ผู้เขียน หัวข้อ: คติธรรมเนื่องในวันแพทย์ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕-สมเด็จพระสังฆราช  (อ่าน 154 ครั้ง)

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8874
  • ดูรายละเอียด

เมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ อเนกเหนืออสงไขยกับนับประมาณมิได้ ได้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยกร "เสียสละ"อย่างยิ่งใหญ่ทุกพระชาติ ในบางคราวถึงกับทรงเสียสละชีวิตเพื่อแลกกับความถูกต้องเป็นธรรม จึงสั่งสอนให้เวไนยนิกรทั้งหลายหมั่นบำเพ็ญ "จาคะ" คือ มุ่งเสียสละประโยชน์สุขของตนเอง เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นอยู่เสมอ ดั่งคำอุปมาสรรเสริญพระบารมีของพระโพธิสัตว์ไว้ว่า ทรงสละดวงตาเป็นทาน มากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้า ทรงสละโลหิตเป็นทาน มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ และทรงสละร่างกายเนื้อหนังเป็นทานมากกว่าผืนแผ่นดินนี้ เหตุที่ทรงเสียสละได้อย่างยิ่งเช่นนั้นก็เพราะทรงมั่นใน "ปณิธาน" หรืออุดมการณ์สูงสุดเพื่อพระสัมมาสัมโพธิญาณ

บรรดาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์พึงเพ่งพินิจและน้อมนำโพธิสัตวจริยาอันเปี่ยมด้วยมหากรุณา และมหาปณิธานมาเป็นที่ตั้งแห่งจิตใจตน พร้อมตรึกตรองถึงความหวังของปวงชนผู้มุ่งฝากชีวิตไว้ภายใต้อำนาจแห่งความรู้ความสามารถของท่านทุกขณะจิต เพื่อเป็นแรงบันดาลใจมิให้เกิดความย่อหย่อน หรือเหนื่อยหน่ายในการอุทิศตนด้วยหัวใจ "จาคะ" อย่างเต็มเปี่ยม กระทั่งสามารถมีกุศลจิตอย่างพรั่งพร้อมต่อเนื่องมิขาดสายในอันที่จะเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยและมวลมนุษยชาติ สมด้วยพระพุทธานุศาสนีที่ว่า "จาคมนุพรูเหยย" แปลความว่า "พึงเพิ่มพูนความเสียสละ" ทุกเมื่อไป

เนื่องในวันแพทย์ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ขออนุโมทนากุศลสมบัติของแพทย์ไทยทุกคน และขออำนวยพรให้ท่านจงประสบความเกษมสวัสดิ์ เป็นกำลังอุดหนุนค้ำจุนสังคมไทย และโลกนี้ โดยสุจริตธรรมจรรยาสืบไป เทอญ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วัดราชสบพิธสถิตมหาสีมาราม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 พฤศจิกายน 2022, 12:19:16 โดย story »

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 8874
  • ดูรายละเอียด
“สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ บริบูรณ์ด้วยพระคุณเป็นอเนกปริยายสรุปรวมโดยสังเขปได้ ๓ ประการคือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ จึงทรงตั้งพระปณิธานที่จะรื้อขนสรรพสัตว์ให้พ้นจากห้วงทุกข์ นับแต่ยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ สั่งสมพระบารมีมานานอเนกนับเนิ่นถึงสี่อสงไขยแสนมหากัป กระทั่งทรงตรัสรู้ แล้วทรงพระอุตสาหะประกาศพระศาสนาให้ปรากฎยั่งยืนสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้ มีพระกิตติศัพท์อันงามฟุ้งขจรขจายทวนกระแสกาล ทั้งนี้ ก็ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธคุณ มีความกรุณาสงสารผู้ตกทุกข์ได้ยากในห้วงสังสารวัฏเป็นอาทิ

บรรดาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ พึงเพ่งพินิจและน้อมนำพระพุทธจริยาอันเปี่ยมด้วย พระมหากรุณามาเป็นที่ตั้งแห่งใจตน พร้อมตรึกตรองถึงความหวังของมหาชนผู้ล้วนมุ่งฝากชีวิตไว้ภายใต้อำนาจแห่งความรู้ความสามารถของแพทย์อยู่ทุกขณะจิต เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ไม่เกิดความคิดที่จะย่อหย่อนหรือเหนื่อยหน่าย ในการอบรมสั่งสมสรรพกำลัง ทั้งด้านวิชาและด้านความประพฤติ ให้พรั่งพร้อมเพียบพูนอยู่ในตน จักได้สามารถเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยและมวลมนุษยชาติ สมด้วยปณิธานที่จะประคองอัชฌาสัยให้เต็มเปี่ยมความกรุณา อันเป็นลักษณะของมหาบุรุษอยู่เสมอไป”

เนื่องในวันแพทย์ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ ขออนุโมทนากุศลจริยาของแพทย์ไทยทุกคน และขออำนวยพรให้ท่านจงประสบความสุขสวัสดี เป็นกำลังอุดหนุนค้ำจุนสังคมไทยและโลกนี้ โดยสุจริตธรรมจรรยาสืบไป เทอญ.

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆริณายก
   วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
     ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔