ผู้เขียน หัวข้อ: ตะลึง! ทุก 6 วิ มีคนตายเพราะโรคหลอดเลือดสมอง 1 คน  (อ่าน 1032 ครั้ง)

ABBA

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2105
    • ดูรายละเอียด
       ตะลึง! ทุก 6 วินาที ทั่วโลกจะมีคนตายเพราะโรคหลอดเลือดสมอง 1 คน คาด ปี 2015 ยอดตายจะพุ่งเป็น 6.5 ล้านต่อปี ส่วนในไทยขึ้นแท่นสาเหตุการตายอันดับ 1 แนะสังเกตอาการแขน ขา และหน้าอ่อนแรงทันทีแบบซีกเดียว สับสน พูดไม่รู้เรื่อง มองเห็นลดลง มึนงง และสูญเสียสมดุลการเดิน
       
       วันนี้ (29 ต.ค.) นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า วันที่ 29 ต.ค.ของทุกปีจะเป็นวันรณรงค์อัมพาตโลก เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักและระวังภัยอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง โดยพบว่า ทุกๆ 6 วินาที ทั่วโลกจะมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย 1 คน จากโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้น ปีนี้จึงทำการรณรงค์ในประเด็น “One in Six” หรือ “1 ใน 6 จะไม่ใช่คุณ” ทั้งนี้ จากข้อมูลขององค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization :WSO) รายงานสถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองทั่วโลก ว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ 2 ของประชากรอายุมากกว่า 60 ปีทั่วโลก และเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ 5 ของประชากรอายุระหว่าง 15-59 ปี โดยในแต่ละปีมีคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 6 ล้านคน ซึ่งมากกว่าคนทั่วโลกที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ วัณโรค และโรคมาลาเรียรวมกัน ทั้งนี้ องค์การอัมพาตโลกคาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ.2015 หรือ พ.ศ.2558 คนทั่วโลกจะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองถึง 6.5 ล้านคน
       
       นพ.พรเทพ กล่าวอีกว่า ส่วนสถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถิติสาธารณสุขในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2544-2553) พบว่า อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคน ในปีพ.ศ.2544 คือ 18.2 ต่อมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งปี พ.ศ.2553 เป็น 27.5 นอกจากนี้ ข้อมูลจากสำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ได้รายงาน 10 ลำดับแรกของการตายในประชากรไทย ปี พ.ศ.2547 พบว่า การตายในประชากรเพศชายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง พบอยู่ในลำดับ 3 และ ในประชากรเพศหญิงพบอยู่ในลำดับ 1 ส่วนในปี พ.ศ.2552 พบว่า การตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง นำขึ้นมาอยู่ในลำดับ 1 ทั้งในประชากรเพศชายและเพศหญิง


ภาพประกอบข่าวจากอินเทอร์เน็ต

       นพ.พรเทพ กล่าวต่อไปว่า ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต ประกอบด้วย 8 ปัจจัย ดังนี้ 1.ภาวะความดันโลหิตสูง 2.การเป็นโรคเบาหวาน 3.ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง 4.ประวัติญาติสายตรงเคยเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 5.ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม 6.มีภาวะน้ำหนักเกิน 7.สูบบุหรี่ และ 8.ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Atrial Fibrillation) สำหรับสัญญาณเตือนที่สำคัญ คือ 1.การอ่อนแรงของหน้า แขน ขา อย่างทันทีทันใด ซึ่งจะเป็นซีกเดียวของร่างกาย 2.สับสน ลำบากในการพูด พูดไม่รู้เรื่องอย่างทันทีทันใด 3.การมองเห็นลดลง อาจเป็นตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้างอย่างทันทีทันใด 4.มีปัญหาการเดิน มึนงง สูญเสียความสมดุลของการเดินอย่างทันทีทันใด
       
       “แนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองอย่างง่าย ได้แก่ รับรู้ความเสี่ยงของตนเอง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น และปฏิบัติตนเพื่อป้องกันควบคุมโรค/ความเสี่ยงของตน ออกกำลังกายอย่างเพียงพอโดยออกกำลังกายวันละ 30 นาที อย่างน้อย 5 วัน/สัปดาห์ ควบคุมตนเองไม่ปล่อยให้อ้วน และลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม และเพิ่มผักผลไม้ ควรงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ สุดท้ายต้องลดความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ” อธิบดี คร.กล่าว
       
       นพ.พรเทพ กล่าวด้วยว่า โรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์ อัมพาต สามารถป้องกันได้ โดยประชาชนทุกคนต้องเรียนรู้ สัญญาณเตือนของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและปฏิบัติตามแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ถ้ามีปัญหาโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หรือพบผู้ที่มีอาการตามสัญญาณเตือนข้างต้นให้รีบปรึกษาแพทย์และรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่จะเกิดได้ในภายหลัง ซึ่งจะช่วยลดอัตราตาย และลดความพิการลงได้

ผู้จัดการออนไลน์