ผู้เขียน หัวข้อ: 26 หน่วยงานสกลฯ ลงนาม MOU พัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  (อ่าน 837 ครั้ง)

ABBA

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2105
    • ดูรายละเอียด
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 00:00:13 น.
หน่วยงานด้านสาธารณสุข ปกครอง ตำรวจ ทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 11 ด้าน ชี้ประชากร 193,302 คน ในอำเภอเมือง ต้องได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง


 
สกลนคร/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมเทศบาลนครสกลนคร ได้เปิดประชุมสภาสุขภาพอำเภอเมืองสกลนคร เพื่อลงนามความร่วมมือ MOU การพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันโดยคณะกรรมการสภาสุขภาพ 26 คน จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยมี นายรังสรรค์ อำนาจบุตรดี ปลัดอาวุโส อ.เมืองสกลนคร เป็นประธาน ซึ่งองค์กรส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนาม ประกอบด้วย เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลตำบล 9 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 9 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สภ.เมืองสกลนคร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา และโรงพยาบาลสกลนคร โดยมีสักขีพยาน 200 คน จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้พบว่าปัจจุบันปัญหาสุขภาพมีมาก หลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

โดยอำเภอเมืองสกลนครมีพื้นที่ 16 ตำบล ประชากรกว่า 193,302 คน ต้องได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง การลงนาม MOU ดังกล่าวจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และโรงพยาบาล โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุข 11 ด้าน ได้แก่ การเป็นเมืองน่าอยู่ การมีภาคีเครือข่าย โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่และปลอดโรค การแพทย์พื้นบ้าน การจัดบริการปฐมภูมิเชิงรุก การป้องกันควบคุมโรคติดต่อไม่เรื้อรัง การส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเข้มแข็งอย่างยั่งยืน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันยาเสพติด การแพทย์ฉุกเฉินและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย