ผู้เขียน หัวข้อ: สธ.ดันขรก.ท้องถิ่น-ครอบครัวได้ใช้สิทธิรักษาร่วม 3 กองทุน  (อ่าน 964 ครั้ง)

ABBA

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2105
    • ดูรายละเอียด
รมว.สาธารณสุข เร่งผลักดันข้าราชการส่วนท้องถิ่นและครอบครัว ได้ใช้สิทธิรักษาร่วม 3 กองทุน ไม่ต้องถามสิทธิ์หรือสำรองจ่ายก่อน ภายในปี 2556...

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2555 ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังบรรยายพิเศษ นโยบายกระทรวงสาธารณสุขต่อการบริหารหลักประกันสุขภาพของท้องถิ่น ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555 ของสมาคมพนักงานท้องถิ่น ว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสร้างความเสมอภาคของ 3 กองทุนคือ กองทุนสวัสดิการข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งได้เริ่มที่บริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นมา สร้างความสะดวกผู้ที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ 3 กองทุนเป็นอย่างดี เจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องถามสิทธิ์หรือสำรองจ่ายก่อน แต่สิทธิ์ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัว จำนวนประมาณ 800,000 คน

ทั้งนี้ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีกฎหมายและระเบียบเฉพาะ รวมทั้งการเบิกจ่ายค่ารักษาแยกส่วนแต่ละองค์กร อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย แตกต่างจาก 3 กองทุน โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ให้นโยบายสร้างความเสมอภาค 3 กองทุน คุ้มครองทุกคนอย่างแท้จริง ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทุกคน ทุกสิทธิ

รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า นอกจากการขยายสิทธิ์รักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึงข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมประชุมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามารถใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข ตามาตรตรา 9 ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545 โดยได้เร่งให้ดำเนินการยกร่างให้แล้วเสร็จ ภายใน 6 เดือน เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี คาดว่าจะสามารถประกาศใช้อย่างเร็วที่สุดเดือนเมษายน 2556 หรือภายในตุลาคม 2556 เป็นอย่างช้า

ด้าน นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในการวางแผนรองรับกลุ่มข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง เทศบาล 1,900 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่รวม กทม. และเมืองพัทยา จำนวน 5,693 แห่ง มีพนักงานข้าราชการรวม 220,000 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 170,000 คน ลูกจ้างประจำ 20,000 คน พนักงานจ้าง 12,000 คน หากรวมบุตร บิดา มารดา จะมีประมาณ 800,000 คน

ทั้งนี้ สปสช.ได้วางกรอบการดำเนินการตามสิทธิโดยจัดโครงสร้างการจัดบริการสวัสดิการ รักษาพยาบาล การจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้มีสิทธิระบบเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบการเบิกจ่ายเพื่อชดเชยบริการ ให้หน่วยบริการตามสิทธิประโยชน์ ระบบการตรวจสอบเวชระเบียนและคุณภาพบริการ ระบบการคุ้มครองสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางหมายเลข 1330 เช่นเดียวกับ 3 กองทุน หากมีการขยายสิทธิเพิ่มจากป่วยฉุกเฉินก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน.