ผู้เขียน หัวข้อ: สธ.จับมือ อภ.พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์ ยา รพ.ทั่วปท.  (อ่าน 1090 ครั้ง)

ABBA

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2105
    • ดูรายละเอียด
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม. นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพระบบริหารเวชภัณฑ์” ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งเรื่องการจัดซื้อ การใช้ยา การควบคุมคุณภาพ การหมุนเวียน การแลกเปลี่ยน การจัดตั้งคลังสำรอง และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านยาของสถานบริการสาธารณสุข
 
รมว.สาธารณสุขกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบบริหารจัดการเวชภัณฑ์ ยา ของโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้ประชาชนเข้าถึงการบริการอย่างมีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับ อภ.จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์ขึ้น
 
โดยกระทรวงสาธารณสุขได้คัดเลือกรายการยาที่มีความจำเป็นต้องใช้มากและมีมูลค่าสูง อาทิ น้ำยาล้างไต วัคซีน ยาปฏิชีวนะ ยาโรคเบาหวาน ยาโรคความดันโลหิตสูง ยารักษาโรคหัวใจ เป็นต้น เพื่อให้ อภ.ดำเนินการจัดซื้อจัดหายาที่มีคุณภาพ จะทำให้เกิดอำนาจการต่อรองมากขึ้น และทำให้ราคายาลดลงมาในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงานให้หน่วยบริการสาธารณสุขแจ้งแผนความต้องการใช้ยาและเวชภัณฑ์ ทั้งชนิดและปริมาณตามรายการยาที่จำเป็นเพื่อส่งให้ อภ.ต่อไป ซึ่งระบบนี้จะทำให้ได้ยาราคาถูก และมีคุณภาพ
 
ด้าน นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม  กล่าวว่า ในส่วนขององค์การเภสัชกรรมจะจัดตั้งคลังสำรองยาและกระจายยา (Depot) ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค เป็นเสมือนคลังสำรองยาให้โรงพยาบาลต่างๆ ในภูมิภาคทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินได้ทันที เช่น กรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายและพื้นที่สำรองยาในคลังของโรงพยาบาล โรงพยาบาลมียาใช้อย่างต่อเนื่อง ในเบื้องต้นนี้จะนำร่องก่อน 3 แห่ง ประกอบด้วยภาคเหนือที่ จ.ลำพูน ภาคใต้ที่ จ.นครศรีธรรมราช และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.นครราชสีมา โดยจะมีการนำระบบเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อให้เป็นในลักษณะของคลังอัตโนมัติ มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารแสดงสถานะของระบบยาในประเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบวีเอ็มไอ (VMI:Vendor Managed Inventory) มาใช้ในการบริหารคลังยา เพื่อให้การกระจายยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป                                 


matichon