ผู้เขียน หัวข้อ: จดทะเบียนบริษัท ใหม่ มีผู้ถือหุ้น 3 คน  (อ่าน 1475 ครั้ง)

yougo46

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2
    • ดูรายละเอียด
    • จดทะเบียนบริษัท
การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน

       ปัจจุบันได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใหม่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัททำให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด และจดทะเบียนบริษัท จำกัดมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการพอสมควร เช่น การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด  จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด  เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท  เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น  เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท  เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนและวิธีการที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีทั้ง จำนวนบุคคลผู้เป็นหุ้นส่วน  กำหนดระยะเวลาบอกกล่าวการประชุม และที่สำคัญเรื่องการประกาศหนังสือพิมพ์ที่มีการกำหนดระยะ เวลาและรายการที่ต้องประกาศไว้แตกต่างจากเดิม  โดยขั้นแรกจะกล่าวถึงการจัดตั้งบริษัทจำกัดก่อน  ดังนี้

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด

บุคคลใดๆ ที่ประสงค์จะจัดตั้งบริษัทเป็นของตนเอง  จำต้องรู้โครงสร้างเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทจำกัดก่อน  เพื่อนำมาเป็นข้อมูล จัดเตรียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  ซึ่งโครงสร้างของบริษัทจำกัด มีดังต่อไปนี้

โครงสร้างของบริษัทจำกัด

1.  ต้องมีผู้ร่วมลงลงทุนอย่างน้อย 3 คน   โดยตาม ป.พ.พ. ที่แก้ไขใหม่ มาตรา1097 บัญญัติว่า  บุคคลใดๆ ตั้งแต่สามคนขึ้นไป จะเริ่มก่อการตั้งบริษัทจำกัดก็ได้...ซึ่งหมายความว่า  บริษัทจำกัดต้องมีผู้ร่วมลงทุน  อย่างน้อย 3 คน  ซึ่งแตกต่างจากเดิมซึ่ง กฎหมายบัญญัติไว้ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป  โดยการแก้ไขกฎหมายใหม่นี้ทำให้มีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ได้ง่ายขึ้นเพราะต้องหา ผู้ร่วมลงทุนน้อยลง
2. มีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้น และมีมูลค่าหุ้นเท่าๆกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1096
3.  มูลค่าหุ้นต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1117
4.  ความรับผิดของผู้ถือหุ้นมีจำกัด กล่าวคือ  จะมีเฉพาะจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบเท่านั้น (การชำระค่าหุ้น)ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1096
5.  ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์