภู    รพช.ศรีบุญเรือง     กุมารเวชศาสตร์     -    1
หนองบัวลำภู    รพช.ศรีบุญเรือง     ศัลยศาสตร์     -    1
หนองบัวลำภู    รพช.ศรีบุญเรือง     อายุรศาสตร์     -    1
ขอนแก่น    รพศ.ขอนแก่น (Excellent Center/รร.แพทย์)     จักษุวิทยา     -    1
ขอนแก่น    รพศ.ขอนแก่น (Excellent Center/รร.แพทย์)     จิตเวชศาสตร์     -    1
ขอนแก่น    รพศ.ขอนแก่น (Excellent Center/รร.แพทย์)     วิสัญญีวิทยา     -    1
ขอนแก่น    รพศ.ขอนแก่น (Excellent Center/รร.แพทย์)     วิสัญญีวิทยา     อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก    1
ขอนแก่น    รพศ.ขอนแก่น (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    3
ขอนแก่น    รพศ.ขอนแก่น (Excellent Center/รร.แพทย์)     ประสาทศัลยศาสตร์     -    2
ขอนแก่น    รพศ.ขอนแก่น (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ตกแต่ง     -    1
ขอนแก่น    รพศ.ขอนแก่น (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     -    1
ขอนแก่น    รพศ.ขอนแก่น (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบทางเดินอาหาร    1
ขอนแก่น    รพศ.ขอนแก่น (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคไต    1
ขอนแก่น    รพศ.ขอนแก่น (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบการหายใจฯ    1
ขอนแก่น    รพศ.ขอนแก่น (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     เวชบำบัดวิกฤต    1
ขอนแก่น    รพศ.ขอนแก่น (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์โรคเลือด     -    1
ขอนแก่น    รพศ.ขอนแก่น (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
ขอนแก่น    รพช.ชุมแพ     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ขอนแก่น    รพช.ชุมแพ     จิตเวชศาสตร์     -    1
ขอนแก่น    รพช.ชุมแพ     วิสัญญีวิทยา     -    1
ขอนแก่น    รพช.ชุมแพ     ศัลยศาสตร์     -    2
ขอนแก่น    รพช.บ้านไผ่     วิสัญญีวิทยา     -    1
ขอนแก่น    รพช.บ้านไผ่     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ขอนแก่น    รพช.พล     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ขอนแก่น    รพช.พล     ศัลยศาสตร์     -    1
ขอนแก่น    รพร.กระนวน     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ขอนแก่น    รพร.กระนวน     ศัลยศาสตร์     -    1
ขอนแก่น    รพร.กระนวน     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ขอนแก่น    รพท.สิรินธร     วิสัญญีวิทยา     -    2
ขอนแก่น    รพท.สิรินธร     ศัลยศาสตร์     -    3
ขอนแก่น    รพท.สิรินธร     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ขอนแก่น    รพท.สิรินธร     อายุรศาสตร์     -    1
อุดรธานี    รพศ.อุดรธานี (Excellent Center)     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด    2
อุดรธานี    รพศ.อุดรธานี (Excellent Center)     กุมารเวชศาสตร์     กุมารเวชศาสตร์โรคไต    1
อุดรธานี    รพศ.อุดรธานี (Excellent Center)     กุมารเวชศาสตร์     กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ    1
อุดรธานี    รพศ.อุดรธานี (Excellent Center)     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก    1
อุดรธานี    รพศ.อุดรธานี (Excellent Center)     จิตเวชศาสตร์     -    1
อุดรธานี    รพศ.อุดรธานี (Excellent Center)     จิตเวช เด็กและวัยรุ่น     -    1
อุดรธานี    รพศ.อุดรธานี (Excellent Center)     พยาธิวิทยากายวิภาค     -    1
อุดรธานี    รพศ.อุดรธานี (Excellent Center)     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
อุดรธานี    รพศ.อุดรธานี (Excellent Center)     วิสัญญีวิทยา     -    3
อุดรธานี    รพศ.อุดรธานี (Excellent Center)     วิสัญญีวิทยา     อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก    1
อุดรธานี    รพศ.อุดรธานี (Excellent Center)     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
อุดรธานี    รพศ.อุดรธานี (Excellent Center)     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
อุดรธานี    รพศ.อุดรธานี (Excellent Center)     ศัลยศาสตร์ทรวงอก     -    1
อุดรธานี    รพศ.อุดรธานี (Excellent Center)     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    2
อุดรธานี    รพศ.อุดรธานี (Excellent Center)     กุมารศัลยศาสตร์     -    1
อุดรธานี    รพศ.อุดรธานี (Excellent Center)     อายุรศาสตร์     อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม    1
อุดรธานี    รพศ.อุดรธานี (Excellent Center)     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    1
อุดรธานี    รพศ.อุดรธานี (Excellent Center)     ประสาทวิทยา     -    1
อุดรธานี    รพศ.อุดรธานี (Excellent Center)     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    4
อุดรธานี    รพช.กุมภวาปี     กุมารเวชศาสตร์     -    2
อุดรธานี    รพช.กุมภวาปี     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
อุดรธานี    รพช.กุมภวาปี     วิสัญญีวิทยา     -    2
อุดรธานี    รพช.กุมภวาปี     ศัลยศาสตร์     -    2
อุดรธานี    รพช.กุมภวาปี     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
อุดรธานี    รพช.กุมภวาปี     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
อุดรธานี    รพช.กุมภวาปี     อายุรศาสตร์     -    1
อุดรธานี    รพช.หนองหาน     กุมารเวชศาสตร์     -    1
อุดรธานี    รพช.หนองหาน     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
อุดรธานี    รพช.หนองหาน     ศัลยศาสตร์     -    2
อุดรธานี    รพช.หนองหาน     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
อุดรธานี    รพช.หนองหาน     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
อุดรธานี    รพช.หนองหาน     อายุรศาสตร์     -    1
อุดรธานี    รพช.บ้านผือ     กุมารเวชศาสตร์     -    1
อุดรธานี    รพช.บ้านผือ     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
อุดรธานี    รพช.บ้านผือ     ศัลยศาสตร์     -    2
อุดรธานี    รพช.บ้านผือ     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
อุดรธานี    รพช.บ้านผือ     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
อุดรธานี    รพช.บ้านผือ     อายุรศาสตร์     -    1
อุดรธานี    รพร.บ้านดุง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
เลย    รพท.เลย     กุมารเวชศาสตร์     -    2
เลย    รพท.เลย     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
เลย    รพท.เลย     ศัลยศาสตร์     -    1
เลย    รพท.เลย     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
เลย    รพท.เลย     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
เลย    รพท.เลย     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
เลย    รพท.เลย     อายุรศาสตร์     -    1
เลย    รพท.เลย     ประสาทวิทยา     -    1
เลย    รพท.เลย     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
เลย    รพช.วังสะพุง     กุมารเวชศาสตร์     -    1
เลย    รพช.วังสะพุง     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
เลย    รพช.วังสะพุง     ศัลยศาสตร์     -    1
เลย    รพช.วังสะพุง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
หนองคาย    รพท.หนองคาย     กุมารเวชศาสตร์     -    1
หนองคาย    รพท.หนองคาย     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด    1
หนองคาย    รพท.หนองคาย     รังสีวิทยาทั่วไป     -    1
หนองคาย    รพท.หนองคาย     วิสัญญีวิทยา     -    1
หนองคาย    รพท.หนองคาย     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
หนองคาย    รพท.หนองคาย     ศัลยศาสตร์     -    2
หนองคาย    รพท.หนองคาย     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
หนองคาย    รพท.หนองคาย     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
หนองคาย    รพท.หนองคาย     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา    1
หนองคาย    รพท.หนองคาย     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคไต    1
หนองคาย    รพท.หนองคาย     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    1
หนองคาย    รพท.หนองคาย     อายุรศาสตร์     เวชบำบัดวิกฤต    1
หนองคาย    รพท.หนองคาย     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
หนองคาย    รพช.โพนพิสัย     ศัลยศาสตร์     -    1
หนองคาย    รพช.โพนพิสัย     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
หนองคาย    รพร.ท่าบ่อ     กุมารเวชศาสตร์     -    1
หนองคาย    รพร.ท่าบ่อ     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
หนองคาย    รพร.ท่าบ่อ     อายุรศาสตร์     -    1
มหาสารคาม    รพท.มหาสารคาม     กุมารเวชศาสตร์     -    2
มหาสารคาม    รพท.มหาสารคาม     จักษุวิทยา     -    1
มหาสารคาม    รพท.มหาสารคาม     จิตเวช เด็กและวัยรุ่น     -    1
มหาสารคาม    รพท.มหาสารคาม     พยาธิวิทยากายวิภาค     -    1
มหาสารคาม    รพท.มหาสารคาม     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
มหาสารคาม    รพท.มหาสารคาม     ศัลยศาสตร์     -    1
มหาสารคาม    รพท.มหาสารคาม     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    3
มหาสารคาม    รพท.มหาสารคาม     โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา     -    1
มหาสารคาม    รพท.มหาสารคาม     อายุรศาสตร์     -    2
มหาสารคาม    รพท.มหาสารคาม     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบทางเดินอาหาร    1
มหาสารคาม    รพท.มหาสารคาม     ตจวิทยา     -    1
มหาสารคาม    รพท.มหาสารคาม     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
มหาสารคาม    รพช.โกสุมพิสัย     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
มหาสารคาม    รพช.บรบือ     กุมารเวชศาสตร์     -    1
มหาสารคาม    รพช.บรบือ     ศัลยศาสตร์     -    1
มหาสารคาม    รพช.บรบือ     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
มหาสารคาม    รพช.บรบือ     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
มหาสารคาม    รพช.บรบือ     อายุรศาสตร์     -    1
มหาสารคาม    รพช.พยัคฆภูมิพิสัย     ศัลยศาสตร์     -    1
มหาสารคาม    รพช.พยัคฆภูมิพิสัย     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
มหาสารคาม    รพช.พยัคฆภูมิพิสัย     อายุรศาสตร์     -    1
มหาสารคาม    รพช.วาปีปทุม     ศัลยศาสตร์     -    1
มหาสารคาม    รพช.วาปีปทุม     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
มหาสารคาม    รพช.วาปีปทุม     อายุรศาสตร์     -    1
ร้อยเอ็ด    รพท.ร้อยเอ็ด     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ร้อยเอ็ด    รพท.ร้อยเอ็ด     เวชศาสตร์นิวเคลียร์     -    1
ร้อยเอ็ด    รพท.ร้อยเอ็ด     วิสัญญีวิทยา     -    2
ร้อยเอ็ด    รพท.ร้อยเอ็ด     ศัลยศาสตร์     -    2
ร้อยเอ็ด    รพท.ร้อยเอ็ด     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
ร้อยเอ็ด    รพท.ร้อยเอ็ด     อายุรศาสตร์     -    2
ร้อยเอ็ด    รพท.ร้อยเอ็ด     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    1
ร้อยเอ็ด    รพท.ร้อยเอ็ด     อายุรศาสตร์โรคเลือด     -    1
ร้อยเอ็ด    รพช.เกษตรวิสัย     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ร้อยเอ็ด    รพช.เกษตรวิสัย     วิสัญญีวิทยา     -    1
ร้อยเอ็ด    รพช.เกษตรวิสัย     ศัลยศาสตร์     -    1
ร้อยเอ็ด    รพช.เกษตรวิสัย     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ร้อยเอ็ด    รพช.เกษตรวิสัย     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
ร้อยเอ็ด    รพช.เกษตรวิสัย     อายุรศาสตร์     -    1
ร้อยเอ็ด    รพช.โพนทอง     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ร้อยเอ็ด    รพช.โพนทอง     วิสัญญีวิทยา     -    1
ร้อยเอ็ด    รพช.โพนทอง     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
ร้อยเอ็ด    รพช.โพนทอง     ศัลยศาสตร์     -    1
ร้อยเอ็ด    รพช.โพนทอง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ร้อยเอ็ด    รพช.โพนทอง     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
ร้อยเอ็ด    รพช.โพนทอง     อายุรศาสตร์     -    1
ร้อยเอ็ด    รพช.เสลภูมิ     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
ร้อยเอ็ด    รพช.เสลภูมิ     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
ร้อยเอ็ด    รพช.เสลภูมิ     ศัลยศาสตร์     -    2
ร้อยเอ็ด    รพช.เสลภูมิ     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
ร้อยเอ็ด    รพช.สุวรรณภูมิ     วิสัญญีวิทยา     -    1
ร้อยเอ็ด    รพช.สุวรรณภูมิ     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
ร้อยเอ็ด    รพช.สุวรรณภูมิ     อายุรศาสตร์     -    1
กาฬสินธุ์    รพท.กาฬสินธุ์     จักษุวิทยา     -    1
กาฬสินธุ์    รพท.กาฬสินธุ์     จิตเวชศาสตร์     -    1
กาฬสินธุ์    รพท.กาฬสินธุ์     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
กาฬสินธุ์    รพท.กาฬสินธุ์     วิสัญญีวิทยา     -    1
กาฬสินธุ์    รพท.กาฬสินธุ์     ศัลยศาสตร์     -    2
กาฬสินธุ์    รพท.กาฬสินธุ์     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
กาฬสินธุ์    รพท.กาฬสินธุ์     กุมารศัลยศาสตร์     -    1
กาฬสินธุ์    รพท.กาฬสินธุ์     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
กาฬสินธุ์    รพท.กาฬสินธุ์     อายุรศาสตร์     -    2
กาฬสินธุ์    รพท.กาฬสินธุ์     อายุรศาสตร์     อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม    1
กาฬสินธุ์    รพท.กาฬสินธุ์     ประสาทวิทยา     -    1
กาฬสินธุ์    รพช.ยางตลาด     วิสัญญีวิทยา     -    1
กาฬสินธุ์    รพช.ยางตลาด     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
กาฬสินธุ์    รพช.ยางตลาด     ศัลยศาสตร์     -    1
กาฬสินธุ์    รพช.ยางตลาด     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
กาฬสินธุ์    รพช.สมเด็จ     วิสัญญีวิทยา     -    1
กาฬสินธุ์    รพช.สมเด็จ     ศัลยศาสตร์     -    1
กาฬสินธุ์    รพช.สมเด็จ     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
กาฬสินธุ์    รพช.สมเด็จ     อายุรศาสตร์     -    1
กาฬสินธุ์    รพร.กุฉินารายณ์     กุมารเวชศาสตร์     -    1
กาฬสินธุ์    รพร.กุฉินารายณ์     วิสัญญีวิทยา     -    1
กาฬสินธุ์    รพร.กุฉินารายณ์     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
กาฬสินธุ์    รพร.กุฉินารายณ์     ศัลยศาสตร์     -    1
กาฬสินธุ์    รพร.กุฉินารายณ์     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
กาฬสินธุ์    รพร.กุฉินารายณ์     อายุรศาสตร์     -    1
สกลนคร    รพท.สกลนคร     จักษุวิทยา     -    1
สกลนคร    รพท.สกลนคร     จิตเวช เด็กและวัยรุ่น     -    1
สกลนคร    รพท.สกลนคร     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
สกลนคร    รพท.สกลนคร     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
สกลนคร    รพท.สกลนคร     ศัลยศาสตร์     -    1
สกลนคร    รพท.สกลนคร     ศัลยศาสตร์ทรวงอก     -    1
สกลนคร    รพท.สกลนคร     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
สกลนคร    รพท.สกลนคร     กุมารศัลยศาสตร์     -    1
สกลนคร    รพท.สกลนคร     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
สกลนคร    รพท.สกลนคร     อายุรศาสตร์     -    1
สกลนคร    รพท.สกลนคร     อายุรศาสตร์     อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ    1
สกลนคร    รพท.สกลนคร     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    1
สกลนคร    รพท.สกลนคร     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบการหายใจฯ    0
สกลนคร    รพท.สกลนคร     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
สกลนคร    รพช.วานรนิวาส     ศัลยศาสตร์     -    1
สกลนคร    รพร.สว่างแดนดิน     วิสัญญีวิทยา     -    1
สกลนคร    รพร.สว่างแดนดิน     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
นครพนม    รพท.นครพนม     กุมารเวชศาสตร์     -    2
นครพนม    รพท.นครพนม     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด    1
นครพนม    รพท.นครพนม     จักษุวิทยา     -    2
นครพนม    รพท.นครพนม     รังสีวิทยาทั่วไป     -    1
นครพนม    รพท.นครพนม     วิสัญญีวิทยา     -    1
นครพนม    รพท.นครพนม     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
นครพนม    รพท.นครพนม     ศัลยศาสตร์     -    2
นครพนม    รพท.นครพนม     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
นครพนม    รพท.นครพนม     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
นครพนม    รพท.นครพนม     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
นครพนม    รพท.นครพนม     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    1
นครพนม    รพท.นครพนม     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
นครพนม    รพช.ศรีสงคราม     กุมารเวชศาสตร์     -    1
นครพนม    รพช.ศรีสงคราม     ศัลยศาสตร์     -    1
นครพนม    รพช.ศรีสงคราม     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
นครพนม    รพร.ธาตุพนม     กุมารเวชศาสตร์     -    1
นครพนม    รพร.ธาตุพนม     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
นครพนม    รพร.ธาตุพนม     ศัลยศาสตร์     -    1
นครพนม    รพร.ธาตุพนม     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
นครพนม    รพร.ธาตุพนม     อายุรศาสตร์     -    1
มุกดาหาร    รพท.มุกดาหาร     จักษุวิทยา     -    1
มุกดาหาร    รพท.มุกดาหาร     จิตเวชศาสตร์     -    1
มุกดาหาร    รพท.มุกดาหาร     วิสัญญีวิทยา     -    1
มุกดาหาร    รพท.มุกดาหาร     ศัลยศาสตร์     -    2
มุกดาหาร    รพท.มุกดาหาร     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
มุกดาหาร    รพท.มุกดาหาร     อายุรศาสตร์     -    2
มุกดาหาร    รพท.มุกดาหาร     อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา     -    1
มุกดาหาร    รพท.มุกดาหาร     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
เชียงใหม่    รพท.นครพิงค์     กุมารเวชศาสตร์     -    1
เชียงใหม่    รพท.นครพิงค์     กุมารเวชศาสตร์     กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ    1
เชียงใหม่    รพท.นครพิงค์     กุมารเวชศาสตร์     กุมารฯโรคระบบการหายใจ    1
เชียงใหม่    รพท.นครพิงค์     ศัลยศาสตร์     -    1
เชียงใหม่    รพท.นครพิงค์     ศัลยศาสตร์     อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด    1
เชียงใหม่    รพท.นครพิงค์     ศัลยศาสตร์ทรวงอก     -    1
เชียงใหม่    รพท.นครพิงค์     กุมารศัลยศาสตร์     -    1
เชียงใหม่    รพท.นครพิงค์     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์    1
เชียงใหม่    รพท.นครพิงค์     อายุรศาสตร์     -    1
เชียงใหม่    รพท.นครพิงค์     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    1
เชียงใหม่    รพท.นครพิงค์     ตจวิทยา     -    1
เชียงใหม่    รพท.นครพิงค์     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
เชียงใหม่    รพช.จอมทอง     จักษุวิทยา     -    1
เชียงใหม่    รพช.จอมทอง     จิตเวชศาสตร์     -    1
เชียงใหม่    รพช.จอมทอง     อายุรศาสตร์     -    1
เชียงใหม่    รพช.จอมทอง     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคไต    1
เชียงใหม่    รพช.จอมทอง     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
เชียงใหม่    รพช.เชียงดาว     กุมารเวชศาสตร์     -    1
เชียงใหม่    รพช.เชียงดาว     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
เชียงใหม่    รพช.ฝาง     กุมารเวชศาสตร์     -    1
เชียงใหม่    รพช.ฝาง     ศัลยศาสตร์     -    2
เชียงใหม่    รพช.ฝาง     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
เชียงใหม่    รพช.ฝาง     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
เชียงใหม่    รพช.ฝาง     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
เชียงใหม่    รพช.สันป่าตอง     จิตเวชศาสตร์     -    1
เชียงใหม่    รพช.สันป่าตอง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
เชียงใหม่    รพช.สันป่าตอง     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
เชียงใหม่    รพช.สันป่าตอง     อายุรศาสตร์     -    1
เชียงใหม่    รพช.สันทราย     ศัลยศาสตร์     -    2
เชียงใหม่    รพช.สันทราย     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
เชียงใหม่    รพช.สันทราย     อายุรศาสตร์     -    1
เชียงใหม่    รพช.หางดง     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
เชียงใหม่    รพช.หางดง     ศัลยศาสตร์     -    2
เชียงใหม่    รพช.หางดง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
เชียงใหม่    รพช.หางดง     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
เชียงใหม่    รพช.หางดง     อายุรศาสตร์     -    1
ลำพูน    รพท.ลำพูน     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ลำพูน    รพท.ลำพูน     อายุรศาสตร์     -    1
ลำพูน    รพท.ลำพูน     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ลำปาง    รพศ.ลำปาง (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ลำปาง    รพศ.ลำปาง (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ    1
ลำปาง    รพศ.ลำปาง (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก    1
ลำปาง    รพศ.ลำปาง (Excellent Center/รร.แพทย์)     จักษุวิทยา     -    1
ลำปาง    รพศ.ลำปาง (Excellent Center/รร.แพทย์)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
ลำปาง    รพศ.ลำปาง (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     -    2
ลำปาง    รพศ.ลำปาง (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ    1
ลำปาง    รพศ.ลำปาง (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคไต    1
ลำปาง    รพศ.ลำปาง (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    2
ลำปาง    รพศ.ลำปาง (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา     -    1
ลำปาง    รพช.เกาะคา     วิสัญญีวิทยา     -    1
ลำปาง    รพช.เกาะคา     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
ลำปาง    รพช.เกาะคา     ศัลยศาสตร์     -    1
ลำปาง    รพช.เกาะคา     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
ลำปาง    รพช.เกาะคา     อายุรศาสตร์     -    1
ลำปาง    รพช.เถิน     ศัลยศาสตร์     -    1
ลำปาง    รพช.เถิน     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ลำปาง    รพช.เถิน     อายุรศาสตร์     -    1
อุตรดิตถ์    รพศ.อุตรดิตถ์ (รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     -    1
อุตรดิตถ์    รพศ.อุตรดิตถ์ (รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ    1
อุตรดิตถ์    รพศ.อุตรดิตถ์ (รร.แพทย์)     จิตเวชศาสตร์     -    1
อุตรดิตถ์    รพศ.อุตรดิตถ์ (รร.แพทย์)     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
อุตรดิตถ์    รพศ.อุตรดิตถ์ (รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
อุตรดิตถ์    รพศ.อุตรดิตถ์ (รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์     -    2
อุตรดิตถ์    รพศ.อุตรดิตถ์ (รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ทรวงอก     -    1
อุตรดิตถ์    รพศ.อุตรดิตถ์ (รร.แพทย์)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
อุตรดิตถ์    รพศ.อุตรดิตถ์ (รร.แพทย์)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์    1
อุตรดิตถ์    รพศ.อุตรดิตถ์ (รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     -    1
อุตรดิตถ์    รพศ.อุตรดิตถ์ (รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคไต    1
อุตรดิตถ์    รพศ.อุตรดิตถ์ (รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์โรคเลือด     -    1
อุตรดิตถ์    รพศ.อุตรดิตถ์ (รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
แพร่    รพท.แพร่     กุมารเวชศาสตร์     -    1
แพร่    รพท.แพร่     จิตเวช เด็กและวัยรุ่น     -    1
แพร่    รพท.แพร่     นิติเวชศาสตร์     -    1
แพร่    รพท.แพร่     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
แพร่    รพท.แพร่     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
แพร่    รพท.แพร่     ศัลยศาสตร์     -    1
แพร่    รพท.แพร่     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
แพร่    รพท.แพร่     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
แพร่    รพท.แพร่     อายุรศาสตร์     -    2
แพร่    รพท.แพร่     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
น่าน    รพท.น่าน     จิตเวชศาสตร์     -    1
น่าน    รพท.น่าน     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
น่าน    รพท.น่าน     ศัลยศาสตร์     -    3
น่าน    รพท.น่าน     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
น่าน    รพท.น่าน     ศัลยศาสตร์ตกแต่ง     -    1
น่าน    รพท.น่าน     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
น่าน    รพท.น่าน     อายุรศาสตร์     -    3
น่าน    รพท.น่าน     ประสาทวิทยา     -    1
น่าน    รพท.น่าน     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
น่าน    รพร.ปัว     วิสัญญีวิทยา     -    1
น่าน    รพร.ปัว     ศัลยศาสตร์     -    1
น่าน    รพร.ปัว     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
น่าน    รพร.ปัว     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
พะเยา    รพท.พะเยา     กุมารเวชศาสตร์     -    1
พะเยา    รพท.พะเยา     จิตเวชศาสตร์     -    1
พะเยา    รพท.พะเยา     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
พะเยา    รพท.พะเยา     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
พะเยา    รพท.พะเยา     ศัลยศาสตร์     -    2
พะเยา    รพท.พะเยา     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
พะเยา    รพท.พะเยา     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
พะเยา    รพท.พะเยา     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
พะเยา    รพท.พะเยา     อายุรศาสตร์     -    2
พะเยา    รพท.พะเยา     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    1
พะเยา    รพท.พะเยา     อายุรศาสตร์โรคเลือด     -    1
พะเยา    รพท.พะเยา     ประสาทวิทยา     -    1
พะเยา    รพท.พะเยา     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
พะเยา    รพท.เชียงคำ     กุมารเวชศาสตร์     -    2
พะเยา    รพท.เชียงคำ     จิตเวชศาสตร์     -    1
พะเยา    รพท.เชียงคำ     ศัลยศาสตร์     -    1
พะเยา    รพท.เชียงคำ     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
พะเยา    รพท.เชียงคำ     อายุรศาสตร์     -    2
พะเยา    รพท.เชียงคำ     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
เชียงราย    รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (Excellent Center)     จิตเวช เด็กและวัยรุ่น     -    1
เชียงราย    รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (Excellent Center)     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
เชียงราย    รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (Excellent Center)     รังสีวิทยาวินิจฉัย     อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท    1
เชียงราย    รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (Excellent Center)     วิสัญญีวิทยา     -    1
เชียงราย    รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (Excellent Center)     ศัลยศาสตร์     อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด    1
เชียงราย    รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (Excellent Center)     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
เชียงราย    รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (Excellent Center)     ศัลยศาสตร์ตกแต่ง     -    1
เชียงราย    รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (Excellent Center)     ศัลยศาสตร์ทรวงอก     -    1
เชียงราย    รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (Excellent Center)     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
เชียงราย    รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (Excellent Center)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
เชียงราย    รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (Excellent Center)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์    1
เชียงราย    รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (Excellent Center)     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
เชียงราย    รพช.แม่จัน     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    5
เชียงราย    รพช.แม่จัน     ศัลยศาสตร์     -    2
เชียงราย    รพช.แม่จัน     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
เชียงราย    รพช.แม่จัน     อายุรศาสตร์     -    1
เชียงราย    รพช.แม่สาย     กุมารเวชศาสตร์     -    1
เชียงราย    รพช.แม่สาย     ศัลยศาสตร์     -    1
เชียงราย    รพช.แม่สาย     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
เชียงราย    รพช.แม่สาย     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
เชียงราย    รพช.เวียงป่าเป้า     กุมารเวชศาสตร์     -    1
เชียงราย    รพช.เวียงป่าเป้า     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
เชียงราย    รพช.เวียงป่าเป้า     อายุรศาสตร์     -    1
เชียงราย    รพร.เชียงของ     กุมารเวชศาสตร์     -    1
เชียงราย    รพร.เชียงของ     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
เชียงราย    รพร.เชียงของ     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
แม่ฮ่องสอน    รพท.ศรีสังวาลย์     กุมารเวชศาสตร์     -    1
แม่ฮ่องสอน    รพท.ศรีสังวาลย์     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
แม่ฮ่องสอน    รพท.ศรีสังวาลย์     วิสัญญีวิทยา     -    1
แม่ฮ่องสอน    รพท.ศรีสังวาลย์     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคไต    1
แม่ฮ่องสอน    รพช.ปาย     กุมารเวชศาสตร์     -    1
แม่ฮ่องสอน    รพช.ปาย     ศัลยศาสตร์     -    1
แม่ฮ่องสอน    รพช.ปาย     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
แม่ฮ่องสอน    รพช.ปาย     อายุรศาสตร์     -    1
แม่ฮ่องสอน    รพช.แม่สะเรียง     ศัลยศาสตร์     -    1
แม่ฮ่องสอน    รพช.แม่สะเรียง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
แม่ฮ่องสอน    รพช.แม่สะเรียง     อายุรศาสตร์     -    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     -    2
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     กุมารเวชศาสตร์โรคไต    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     จักษุวิทยา     -    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     จิตเวชศาสตร์     -    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     นิติเวชศาสตร์     -    2
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    3
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา     -    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     วิสัญญีวิทยา     อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    5
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์     -    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ทรวงอก     -    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารศัลยศาสตร์     -    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     -    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบทางเดินอาหาร    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบการหายใจฯ    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     ประสาทวิทยา     -    1
นครสวรรค์    รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    3
นครสวรรค์    รพช.ชุมแสง     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
นครสวรรค์    รพช.ชุมแสง     ศัลยศาสตร์     -    1
นครสวรรค์    รพช.ตาคลี     กุมารเวชศาสตร์     -    1
นครสวรรค์    รพช.ตาคลี     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
นครสวรรค์    รพช.ตาคลี     ศัลยศาสตร์     -    1
นครสวรรค์    รพช.ตาคลี     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
นครสวรรค์    รพช.ตาคลี     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
นครสวรรค์    รพช.ลาดยาว     กุมารเวชศาสตร์     -    1
นครสวรรค์    รพช.ลาดยาว     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
นครสวรรค์    รพช.ลาดยาว     ศัลยศาสตร์     -    1
นครสวรรค์    รพช.ลาดยาว     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
นครสวรรค์    รพช.ลาดยาว     อายุรศาสตร์     -    1
อุทัยธานี    รพท.อุทัยธานี     กุมารเวชศาสตร์     -    1
อุทัยธานี    รพท.อุทัยธานี     จิตเวชศาสตร์     -    1
อุทัยธานี    รพท.อุทัยธานี     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
อุทัยธานี    รพท.อุทัยธานี     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
อุทัยธานี    รพท.อุทัยธานี     ศัลยศาสตร์     -    1
อุทัยธานี    รพท.อุทัยธานี     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
อุทัยธานี    รพท.อุทัยธานี     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
อุทัยธานี    รพท.อุทัยธานี     อายุรศาสตร์     -    1
อุทัยธานี    รพท.อุทัยธานี     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
อุทัยธานี    รพช.หนองฉาง     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
อุทัยธานี    รพช.บ้านไร่     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
กำแพงเพชร    รพท.กำแพงเพชร     กุมารเวชศาสตร์     -    1
กำแพงเพชร    รพท.กำแพงเพชร     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
กำแพงเพชร    รพท.กำแพงเพชร     ศัลยศาสตร์     -    1
กำแพงเพชร    รพท.กำแพงเพชร     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
กำแพงเพชร    รพท.กำแพงเพชร     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
กำแพงเพชร    รพท.กำแพงเพชร     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
กำแพงเพชร    รพท.กำแพงเพชร     โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา     -    1
กำแพงเพชร    รพท.กำแพงเพชร     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
กำแพงเพชร    รพท.กำแพงเพชร     อายุรศาสตร์     -    3
กำแพงเพชร    รพท.กำแพงเพชร     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
กำแพงเพชร    รพช.ขาณุวรลักษบุรี     กุมารเวชศาสตร์     -    1
กำแพงเพชร    รพช.ขาณุวรลักษบุรี     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
กำแพงเพชร    รพช.ขาณุวรลักษบุรี     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
กำแพงเพชร    รพช.ขาณุวรลักษบุรี     อายุรศาสตร์     -    1
ตาก    รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (รร.แพทย์)     นิติเวชศาสตร์     -    1
ตาก    รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (รร.แพทย์)     วิสัญญีวิทยา     -    3
ตาก    รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์     -    1
ตาก    รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (รร.แพทย์)     โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา     -    1
ตาก    รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     -    2
ตาก    รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคไต    1
ตาก    รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ตาก    รพท.แม่สอด     กุมารเวชศาสตร์     -    2
ตาก    รพท.แม่สอด     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
ตาก    รพท.แม่สอด     ศัลยศาสตร์     -    1
ตาก    รพท.แม่สอด     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
ตาก    รพท.แม่สอด     อายุรศาสตร์     -    1
ตาก    รพท.แม่สอด     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบทางเดินอาหาร    1
ตาก    รพท.แม่สอด     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ตาก    รพช.ท่าสองยาง     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ตาก    รพช.ท่าสองยาง     ศัลยศาสตร์     -    1
ตาก    รพช.อุ้มผาง     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ตาก    รพช.อุ้มผาง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
สุโขทัย    รพท.สุโขทัย     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
สุโขทัย    รพท.สุโขทัย     ศัลยศาสตร์ตกแต่ง     -    1
สุโขทัย    รพท.สุโขทัย     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
สุโขทัย    รพท.สุโขทัย     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
สุโขทัย    รพท.สุโขทัย     อายุรศาสตร์     -    2
สุโขทัย    รพท.สุโขทัย     ประสาทวิทยา     -    1
สุโขทัย    รพท.สุโขทัย     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
สุโขทัย    รพท.ศรีสังวร     จิตเวชศาสตร์     -    1
สุโขทัย    รพท.ศรีสังวร     วิสัญญีวิทยา     -    1
สุโขทัย    รพท.ศรีสังวร     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
สุโขทัย    รพท.ศรีสังวร     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
สุโขทัย    รพท.ศรีสังวร     อายุรศาสตร์     -    1
สุโขทัย    รพช.สวรรคโลก     กุมารเวชศาสตร์     -    1
สุโขทัย    รพช.สวรรคโลก     อายุรศาสตร์     -    1
พิษณุโลก    รพศ.พุทธชินราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     จักษุวิทยา     -    1
พิษณุโลก    รพศ.พุทธชินราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     จิตเวชศาสตร์     -    1
พิษณุโลก    รพศ.พุทธชินราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     พยาธิวิทยากายวิภาค     -    1
พิษณุโลก    รพศ.พุทธชินราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     นิติเวชศาสตร์     -    1
พิษณุโลก    รพศ.พุทธชินราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์นิวเคลียร์     -    1
พิษณุโลก    รพศ.พุทธชินราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     วิสัญญีวิทยา     วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก    1
พิษณุโลก    รพศ.พุทธชินราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์     -    1
พิษณุโลก    รพศ.พุทธชินราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ทรวงอก     -    1
พิษณุโลก    รพศ.พุทธชินราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
พิษณุโลก    รพศ.พุทธชินราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
พิษณุโลก    รพศ.พุทธชินราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์    1
พิษณุโลก    รพศ.พุทธชินราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     -    2
พิษณุโลก    รพศ.พุทธชินราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ    1
พิษณุโลก    รพศ.พุทธชินราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
พิษณุโลก    รพร.นครไทย     วิสัญญีวิทยา     -    1
พิษณุโลก    รพร.นครไทย     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
พิจิตร    รพท.พิจิตร (รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     -    1
พิจิตร    รพท.พิจิตร (รร.แพทย์)     จิตเวช เด็กและวัยรุ่น     -    1
พิจิตร    รพท.พิจิตร (รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
พิจิตร    รพท.พิจิตร (รร.แพทย์)     แขนงอาชีวเวชศาสตร์     -    1
พิจิตร    รพท.พิจิตร (รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์     -    1
พิจิตร    รพท.พิจิตร (รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์     อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด    1
พิจิตร    รพท.พิจิตร (รร.แพทย์)     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
พิจิตร    รพท.พิจิตร (รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ตกแต่ง     -    1
พิจิตร    รพท.พิจิตร (รร.แพทย์)     กุมารศัลยศาสตร์     -    1
พิจิตร    รพท.พิจิตร (รร.แพทย์)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
พิจิตร    รพท.พิจิตร (รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
พิจิตร    รพท.พิจิตร (รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     -    2
พิจิตร    รพท.พิจิตร (รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    1
พิจิตร    รพช.บางมูลนาก     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
พิจิตร    รพช.บางมูลนาก     ศัลยศาสตร์     -    1
พิจิตร    รพร.ตะพานหิน     กุมารเวชศาสตร์     -    1
พิจิตร    รพร.ตะพานหิน     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
พิจิตร    รพร.ตะพานหิน     ศัลยศาสตร์     -    1
พิจิตร    รพร.ตะพานหิน     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
พิจิตร    รพร.ตะพานหิน     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
เพชรบูรณ์    รพท.เพชรบูรณ์     กุมารเวชศาสตร์     -    2
เพชรบูรณ์    รพท.เพชรบูรณ์     จิตเวชศาสตร์     -    1
เพชรบูรณ์    รพท.เพชรบูรณ์     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    2
เพชรบูรณ์    รพท.เพชรบูรณ์     ศัลยศาสตร์     -    1
เพชรบูรณ์    รพท.เพชรบูรณ์     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
เพชรบูรณ์    รพท.เพชรบูรณ์     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
เพชรบูรณ์    รพท.เพชรบูรณ์     อายุรศาสตร์     -    2
เพชรบูรณ์    รพท.เพชรบูรณ์     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคไต    1
เพชรบูรณ์    รพท.เพชรบูรณ์     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
เพชรบูรณ์    รพช.หล่มสัก     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
เพชรบูรณ์    รพช.หล่มสัก     อายุรศาสตร์     -    1
เพชรบูรณ์    รพช.วิเชียรบุรี     วิสัญญีวิทยา     -    1
เพชรบูรณ์    รพช.วิเชียรบุรี     อายุรศาสตร์     -    1

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
ราชบุรี    รพศ.ราชบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ราชบุรี    รพศ.ราชบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม    1
ราชบุรี    รพศ.ราชบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     จิตเวช เด็กและวัยรุ่น     -    1
ราชบุรี    รพศ.ราชบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
ราชบุรี    รพศ.ราชบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา     -    1
ราชบุรี    รพศ.ราชบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
ราชบุรี    รพศ.ราชบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์     -    2
ราชบุรี    รพศ.ราชบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
ราชบุรี    รพศ.ราชบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ตกแต่ง     -    1
ราชบุรี    รพศ.ราชบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ทรวงอก     -    1
ราชบุรี    รพศ.ราชบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
ราชบุรี    รพศ.ราชบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ราชบุรี    รพศ.ราชบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
ราชบุรี    รพศ.ราชบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     -    3
ราชบุรี    รพศ.ราชบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ    1
ราชบุรี    รพศ.ราชบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     โภชนศาสตร์คลินิก    1
ราชบุรี    รพศ.ราชบุรี (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ราชบุรี    รพท.ดำเนินสะดวก     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ราชบุรี    รพท.ดำเนินสะดวก     วิสัญญีวิทยา     -    1
ราชบุรี    รพท.ดำเนินสะดวก     ศัลยศาสตร์     -    2
ราชบุรี    รพท.ดำเนินสะดวก     อายุรศาสตร์     -    1
ราชบุรี    รพท.ดำเนินสะดวก     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ราชบุรี    รพท.บ้านโป่ง     ศัลยศาสตร์     -    1
ราชบุรี    รพท.บ้านโป่ง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ราชบุรี    รพท.บ้านโป่ง     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ราชบุรี    รพท.โพธาราม     วิสัญญีวิทยา     -    1
ราชบุรี    รพท.โพธาราม     ศัลยศาสตร์     -    1
ราชบุรี    รพท.โพธาราม     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ราชบุรี    รพท.โพธาราม     อายุรศาสตร์     -    1
ราชบุรี    รพท.โพธาราม     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
กาญจนบุรี    รพท.พหลพลพยุหเสนา     กุมารเวชศาสตร์     -    1
กาญจนบุรี    รพท.พหลพลพยุหเสนา     กุมารเวชศาสตร์     กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ    1
กาญจนบุรี    รพท.พหลพลพยุหเสนา     จักษุวิทยา     -    1
กาญจนบุรี    รพท.พหลพลพยุหเสนา     นิติเวชศาสตร์     -    1
กาญจนบุรี    รพท.พหลพลพยุหเสนา     วิสัญญีวิทยา     -    1
กาญจนบุรี    รพท.พหลพลพยุหเสนา     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
กาญจนบุรี    รพท.พหลพลพยุหเสนา     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
กาญจนบุรี    รพท.พหลพลพยุหเสนา     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
กาญจนบุรี    รพท.พหลพลพยุหเสนา     อายุรศาสตร์     -    3
กาญจนบุรี    รพท.พหลพลพยุหเสนา     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
กาญจนบุรี    รพท.มะการักษ์     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
กาญจนบุรี    รพท.มะการักษ์     อายุรศาสตร์     -    2
กาญจนบุรี    รพท.มะการักษ์     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
กาญจนบุรี    รพช.ท่าม่วง     วิสัญญีวิทยา     -    1
กาญจนบุรี    รพช.ท่าม่วง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
กาญจนบุรี    รพช.ท่าม่วง     อายุรศาสตร์     -    2
กาญจนบุรี    รพช.ทองผาภูมิ     วิสัญญีวิทยา     -    1
กาญจนบุรี    รพช.ทองผาภูมิ     ศัลยศาสตร์     -    1
กาญจนบุรี    รพช.ทองผาภูมิ     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
กาญจนบุรี    รพช.ทองผาภูมิ     อายุรศาสตร์     -    1
สุพรรณบุรี    รพศ.เจ้าพระยายมราช     กุมารเวชศาสตร์     -    2
สุพรรณบุรี    รพศ.เจ้าพระยายมราช     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    3
สุพรรณบุรี    รพศ.เจ้าพระยายมราช     แขนงอาชีวเวชศาสตร์     -    1
สุพรรณบุรี    รพศ.เจ้าพระยายมราช     ศัลยศาสตร์     -    1
สุพรรณบุรี    รพศ.เจ้าพระยายมราช     ศัลยศาสตร์ทรวงอก     -    1
สุพรรณบุรี    รพศ.เจ้าพระยายมราช     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    3
สุพรรณบุรี    รพศ.เจ้าพระยายมราช     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
สุพรรณบุรี    รพศ.เจ้าพระยายมราช     อายุรศาสตร์     -    1
สุพรรณบุรี    รพศ.เจ้าพระยายมราช     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
สุพรรณบุรี    รพท.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17     จักษุวิทยา     -    1
สุพรรณบุรี    รพท.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17     ศัลยศาสตร์     -    1
สุพรรณบุรี    รพท.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
สุพรรณบุรี    รพช.ด่านช้าง     ศัลยศาสตร์     -    2
สุพรรณบุรี    รพช.อู่ทอง     วิสัญญีวิทยา     -    1
สุพรรณบุรี    รพช.อู่ทอง     ศัลยศาสตร์     -    2
สุพรรณบุรี    รพช.อู่ทอง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
สุพรรณบุรี    รพช.อู่ทอง     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
นครปฐม    รพศ.นครปฐม (Excellent Center)     กุมารเวชศาสตร์     -    3
นครปฐม    รพศ.นครปฐม (Excellent Center)     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม    1
นครปฐม    รพศ.นครปฐม (Excellent Center)     วิสัญญีวิทยา     วิสัญญีวิทยาสำหรับระงับปวด    1
นครปฐม    รพศ.นครปฐม (Excellent Center)     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
นครปฐม    รพศ.นครปฐม (Excellent Center)     ศัลยศาสตร์     -    2
นครปฐม    รพศ.นครปฐม (Excellent Center)     ศัลยศาสตร์ตกแต่ง     -    1
นครปฐม    รพศ.นครปฐม (Excellent Center)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
นครปฐม    รพศ.นครปฐม (Excellent Center)     อายุรศาสตร์     -    3
นครปฐม    รพศ.นครปฐม (Excellent Center)     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    1
นครปฐม    รพศ.นครปฐม (Excellent Center)     อายุรศาสตร์โรคเลือด     -    1
นครปฐม    รพศ.นครปฐม (Excellent Center)     ประสาทวิทยา     -    1
นครปฐม    รพศ.นครปฐม (Excellent Center)     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
นครปฐม    รพช.กำแพงแสน     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
นครปฐม    รพช.นครชัยศรี     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
นครปฐม    รพช.ห้วยพลู     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
นครปฐม    รพช.ดอนตูม     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
นครปฐม    รพช.สามพราน     วิสัญญีวิทยา     -    1
นครปฐม    รพช.สามพราน     ศัลยศาสตร์     -    1
นครปฐม    รพช.สามพราน     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
สมุทรสาคร    รพท.สมุทรสาคร     กุมารเวชศาสตร์     -    2
สมุทรสาคร    รพท.สมุทรสาคร     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน    1
สมุทรสาคร    รพท.สมุทรสาคร     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
สมุทรสาคร    รพท.สมุทรสาคร     ศัลยศาสตร์     -    1
สมุทรสาคร    รพท.สมุทรสาคร     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
สมุทรสาคร    รพท.สมุทรสาคร     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
สมุทรสาคร    รพท.สมุทรสาคร     อายุรศาสตร์     -    3
สมุทรสาคร    รพท.สมุทรสาคร     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบทางเดินอาหาร    1
สมุทรสาคร    รพท.สมุทรสาคร     ประสาทวิทยา     -    1
สมุทรสาคร    รพท.สมุทรสาคร     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
สมุทรสาคร    รพช.กระทุ่มแบน     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
สมุทรสาคร    รพช.กระทุ่มแบน     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
สมุทรสาคร    รพช.กระทุ่มแบน     อายุรศาสตร์     -    1
สมุทรสาคร    รพช.กระทุ่มแบน     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
สมุทรสงคราม    รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า     จิตเวชศาสตร์     -    1
สมุทรสงคราม    รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
สมุทรสงคราม    รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า     ศัลยศาสตร์     -    2
สมุทรสงคราม    รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
สมุทรสงคราม    รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
สมุทรสงคราม    รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
สมุทรสงคราม    รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
สมุทรสงคราม    รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า     อายุรศาสตร์     -    1
เพชรบุรี    รพท.พระจอมเกล้า     กุมารเวชศาสตร์     -    1
เพชรบุรี    รพท.พระจอมเกล้า     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด    1
เพชรบุรี    รพท.พระจอมเกล้า     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
เพชรบุรี    รพท.พระจอมเกล้า     ศัลยศาสตร์     -    1
เพชรบุรี    รพท.พระจอมเกล้า     ศัลยศาสตร์ตกแต่ง     -    1
เพชรบุรี    รพท.พระจอมเกล้า     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
เพชรบุรี    รพท.พระจอมเกล้า     อายุรศาสตร์     -    1
เพชรบุรี    รพท.พระจอมเกล้า     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
เพชรบุรี    รพช.ชะอำ     กุมารเวชศาสตร์     -    1
เพชรบุรี    รพช.ชะอำ     ศัลยศาสตร์     -    2
เพชรบุรี    รพช.ชะอำ     อายุรศาสตร์     -    1
เพชรบุรี    รพช.ท่ายาง     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
เพชรบุรี    รพช.ท่ายาง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ประจวบคีรีขันธ์    รพท.ประจวบคีรีขันธ์     วิสัญญีวิทยา     -    2
ประจวบคีรีขันธ์    รพท.ประจวบคีรีขันธ์     ศัลยศาสตร์     -    2
ประจวบคีรีขันธ์    รพท.ประจวบคีรีขันธ์     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ประจวบคีรีขันธ์    รพท.ประจวบคีรีขันธ์     อายุรศาสตร์     -    1
ประจวบคีรีขันธ์    รพท.ประจวบคีรีขันธ์     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ประจวบคีรีขันธ์    รพช.บางสะพาน     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ประจวบคีรีขันธ์    รพท.หัวหิน     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ประจวบคีรีขันธ์    รพท.หัวหิน     จักษุวิทยา     -    1
ประจวบคีรีขันธ์    รพท.หัวหิน     ศัลยศาสตร์     -    2
ประจวบคีรีขันธ์    รพท.หัวหิน     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ประจวบคีรีขันธ์    รพท.หัวหิน     อายุรศาสตร์     -    2
ประจวบคีรีขันธ์    รพท.หัวหิน     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
นครศรีธรรมราช    รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     -    2
นครศรีธรรมราช    รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     จิตเวชศาสตร์     -    1
นครศรีธรรมราช    รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     พยาธิวิทยากายวิภาค     -    1
นครศรีธรรมราช    รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     วิสัญญีวิทยา     -    2
นครศรีธรรมราช    รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์     -    2
นครศรีธรรมราช    รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ตกแต่ง     -    1
นครศรีธรรมราช    รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
นครศรีธรรมราช    รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     -    1
นครศรีธรรมราช    รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม    1
นครศรีธรรมราช    รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบทางเดินอาหาร    1
นครศรีธรรมราช    รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบการหายใจฯ    1
นครศรีธรรมราช    รพช.ฉวาง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
นครศรีธรรมราช    รพช.ท่าศาลา     จักษุวิทยา     -    1
นครศรีธรรมราช    รพช.ท่าศาลา     วิสัญญีวิทยา     -    1
นครศรีธรรมราช    รพช.ท่าศาลา     ศัลยศาสตร์     -    1
นครศรีธรรมราช    รพช.ท่าศาลา     โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา     -    1
นครศรีธรรมราช    รพช.ท่าศาลา     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
นครศรีธรรมราช    รพช.ทุ่งสง     กุมารเวชศาสตร์     -    1
นครศรีธรรมราช    รพช.ทุ่งสง     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
นครศรีธรรมราช    รพช.ทุ่งสง     ศัลยศาสตร์     -    1
นครศรีธรรมราช    รพช.ทุ่งสง     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
นครศรีธรรมราช    รพช.ทุ่งสง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
นครศรีธรรมราช    รพช.ทุ่งสง     อายุรศาสตร์     -    1
นครศรีธรรมราช    รพช.ปากพนัง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
นครศรีธรรมราช    รพช.สิชล     วิสัญญีวิทยา     -    1
นครศรีธรรมราช    รพช.สิชล     ศัลยศาสตร์     -    2
นครศรีธรรมราช    รพช.สิชล     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
กระบี่    รพท.กระบี่     กุมารเวชศาสตร์     -    1
กระบี่    รพท.กระบี่     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
กระบี่    รพท.กระบี่     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
กระบี่    รพท.กระบี่     อายุรศาสตร์     -    1
กระบี่    รพท.กระบี่     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
พังงา    รพท.พังงา     กุมารเวชศาสตร์     -    1
พังงา    รพท.พังงา     พยาธิวิทยากายวิภาค     -    1
พังงา    รพท.พังงา     ศัลยศาสตร์     -    1
พังงา    รพท.พังงา     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
พังงา    รพท.พังงา     อายุรศาสตร์     -    1
พังงา    รพท.พังงา     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
พังงา    รพท.ตะกั่วป่า     ศัลยศาสตร์     -    1
พังงา    รพท.ตะกั่วป่า     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
พังงา    รพท.ตะกั่วป่า     อายุรศาสตร์     -    1
พังงา    รพท.ตะกั่วป่า     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ภูเก็ต    รพท.วชิระภูเก็ต     กุมารเวชศาสตร์     -    2
ภูเก็ต    รพท.วชิระภูเก็ต     กุมารเวชศาสตร์     กุมารเวชศาสตร์โรคไต    1
ภูเก็ต    รพท.วชิระภูเก็ต     จักษุวิทยา     -    1
ภูเก็ต    รพท.วชิระภูเก็ต     จิตเวช เด็กและวัยรุ่น     -    1
ภูเก็ต    รพท.วชิระภูเก็ต     วิสัญญีวิทยา     -    1
ภูเก็ต    รพท.วชิระภูเก็ต     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
ภูเก็ต    รพท.วชิระภูเก็ต     ศัลยศาสตร์ทรวงอก     -    1
ภูเก็ต    รพท.วชิระภูเก็ต     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
ภูเก็ต    รพท.วชิระภูเก็ต     กุมารศัลยศาสตร์     -    1
ภูเก็ต    รพท.วชิระภูเก็ต     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ภูเก็ต    รพท.วชิระภูเก็ต     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา    1
ภูเก็ต    รพท.วชิระภูเก็ต     อายุรศาสตร์     -    2
ภูเก็ต    รพท.วชิระภูเก็ต     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    1
ภูเก็ต    รพท.วชิระภูเก็ต     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    3
ภูเก็ต    รพช.ป่าตอง     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ภูเก็ต    รพช.ป่าตอง     โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา     -    1
ภูเก็ต    รพช.ป่าตอง     อายุรศาสตร์     -    1
ภูเก็ต    รพช.ป่าตอง     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ภูเก็ต    รพช.ถลาง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
สุราษฎร์ธานี    รพศ.สุราษฎร์ธานี (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     -    2
สุราษฎร์ธานี    รพศ.สุราษฎร์ธานี (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด    1
สุราษฎร์ธานี    รพศ.สุราษฎร์ธานี (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     กุมารฯโรคระบบการหายใจ    1
สุราษฎร์ธานี    รพศ.สุราษฎร์ธานี (Excellent Center/รร.แพทย์)     พยาธิวิทยากายวิภาค     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพศ.สุราษฎร์ธานี (Excellent Center/รร.แพทย์)     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพศ.สุราษฎร์ธานี (Excellent Center/รร.แพทย์)     วิสัญญีวิทยา     -    2
สุราษฎร์ธานี    รพศ.สุราษฎร์ธานี (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพศ.สุราษฎร์ธานี (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์     -    3
สุราษฎร์ธานี    รพศ.สุราษฎร์ธานี (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์     อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ    1
สุราษฎร์ธานี    รพศ.สุราษฎร์ธานี (Excellent Center/รร.แพทย์)     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพศ.สุราษฎร์ธานี (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ทรวงอก     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพศ.สุราษฎร์ธานี (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารศัลยศาสตร์     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพศ.สุราษฎร์ธานี (Excellent Center/รร.แพทย์)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    6
สุราษฎร์ธานี    รพศ.สุราษฎร์ธานี (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    2
สุราษฎร์ธานี    รพศ.สุราษฎร์ธานี (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     -    2
สุราษฎร์ธานี    รพศ.สุราษฎร์ธานี (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ    1
สุราษฎร์ธานี    รพศ.สุราษฎร์ธานี (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคไต    1
สุราษฎร์ธานี    รพศ.สุราษฎร์ธานี (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์โรคเลือด     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพศ.สุราษฎร์ธานี (Excellent Center/รร.แพทย์)     ประสาทวิทยา     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพศ.สุราษฎร์ธานี (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
สุราษฎร์ธานี    รพท.เกาะสมุย     กุมารเวชศาสตร์     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพท.เกาะสมุย     จักษุวิทยา     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพท.เกาะสมุย     วิสัญญีวิทยา     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพท.เกาะสมุย     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
สุราษฎร์ธานี    รพท.เกาะสมุย     ศัลยศาสตร์     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพท.เกาะสมุย     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพท.เกาะสมุย     อายุรศาสตร์     -    2
สุราษฎร์ธานี    รพท.เกาะสมุย     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
สุราษฎร์ธานี    รพช.กาญจนดิษฐ์     ศัลยศาสตร์     -    2
สุราษฎร์ธานี    รพช.กาญจนดิษฐ์     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพช.กาญจนดิษฐ์     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพช.กาญจนดิษฐ์     อายุรศาสตร์     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพช.กาญจนดิษฐ์     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
สุราษฎร์ธานี    รพช.ไชยา     ศัลยศาสตร์     -    2
สุราษฎร์ธานี    รพช.ไชยา     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพช.ไชยา     อายุรศาสตร์     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพช.ไชยา     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
สุราษฎร์ธานี    รพช.บ้านนาสาร     วิสัญญีวิทยา     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพช.บ้านนาสาร     ศัลยศาสตร์     -    2
สุราษฎร์ธานี    รพช.บ้านนาสาร     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
สุราษฎร์ธานี    รพช.บ้านนาสาร     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
สุราษฎร์ธานี    รพร.เวียงสระ     ศัลยศาสตร์     -    2
สุราษฎร์ธานี    รพร.เวียงสระ     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพร.เวียงสระ     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
สุราษฎร์ธานี    รพช.ท่าโรงช้าง     ศัลยศาสตร์     -    2
สุราษฎร์ธานี    รพช.ท่าโรงช้าง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
สุราษฎร์ธานี    รพช.ท่าโรงช้าง     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
สุราษฎร์ธานี    รพช.ท่าโรงช้าง     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
ระนอง    รพท.ระนอง     วิสัญญีวิทยา     -    1
ระนอง    รพท.ระนอง     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
ระนอง    รพท.ระนอง     เวชศาสตร์ป้องกัน     -    1
ระนอง    รพท.ระนอง     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
ระนอง    รพท.ระนอง     ศัลยศาสตร์     -    1
ระนอง    รพท.ระนอง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ระนอง    รพท.ระนอง     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
ระนอง    รพท.ระนอง     อายุรศาสตร์     -    1
ระนอง    รพท.ระนอง     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ชุมพร    รพท.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ชุมพร    รพท.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด    1
ชุมพร    รพท.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
ชุมพร    รพท.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์     ศัลยศาสตร์     -    1
ชุมพร    รพท.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
ชุมพร    รพท.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ชุมพร    รพท.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
ชุมพร    รพท.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์     อายุรศาสตร์     -    1
ชุมพร    รพช.หลังสวน     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ชุมพร    รพช.หลังสวน     ศัลยศาสตร์     -    2
ชุมพร    รพช.หลังสวน     อายุรศาสตร์     -    1
สงขลา    รพศ.หาดใหญ่ (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก    1
สงขลา    รพศ.หาดใหญ่ (Excellent Center/รร.แพทย์)     รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา     -    1
สงขลา    รพศ.หาดใหญ่ (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์นิวเคลียร์     -    1
สงขลา    รพศ.หาดใหญ่ (Excellent Center/รร.แพทย์)     วิสัญญีวิทยา     -    1
สงขลา    รพศ.หาดใหญ่ (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    5
สงขลา    รพศ.หาดใหญ่ (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
สงขลา    รพศ.หาดใหญ่ (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์     -    2
สงขลา    รพศ.หาดใหญ่ (Excellent Center/รร.แพทย์)     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
สงขลา    รพศ.หาดใหญ่ (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ตกแต่ง     -    1
สงขลา    รพศ.หาดใหญ่ (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ทรวงอก     -    1
สงขลา    รพศ.หาดใหญ่ (Excellent Center/รร.แพทย์)     กุมารศัลยศาสตร์     -    1
สงขลา    รพศ.หาดใหญ่ (Excellent Center/รร.แพทย์)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
สงขลา    รพศ.หาดใหญ่ (Excellent Center/รร.แพทย์)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา    1
สงขลา    รพศ.หาดใหญ่ (Excellent Center/รร.แพทย์)     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
สงขลา    รพศ.หาดใหญ่ (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ    1
สงขลา    รพศ.หาดใหญ่ (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุฯโรคระบบทางเดินอาหาร    1
สงขลา    รพศ.หาดใหญ่ (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     เวชบำบัดวิกฤต    1
สงขลา    รพศ.หาดใหญ่ (Excellent Center/รร.แพทย์)     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ สาขาหัตถการปฏิบัติรักษา ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด    1
สงขลา    รพศ.หาดใหญ่ (Excellent Center/รร.แพทย์)     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
สงขลา    รพท.สงขลา     ศัลยศาสตร์     -    1
สงขลา    รพท.สงขลา     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
สงขลา    รพท.สงขลา     ศัลยศาสตร์ตกแต่ง     -    1
สงขลา    รพท.สงขลา     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
สงขลา    รพท.สงขลา     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
สงขลา    รพท.สงขลา     อายุรศาสตร์     -    1
สงขลา    รพท.สงขลา     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
สงขลา    รพช.ระโนด     อายุรศาสตร์     -    1
สตูล    รพท.สตูล     จักษุวิทยา     -    1
สตูล    รพท.สตูล     จิตเวชศาสตร์     -    1
สตูล    รพท.สตูล     วิสัญญีวิทยา     -    1
สตูล    รพท.สตูล     ศัลยศาสตร์     -    1
สตูล    รพท.สตูล     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
สตูล    รพท.สตูล     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ตรัง    รพศ.ตรัง (Excellent Center)     กุมารเวชศาสตร์     -    1
ตรัง    รพศ.ตรัง (Excellent Center)     จิตเวช เด็กและวัยรุ่น     -    1
ตรัง    รพศ.ตรัง (Excellent Center)     พยาธิวิทยาทั่วไป     -    1
ตรัง    รพศ.ตรัง (Excellent Center)     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
ตรัง    รพศ.ตรัง (Excellent Center)     วิสัญญีวิทยา     อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก    1
ตรัง    รพศ.ตรัง (Excellent Center)     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
ตรัง    รพศ.ตรัง (Excellent Center)     ศัลยศาสตร์     -    1
ตรัง    รพศ.ตรัง (Excellent Center)     กุมารศัลยศาสตร์     -    1
ตรัง    รพศ.ตรัง (Excellent Center)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ตรัง    รพศ.ตรัง (Excellent Center)     อายุรศาสตร์     -    1
ตรัง    รพศ.ตรัง (Excellent Center)     อายุรศาสตร์     เวชบำบัดวิกฤต    1
ตรัง    รพศ.ตรัง (Excellent Center)     อายุรศาสตร์โรคเลือด     -    1
ตรัง    รพศ.ตรัง (Excellent Center)     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ตรัง    รพช.ย่านตาขาว     ศัลยศาสตร์     -    1
ตรัง    รพช.ย่านตาขาว     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
พัทลุง    รพท.พัทลุง     จิตเวชศาสตร์     -    2
พัทลุง    รพท.พัทลุง     วิสัญญีวิทยา     -    2
พัทลุง    รพท.พัทลุง     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    4
พัทลุง    รพท.พัทลุง     ศัลยศาสตร์     -    2
พัทลุง    รพท.พัทลุง     ประสาทศัลยศาสตร์     -    2
พัทลุง    รพท.พัทลุง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    4
พัทลุง    รพท.พัทลุง     อายุรศาสตร์     -    4
พัทลุง    รพท.พัทลุง     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
ปัตตานี    รพท.ปัตตานี     จักษุวิทยา     -    1
ปัตตานี    รพท.ปัตตานี     จิตเวช เด็กและวัยรุ่น     -    1
ปัตตานี    รพท.ปัตตานี     วิสัญญีวิทยา     -    1
ปัตตานี    รพท.ปัตตานี     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
ปัตตานี    รพท.ปัตตานี     ศัลยศาสตร์     -    2
ปัตตานี    รพท.ปัตตานี     ประสาทศัลยศาสตร์     -    1
ปัตตานี    รพท.ปัตตานี     กุมารศัลยศาสตร์     -    1
ปัตตานี    รพท.ปัตตานี     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
ปัตตานี    รพท.ปัตตานี     ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     -    1
ปัตตานี    รพท.ปัตตานี     อายุรศาสตร์     -    1
ปัตตานี    รพท.ปัตตานี     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
ปัตตานี    รพช.โคกโพธิ์     ศัลยศาสตร์     -    1
ปัตตานี    รพช.โคกโพธิ์     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ยะลา    รพศ.ยะลา (Excellent Center)     กุมารเวชศาสตร์     -    2
ยะลา    รพศ.ยะลา (Excellent Center)     จิตเวชศาสตร์     -    1
ยะลา    รพศ.ยะลา (Excellent Center)     จิตเวช เด็กและวัยรุ่น     -    1
ยะลา    รพศ.ยะลา (Excellent Center)     วิสัญญีวิทยา     -    1
ยะลา    รพศ.ยะลา (Excellent Center)     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
ยะลา    รพศ.ยะลา (Excellent Center)     ศัลยศาสตร์     -    4
ยะลา    รพศ.ยะลา (Excellent Center)     ศัลยศาสตร์     อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด    1
ยะลา    รพศ.ยะลา (Excellent Center)     ศัลยศาสตร์     อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ    1
ยะลา    รพศ.ยะลา (Excellent Center)     ประสาทศัลยศาสตร์     -    2
ยะลา    รพศ.ยะลา (Excellent Center)     ศัลยศาสตร์ทรวงอก     -    1
ยะลา    รพศ.ยะลา (Excellent Center)     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
ยะลา    รพศ.ยะลา (Excellent Center)     กุมารศัลยศาสตร์     -    1
ยะลา    รพศ.ยะลา (Excellent Center)     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    3
ยะลา    รพศ.ยะลา (Excellent Center)     โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา     -    1
ยะลา    รพศ.ยะลา (Excellent Center)     อายุรศาสตร์     -    1
ยะลา    รพศ.ยะลา (Excellent Center)     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    1
ยะลา    รพศ.ยะลา (Excellent Center)     อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา     -    1
ยะลา    รพศ.ยะลา (Excellent Center)     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    2
ยะลา    รพท.เบตง     กุมารเวชศาสตร์     กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ    1
ยะลา    รพท.เบตง     จิตเวชศาสตร์     -    1
ยะลา    รพท.เบตง     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
ยะลา    รพท.เบตง     วิสัญญีวิทยา     -    1
ยะลา    รพท.เบตง     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
ยะลา    รพท.เบตง     ศัลยศาสตร์     -    1
ยะลา    รพท.เบตง     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
ยะลา    รพท.เบตง     อายุรศาสตร์     -    1
ยะลา    รพท.เบตง     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคไต    1
ยะลา    รพท.เบตง     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
นราธิวาส    รพท.นราธิวาสราชนครินทร์     กุมารเวชศาสตร์     -    2
นราธิวาส    รพท.นราธิวาสราชนครินทร์     กุมารเวชศาสตร์     อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด    1
นราธิวาส    รพท.นราธิวาสราชนครินทร์     จิตเวชศาสตร์     -    1
นราธิวาส    รพท.นราธิวาสราชนครินทร์     รังสีวิทยาวินิจฉัย     -    1
นราธิวาส    รพท.นราธิวาสราชนครินทร์     วิสัญญีวิทยา     -    2
นราธิวาส    รพท.นราธิวาสราชนครินทร์     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    2
นราธิวาส    รพท.นราธิวาสราชนครินทร์     เวชศาสตร์ป้องกัน     -    1
นราธิวาส    รพท.นราธิวาสราชนครินทร์     เวชศาสตร์ฟื้นฟู     -    1
นราธิวาส    รพท.นราธิวาสราชนครินทร์     ศัลยศาสตร์     -    2
นราธิวาส    รพท.นราธิวาสราชนครินทร์     ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา     -    1
นราธิวาส    รพท.นราธิวาสราชนครินทร์     กุมารศัลยศาสตร์     -    1
นราธิวาส    รพท.นราธิวาสราชนครินทร์     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    2
นราธิวาส    รพท.นราธิวาสราชนครินทร์     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์    1
นราธิวาส    รพท.นราธิวาสราชนครินทร์     อายุรศาสตร์     -    2
นราธิวาส    รพท.นราธิวาสราชนครินทร์     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคไต    1
นราธิวาส    รพท.นราธิวาสราชนครินทร์     อายุรศาสตร์     อายุรศาสตร์โรคหัวใจ    1
นราธิวาส    รพท.นราธิวาสราชนครินทร์     ประสาทวิทยา     -    1
นราธิวาส    รพท.นราธิวาสราชนครินทร์     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
นราธิวาส    รพท.สุไหงโก-ลก     จิตเวชศาสตร์     -    1
นราธิวาส    รพท.สุไหงโก-ลก     วิสัญญีวิทยา     -    1
นราธิวาส    รพท.สุไหงโก-ลก     เวชศาสตร์ครอบครัว     -    1
นราธิวาส    รพท.สุไหงโก-ลก     ศัลยศาสตร์     -    1
นราธิวาส    รพท.สุไหงโก-ลก     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1
นราธิวาส    รพท.สุไหงโก-ลก     อายุรศาสตร์     -    1
นราธิวาส    รพท.สุไหงโก-ลก     เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     -    1
นราธิวาส    รพช.ตากใบ     กุมารเวชศาสตร์     -    1
นราธิวาส    รพช.ระแงะ     กุมารเวชศาสตร์     -    1
นราธิวาส    รพช.ระแงะ     ศัลยศาสตร์     -    1
นราธิวาส    รพช.ระแงะ     สูติศาสตร์-นรี เวชศาสตร์     -    1