ผู้เขียน หัวข้อ: วิเคราะห์การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ 2566-2568  (อ่าน 349 ครั้ง)

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9072
  • ดูรายละเอียด


ตำแหน่งกรรมการแพทยสภามีมากขึ้น แต่(ร้อยละ)คนใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยลง
"ปัญหาขององค์กรขนาดใหญ่" จะตามมา และ "ความสนใจของสมาชิกต่อแพทยสภา"เป็นวิกฤตศรัทธาหรือไม่?

"ปัญหาขององค์กรขนาดใหญ่"
การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาครั้งแรกๆตาม พรบ.วิชาชัพเวชกรรม ๒๕๑๑ เลือกตั้งกันเพียง ๑๐ คน แต่วาระที่ผ่านมา (๒๕๖๖-๒๖๖๘) เลือกกันถึง ๓๒ คน

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
มาตรา ๑๑ ...และกรรมการอื่นอีกมีจำนวนสิบคน ซึ่งจะเลือกตั้งจากสมาชิกของแพทยสภา...
มาตรา ๑๒ ให้นายกแพทยสภา และกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี...

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕
มาตรา ๑๔  …และกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกอีกจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการโดยตำแหน่ง…
มาตรา ๑๘  …กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี...

วาระ ๒๕๔๘-๒๕๕๐   กรรมการจากการเลือกตั้ง ๑๙ คน
วาระ ๒๕๕๐-๒๕๕๒   กรรมการจากการเลือกตั้ง ๒๓ คน
วาระ ๒๕๕๒-๒๕๕๔   กรรมการจากการเลือกตั้ง ๒๖ คน
...
วาระ ๒๕๕๘-๒๕๖๐   กรรมการจากการเลือกตั้ง ๒๘ คน
...
วาระ ๒๕๖๒-๒๕๖๔   กรรมการจากการเลือกตั้ง ๒๙ คน
วาระ ๒๕๖๔-๒๕๖๖   กรรมการจากการเลือกตั้ง ๓๐ คน

วาระ ๒๕๖๖-๒๕๖๘   กรรมการจากการเลือกตั้ง ๓๒ คน
รวมกับกรรมการโดยตำแหน่งอีก ๓๒ คน เป็น ๖๔ คน เป็นคณะกรรมการที่ถือว่าใหญ่มาก ซึ่งปัญหาขององค์กรใหญ่จะตามมา ทั้งเรื่องประสิทธิภาพขององค์กร เรื่องการมีส่วนร่วมของกรรมการในการบริหาร รวมทั้งการเมืองภายในจะทำให้การทำงานยากลำบากมากขึ้น เป็นประเด็นที่น่ากังวล และท้าทายเป็นอย่างยิ่ง

"ความสนใจของสมาชิกต่อแพทยสภา"

การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา(ที่ผ่านมา)ที่มีผู้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งสูงสุด คือ การเลือกตั้งวาระ ๒๕๔๖-๒๕๔๘ (มีผู้ใช้สิทธิร้อยละ ๕๐.๕๕) มีผู้ใช้สิทธิเกินครึ่งของผู้มีสิทธิ แต่การเลือกตั้งวาระที่ผ่านมา วาระ ๒๕๖๖-๒๕๖๘  ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิน้อยที่สุดเท่าที่มีการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภามา คือ มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเพียงร้อยละ ๑๙.๔๒ (ใม่ถึง ๒๐ % ด้วยซ้ำ) ทั้งๆที่มีการเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งด้วย
วาระ ๒๕๒๑-๒๕๒๕  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๓๔.๘๔ %
วาระ ๒๕๒๕-๒๕๒๖  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๓๖.๖๓ %
วาระ ๒๕๒๖-๒๕๒๘  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๔๐.๔๘ %
วาระ ๒๕๒๘-๒๕๓๐  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๓๙.๓๙ %
วาระ ๒๕๓๐-๒๕๓๒  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๓๘.๕๕ %
วาระ ๒๕๓๒-๒๕๓๔  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๔๒.๐๘ %
วาระ ๒๕๓๔-๒๕๓๖  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒๕.๘๐ %
วาระ ๒๕๓๖-๒๕๓๘  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๔๒.๐๘ %
วาระ ๒๕๓๘-๒๕๔๐  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๓๐.๓๖ %
วาระ ๒๕๔๐-๒๕๔๒  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๔๖.๙๑ %
วาระ ๒๕๔๒-๒๕๔๔  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๔๔.๒๑ %
วาระ ๒๕๔๔-๒๕๔๖  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๔๖.๗๗ %
วาระ ๒๕๔๖-๒๕๔๘  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๕๐.๕๕ %
วาระ ๒๕๔๘-๒๕๕๐  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๔๔.๕๓ %
วาระ ๒๕๕๐-๒๕๕๒  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๔๑.๘๒ %
วาระ ๒๕๕๒-๒๕๕๔  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๓๓.๘๔ %
วาระ ๒๕๕๔-๒๕๕๖  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๓๔.๒๐ %
วาระ ๒๕๕๖-๒๕๕๘  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒๘.๓๔ %
วาระ ๒๕๕๘-๒๕๖๐  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒๗.๔๘ %
วาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๒  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒๒.๑๗ %
วาระ ๒๕๖๒-๒๕๖๔  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒๖.๔๑ %
วาระ ๒๕๖๔-๒๕๖๖  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒๓.๖๘ %
วาระ ๒๕๖๖-๒๕๖๘  ใช้สิทธิเลือกตั้ง ๑๙.๔๒ %มีความพยายามหามาตรการเพื่อให้สมาชิกใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภามากขึ้น วาระนี้มีการให้ทางเลือกในการใช้สิทธิเลือกตั้ิงทางออนไลน์ เป็นครั้งแรกด้วย แต่กลับเป็นวาระที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภามา

สมาชิกแพทยสภาให้ความสนใจในการเลือกตั้งน้อย มีนัยยะอะไรบ้าง?เป็นโจทย์ที่แพทยสภาต้องหาเหตุผล และแก้ไขอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้แพทยสภาเป็นองค์กรที่แพทย์ทั่วประเทศให้ความสนใจ ใส่ใจและศรัทธา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มกราคม 2023, 05:24:33 โดย story »

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9072
  • ดูรายละเอียด
ผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ 2566-2568
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 30 มกราคม 2023, 16:17:17 »
ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา 90 คน  (เลือกกรรมการได้ 32 คน)(30+2)
                                                                                                               ส่งสมัคร                           ได้รับเลือก (เทืยบกับวาระที่แล้ว)
ชมรมแพทย์อาสา                                                                                              24                                11 (+1)
ชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์                                                                              25                                 8 (-1)
กลุ่มเพี่อนแพทย์                                                                                               12                                 8 (--)
กลุ่ม Change  network                                                                                     11                                  3 (+1)
ผู้สมัครอิสระ                                                                                                       6                                  2 (+1)
ทีมแพทย์ไทยร่วมใจพัฒนา                                                                                 12                                  0


สิ่งที่น่ากังวล และท้าทาย


สมาชิกส่วนใหญ่เลือกกรรมการที่มีวัยวุฒิ และคุณวุฒิ

กรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง มากกว่าครึ่งอายุมากกว่า 60 ปี (19 คน)
กรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง ที่อายุมากที่สุด คือ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ อายุ 82 ปี
กรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง ที่อายุน้อยที่สุด คือ นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ และ นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ อายุ 39 ปีกรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง มากกว่าครึ่ง มีตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.  รศ. และ ผศ.) คือ 21 คนคนที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่วนใหญ่เป็นคนที่เคยใช้สิทธิ  และส่วนใหญ่เลือกคนที่เคยเลือก

ผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ 2566-2568 จำนวน 32 คน (วาระที่แล้ว 30 คน)  เป็น กรรมการหน้าเก่าจากวาระที่แล้ว 24 คน  หน้าใหม่ 8 (6+2) คนสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปฯ
30มค2566
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มกราคม 2023, 23:09:15 โดย story »