ผู้เขียน หัวข้อ: สธ.ชี้การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรที่จะเริ่มกค.52 ใช้เพียงชั่วคราว 15 เดือน  (อ่าน 2920 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 21
    • ดูรายละเอียด
สธ.ชี้การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรที่จะเริ่มกค.52 ใช้เพียงชั่วคราว 15 เดือน และเตรียมปรับใหม่ทั้งระบบครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ เริ่มใช้ตค.53

 โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ชี้การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรที่จะเริ่มใช้ กค. 2552 เป็นข้อสรุปร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จ่ายทั้งตามอายุการทำงานและตามภาระงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ดึงบุคลากรให้อยู่ในระบบนานขึ้น แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร โดยจะใช้ชั่วคราวแค่ 15 เดือน และจะปรับใหม่ทั้งระบบ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร ทั้งบริหาร บริการ และวิชาการ ให้มีผลใช้ทันในตุลาคมปีหน้า

จากกรณี พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ประธานสมาพันธ์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กล่าวถึงการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปว่า เป็นการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรม โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โฆษกกระทรวง และยังมีนพ.เกรียงศักดิ์ วัชระนุกูลเกียรติ นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ซึ่งเป็นแพทย์โรงพยาบาลชุมชน และประธานชมรมแพทย์ชนทบ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นตัวแทนในการเจรจา โดยค่าตอบแทนนี้จะให้เฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น ส่วนโรงพยาบาลสังกัดกรมอื่นๆ ต้องไปเรียกร้องเอาเอง พร้อมระบุว่าไม่พยายามแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรนั้น

ความคืบหน้าใน เรื่องดังกล่าว นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เจรจากับตัวแทนสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลศูนย์และโรง พยาบาลทั่วไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา คือตนและนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ส่วนแพทย์ชนบททั้ง 2 ท่านนั้น เป็นเพียงผู้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าพยาบาล/รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป และผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเท่านั้น ไม่ได้เป็นตัวแทนการเจรจาของกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใด ผลการประชุมได้ข้อสรุป และปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบในหลักการแล้ว โดยจะประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2552 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว พิจารณาจ่ายให้ 2 ส่วน ได้แก่ จ่ายตามอายุการปฏิบัติงาน และจ่ายตามภาระงาน

การจ่ายตามอายุการปฏิบัติงาน ได้แก่

แพทย์/ทันตแพทย์
ทำงานปีที่ 1 – 3 เดือนละ 10,000 บาท
ปีที่ 4 ขึ้นไป 15,000 บาท

เภสัชกร
ปีที่ 1 – 3 เดือนละ 3,000 บาท
ปีที่ 4 ขึ้นไป 4,500 บาท

พยาบาลวิชาชีพและสาขาอื่น ๆ ระดับปริญญาตรี
รับเท่ากันคือปีที่ 1 – 3 เดือนละ 1,200 บาท
ปีที่ 4 ขึ้นไป 1,800 บาท

ส่วนบุคลากรต่ำกว่าปริญญาตรี
ปีที่ 1-3 เดือนละ 600 บาท
ปีที่ 4 ขึ้นไป 900 บาท

ส่วนการจ่ายตามภาระงาน จะพิจารณาที่ความยุ่งยากซับซ้อนแตกต่างกัน ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างเร่งพิจารณาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

และมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เช่นกัน

ทั้ง นี้ ในส่วนของโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการต่าง ๆ ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นนิติบุคคล สามารถนำหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าวนี้ไปใช้เป็นแนวทางจัดทำหลักเกณฑ์ของ หน่วยงานได้ ตามระเบียบเงินบำรุงของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอธิบดีเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ

นายแพทย์สุพรรณกล่าวต่อว่า อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวนี้ จะใช้ชั่วคราวเพียง 15 เดือนจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 หลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะใช้แนวทางใหม่ ซึ่งจะจ่ายค่าตอบแทนครอบคลุมบุคลากรทุกคน ทั้งกลุ่มบริการ กลุ่มบริหาร และกลุ่มวิชาการ ที่ทำงานในส่วนกลาง ศูนย์วิชาการต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสถานีอนามัย โดยจะยึดตามภาระงาน ความขาดแคลนบุคลากร ความยุ่งยากของงาน พื้นที่ในการทำงาน เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อรักษาความสามัคคีในการทำงานร่วมกันของทีมสุขภาพในโรงพยาบาล และเป็นธรรมที่สุด

ที่มา : http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=26519
วันที่ 10 กรกฎาคม  2552