ผู้เขียน หัวข้อ: ผู้ป่วยแดนปลาดิบฮิตแห่บินมารักษาไทย พบศัลยกรรมกระดูกสูงสุด  (อ่าน 799 ครั้ง)

ABBA

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2105
    • ดูรายละเอียด
นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่าจากข้อมูลการประมาณการของกรมส่งเสริมการส่งออกและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยต่างชาติและประมาณการรายได้จากบริการรักษาพยาบาลตั้งแต่ปี 2550-2554 พบว่า จำนวนผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้นจาก 1,373,807 ราย ในปี 2550 เป็น 1,380,000 ราย 1,390,000 ราย 1,980,000 ราย และ 2,240,000 ราย ในปี 2551 2552 2553 และ 2554 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังประมาณการรายได้ที่เข้ามาในปี 2550 อยู่ที่จำนวน 41,000 ล้านบาท ปี 2551 อยู่ที่ 50,963 ล้านบาท ปี 2552 จำนวน 63,347 ล้านบาท ปี 2553 ราว 78,740 ล้านบาท และปี 2554 จำนวน 97,874 ล้านบาท

นพ.สมชัยกล่าวว่า ตัวเลขเหล่านี้ แสดงถึงการบริการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยต่างชาติมีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น เห็นได้จากจำนวนผู้ป่วยต่างชาติและรายได้มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นตลอด 5 ปีย้อนหลัง สำหรับในปี 2555 ประมาณการว่าจะมีผู้ป่วยต่างชาติเข้ามารักษาพยาบาลในไทยราว 2,530,000 ราย ประมาณการรายได้ 121,658 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อจำแนกผู้ป่วยชาวต่างชาติ 5 อันดับแรกที่เข้ารับบริการสูงสุด พบว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย ทั้งนี้ เมื่อศึกษาถึงลักษณะของการเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาล พบว่าผู้ป่วยชาวต่างชาติจะเลือกโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและในจังหวัดท่องเที่ยวเป็นหลัก

อธิบดี สบส.กล่าวอีกว่า หากจำแนกกลุ่มต่างชาติที่เข้ารับบริการ ยังพบว่าอันดับแรก เป็นชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยถึงร้อยละ 41.4 รองลงมา คือ กลุ่มนักท่องเที่ยว และใช้บริการรักษาพยาบาลบางส่วนอีกร้อยละ 32 และกลุ่มที่เดินทางมาเพื่อการรักษาโดยเฉพาะอีกร้อยละ 26.6 โดยบริการรักษาพยาบาลที่ได้รับความนิยมมาก มีทั้งศัลยกรรมกระดูกร้อยละ 5.85 ผ่าตัดโรคหัวใจร้อยละ 5.06 ศัลยกรรมความงามร้อยละ 4.26 ทันตกรรมร้อยละ 3.46 โรคทางเดินอาหารร้อยละ 3.46 และตรวจสุขภาพและอื่นๆ อีกร้อยละ 4.51