ผู้เขียน หัวข้อ: มส.เห็นชอบระเบียบกองทุนช่วยพระประสบอุบัติเหตุ  (อ่าน 674 ครั้ง)

ABBA

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2105
    • ดูรายละเอียด
มหาเถรสมาคม เห็นชอบร่างระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบอุบัติภัย ใช้ช่วยเหลือวัด ศาสนสถาน พระภิกษุสามเณร หรือประชาชนที่ประสบอุบัติภัย...

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบอุบัติภัย พ.ศ. … โดยร่างระเบียบดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ เพื่อใช้จ่ายในการช่วยเหลือวัด ศาสนสถาน พระภิกษุสามเณร หรือประชาชนที่ประสบอุบัติภัย ตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบอุบัติภัยเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือ โดยมีการระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักๆ คือ 1. ให้ความช่วยเหลือในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและศาสนสถาน

2. ให้ความช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีพระภิกษุสามเณร หรือประชาชนผู้ประสบอุบัติภัย 3. ให้ความช่วยเหลือในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่พระภิกษุสามเณร หรือประชาชน 4. ให้ความช่วยเหลือในการส่งเสริมการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณร เด็กหรือเยาวชนในครอบครัวที่ประสบอุบัติภัย และ 5. ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ทั้งนี้ ในร่างระเบียบดังกล่าวยังระบุถึงแหล่งที่มาของเงินกองทุนด้วยว่า เงินกองทุนต่างร่างระเบียบนี้ จะหมายถึงเงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบอุบัติภัยภาคใต้ เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือจากภาครัฐ คณะสงฆ์ องค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สมาคม และประชาชนทั่วไป.

โดย: ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์