ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดแผนรักษา "ผู้ติดยาเสพติด" ปี 66 แบ่ง 3 กลุ่ม "เขียว-เหลือง-แดง" ขยายบำบัด  (อ่าน 194 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 9327
    • ดูรายละเอียด
ปลัด สธ.เผยแผนบำบัดผู้ติดยาเสพติดปี 66 เพิ่มอัตราเข้าถึง แบ่งบำบัด 3 กลุ่ม ผู้ใช้สีเขียว บำบัดในชุมชน สั่งขยายทุกตำบล ผู้เสพสีเหลือง รักษาผู้ป่วยนอก รพ.ชุมชน ผู้ป่วยใน รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป สั่งทุกแห่งเพิ่มวอร์ดจิตเวชและยาเสพติด และผู้ติดสีแดง รักษาใน รพ.เฉพาะทาง

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานบำบัดผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ว่า การดำเนินงานจะยึดตามกรอบ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566-2570) และนโยบาย ข้อสั่งการของ รมว.สธ.ในฐานะประธานคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ซึ่งมีแนวทางการขับเคลื่อน 5 ด้าน คือ

1.เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 2.สนับสนุนการบำบัด รักษา ฟื้นฟูที่มีคุณภาพมาตรฐาน 3.สนับสนุนการบำบัดฟื้นฟูโดยชุมชนเป็นฐาน (CBTx) 4.ส่งเสริมด้านวิชาการและระบบเฝ้าระวัง และ 5.การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในเครือข่ายบำบัดรักษาฟื้นฟู พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบำบัดรักษาฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรด้านการบำบัด รักษา ฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ

นพ.โอภาสกล่าวว่า การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จะแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ติด (สีแดง) จะให้การรักษาตามระบบผู้ป่วยใน ที่สถานพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต/กรมการแพทย์ หรือสถานฟื้นฟูฯ ระยะยาว , กลุ่มผู้เสพ (สีเหลือง) รักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) รพ.ชุมชน หรือผู้ป่วยในระยะสั้น ที่ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป และกลุ่มกลุ่มผู้ใช้ (สีเขียว) ให้บำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

นอกจากนี้ ยังมีข้อสั่งการเร่งรัดดำเนินการ 7 ประเด็น ได้แก่
1. สสจ.ให้สำรวจและขึ้นทะเบียนศูนย์คัดกรองทั้งสังกัด สธ. และท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกตำบล
2.บำบัดฟื้นฟูโดยชุมชนเป็นฐานให้ครอบคลุมทุกตำบล
3.ตรวจสอบและขึ้นทะเบียนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้ครอบคลุมถึงระดับตำบล
4.รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป มีหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดครบทุกแห่ง
5.รพ.ชุมชนจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดครบทุกแห่ง
6.สสจ. รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไปสนับสนุนการดำเนินงานของสถานฟื้นฟูภาคีเครือข่ายเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบระยะยาว และ
7.สสจ.ลงทะเบียนบุคลากรผู้ใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ทั้งในและนอก สธ. กำกับการบันทึกข้อมูล คัดกรอง บำบัด ฟื้นฟูให้เป็นปัจจุบัน

17 ต.ค. 2565  ผู้จัดการออนไลน์