ผู้เขียน หัวข้อ: “วราวุธ” ห่วงวิกฤตขยะพุ่ง ติวเข้มผู้นำจิตอาสาลดแยกขยะที่ต้นทาง  (อ่าน 66 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 8317
    • ดูรายละเอียด
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยถือเป็นหนึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยหนึ่งในแนวทางที่สำคัญคือ การส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทางภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชน ในการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง สามารถนำไปต่อยอด ขยายผล และเป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางให้หน่วยงานอื่นๆ

ด้วยในปัจจุบันปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงวิกฤตสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เกิดขยะพลาสติกมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 60 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เช่น กลุ่มของเศษอาหาร ขยะพลาสติก ขยะติดเชื้อ เป็นต้น

“ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด สำหรับผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในขณะนี้ได้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยล่าสุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดกิจกรรมอบรมภายใต้โครงการอบรมออนไลน์ขับเคลื่อนผู้นำจิตอาสาลดแยกขยะที่ต้นทางขึ้น ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้กิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริเข้ามาช่วยในการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรและขยายเครือข่ายจิตอาสาการจัดการขยะที่ต้นทาง และเกิดต้นแบบการขยายผลอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วประเทศ”

นายวราวุธกล่าวต่อไปว่า โครงการอบรมออนไลน์ขับเคลื่อนผู้นำจิตอาสาลดแยกขยะที่ต้นทางจะประกอบด้วย การเสวนา : ผู้นำจิตอาสาสร้างวินัย ลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคเอกชน และผู้นำชุมชน ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมกันนี้มีการบรรยายจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อนวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ “หนอนแมลงวันลาย” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยจัดการขยะอินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมออนไลน์ดังกล่าวได้นำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจ และหันมาให้ความสำคัญในการกำจัดขยะ ตลอดจนทราบถึงแนวทาง และนวัตกรรมต่างๆ ที่มีส่วนในการลด และคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อนำไปสู่สังคมปลอดขยะอย่างยั่งยืน

“ขณะนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งหามาตรการและวางแนวทางแก้ไข รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน ซึ่งโครงการอบรมออนไลน์ขับเคลื่อนผู้นำจิตอาสาลดแยกขยะที่ต้นทาง ที่ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงเป็นอีกความพยายามในการดำเนินการเพื่อสร้างความร่วมมือช่วยกันลดปริมาณขยะได้ ดังนั้นขอให้ประชาชนคนไทยได้ช่วยคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อง่ายต่อการกำจัด เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ และระบบนิเวศที่ยั่งยืน” นายวราวุธกล่าวทิ้งท้าย


21 ส.ค. 2564  ผู้จัดการออนไลน์