ผู้เขียน หัวข้อ: กทม.เตรียมความพร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉิน รับสาธารณภัยในกลุ่มชน-มติชน-9 กพ.2553  (อ่าน 2648 ครั้ง)

pradit

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 322
    • ดูรายละเอียด
กทม.เตรียมความพร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางการแพทย์ใน สาธารณภัยกลุ่มชน แก่บุคลากรในเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 44 แห่ง และ 8 แห่งจากมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในกรุงเทพมหา นครได้อย่างเป็นระบบ
 
นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการจัดอบรมครั้งนี้ว่าการเกิดภัยพิบัติและสาธารณภัยในประเทศไทย และในโลกมีแนวโน้มที่จะเกิดบ่อยขึ้นอีกทั้งมีความรุนแรงมากขึ้น มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุสาธารณภัยจำนวนมาก ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีเหตุสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งและอาจเกิดเหตุ สาธารณภัยขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้ กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุสาธารณภัย

 
นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณ กล่าวว่า สำนักการแพทย์ กรุงเทพหมานครโดยศูนย์เอราวัณ ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการแพทย์ในสาธารณภัยกลุ่มชนแก่บุคลากรในเครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 9 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงพยาบาลสังกัดทบวงหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ รวมทั้งชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจากมูลนิธิที่ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระดับพื้นฐานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 8 มูลนิธิจำนวนรวมกว่า 180 คน เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างเป็นระบบ โดยรูปแบบการมีทั้งการบรรยาย การสาธิตและฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง นอกจากจะเป็นการเสริมความรู้จากการบรรยาย การสาธิตและยังได้รับประสบการณ์จริง จากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง ทำให้ได้รู้ข้อผิดพลาดในการฝึกปฏิบัติที่ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินยังมีอยู่และนำไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้พร้อมรับสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสมต่อไป
 
ผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณกล่าวอีกว่า ในการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินต้องเตรียมพร้อมและสามารถปฏิบัติการประสานสั่ง การร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วย เหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและบาดเจ็บสู่ความปลอดภัยให้ได้มากที่สุดอย่างรวดเร็ว ไม่สับสนและทุกทีมปลอดภัย การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรองรับเหตุสาธารณภัยที่ไม่มีใครบอกได้ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนเวลาใดและรุนแรงเพียงใด การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการรับมือกับเหตุสาธารณภัยเพราะเมื่อถึงเวลานั้นจะเกิดความวุ่นวายสับสนมาก ถ้าไม่เตรียมการให้พร้อมไว้ก่อนกรุงเทพมหานครอาจจะไม่สามารถรับมือกับ เหตุการณ์สาธารณภัยขนาดใหญ่ได้