ผู้เขียน หัวข้อ: กสพท เปิดรับ น.ศ.แพทย์ 2.6 พันคน 1-20 ต.ค.สอบ 26 มี.ค.65 ลดค่าสมัครเหลือ 750 บ.  (อ่าน 58 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 8247
    • ดูรายละเอียด
กสพท เปิดรับสมัครแพทย์ 1-20 ต.ค.รับ 2,600 คน สอบ 26 มี.ค.65 ย้ำรูปสมัครต้องเป็นทางการ ห้ามใช้รูปเที่ยวชายทะเล-เลี้ยงรุ่น ลดค่าสมัครสอบจาก 800 บาท เหลือ 750 บาท หวังช่วงลดภาระเด็ก พร้อมปรับเวลาสอบใหม่ ด้าน ทปอ.ย้ำ น.ร.ตัดสินใจให้รอบคอบ คนได้แพทย์-ทันตะ-เภสัชฯ รอบ 1-2 จะสละสิทธิสมัครสาขาเดิม รอบ 3 ไม่ได้

นพ.อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) กล่าวในการแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 ของ กสพท ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับ นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานคณะอนุกรรมจัดสอบคัดเลือก กสพท นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ว่า ปีนี้ กสพท.ได้รับมอบอำนาจจากคณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา แพทยศาสตร์ 16 สถาบัน คณะ/สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ 12 สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 สถาบัน และคณะเภสัชศาสตร์ 11 สถาบัน รวมมี 50 สถาบัน 58 สาขาวิชา รับโดยประมาณ 2,600 คน ที่เปิดรับนิสิตนักศึกษา ซึ่งการจัดสอบวิชาเฉพาะของ กสพท.ปีการศึกษา 2565 ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะจัดสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่ง กสพท.จะเข้าร่วมระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ในปีการศึกษา 2565 รอบ 3 แอดมิสชั่นส์ โดยมี ทปอ.เป็นหน่วยกลางในการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ ของ ทปอ.ด้วย

ด้านนพ.สรนิต กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม แต่เน้นย้ำว่าผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนสิงหาคม 2565 เพราะ กสพท ต้องการให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนตลอดจนจบหลักสูตร ดังนั้น ขอให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ของแต่ละสาขาวิชา และศึกษาคุณสมบัติเพิ่มเติมให้ดีและรอบคอบ ส่วนขั้นตอนการคัดเลือก มีดังนี้ สมัครสอบวิชาเฉพาะ ของ กสพท ทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 1-20 ตุลาคม 2564 ผู้สมัคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไสรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 กสพท ทำการลดค่าสมัครสอบ จากเดิมเก็บ 800 บาท เป็น 750 บาท เพื่อลดภาระให้ผู้สมัครในสถานการณ์นี้ ผู้สมัครชำระเงินผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านแอพพิเคชั่นของธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม และหลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วัน หากพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ให้ทำการแก้ไขก่อนเวลา 16.00 น. ของวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องอุทรณ์ในกรณีที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชาเฉพาะของ กสพท ตั้งแต่วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องอุทรณ์เฉพาะกรณีที่เกิดความคลาดเคลื่อนจากระบบการรับสมัครสอบของ กสพท สอบวิชาเฉพาะ วันที่ 26 มีนาคม 2565 สมัครสอบและชำระเงิน 9 วิชาสามัญ จัดสอบโดย ทปอ. สอบวันที่ 19-20 มีนาคม ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศของ ทปอ.อีกครั้ง

นพ.สรนิต กล่าวต่อว่าประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ วันที่ 20 เมษายน ผู้สอบยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนวิชาเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 20-22 เมษายน  ผู้สมัคร กพสท จะสมัครผ่านระบบทีแคสในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และชำระเงินตามจำนวนวิชาที่เลือกตามที่ ทปอ.กำหนดไม่เกิน 10 สาขาวิชา วันที่ 2-10 พฤษภาคม ทปอ.ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม ผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิในระบบทีแคส วันที่ 18-19 พฤษภาคม ทปอ.ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม กสพท ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพเข้าระบบทีแคส วันที่ 1 มิถุนายน สถาบันที่เข้าร่วม กสพท ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา วันที่ 2 มิถุนายน ทั้งนี้ ฝากเตือนนักเรียนในขั้นตอนการสมัคร ให้ละเอียด รอบคอบ โดยเฉพาะภาพที่ใช้สมัครเพราะที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องนี้อยู่เสมอ จึงขอให้ผู้สมัครใช้ภาพหน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน และเป็นทางการ  ไม่ใช้รูปถ่ายที่เที่ยวชายทะเล หรือเลี้ยงรุ่น เพราะจะมีปัญหาและอาจจะทำให้ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กำหนดไว้

“ส่วนการจัดสอบจะดำเนินตามมาตรการควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด ซึ่งกสพท คาดหวังว่าในเดือนมีนาคม 2565 จะมีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเกินครึ่งของประเทศแล้ว และการจัดสอบวิชาเฉพาะจะมีการเปลี่ยนเวลาสอบใหม่ เพื่อลดการร่วมกลุ่ม โดยกำหนดให้การสอบทั้งหมดให้เสร็จก่อน 12.30 น. ส่วนในสถานการณ์โควิด-19 เด็กเรียนออนไลน์ อาจจะได้ความรู้ไม่เป็นเต็มที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่นั้น การสอบวิชาเฉพาะเป็นการสอบที่เน้นทักษะต่างๆ ซึ่งผมเชื่อว่าจะสามารถจัดสอบวิชาเฉพาะได้ โดยไม่มีปัญหาอะไร ท่ามกลางการแพร่ระบาอของโควิด-19 ที่ขณะนี้ประเทศต้องการบุคลากรทางการแพทย์อย่างมาก กสพท.ต้องการคนที่มีจิตใจดี คนที่มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะที่ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป” นพ.สรนิต กล่าว

นพ.สรนิต กล่าวต่อว่า สำหรับเกณฑ์การคัดเลือก ปีการศึกษา 2565 จะไม่ใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต มาเป็นเกณฑ์พิจารณาของ กสพท. ดังนั้นเกณฑ์การคัดเลือกจะใช้ คะแนนวิชาสามัญ 70% จัดสอบโดย ทปอ. แบ่งเป็น วิทยาศาสตร์ (คิดคะแนนรวมฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา 40%) คณิตศาสตร์1 20% ภาษาอังกฤษ 20% ภาษาไทย 10% และสังคมศึกษา 10% ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละวิชา คะแนนวิชาเฉพาะ 30% จัดสอบโดย กสพท. จะทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ความสามารถในการจับใจความ คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง ความเป็นเหตุผล และการคิดอย่างมีวิจารรณาญาณ และการประเมินแนวคิดทางจริยธรรม ส่วนสนามสอบวิชาเฉพาะ มีดังนี้ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น จ.สงขลา จ.พิษณุโลก จ.อุบลราชธานี จ.ชลบุรี จ.นครราชสีมา และจ.นครนายก จากสถานการณ์โควิด-19 อาจจะมีการ

นายพีระพงศ์ กล่าวว่า ระบบการยืนยันสิทธิและสละสิทธิ ของทีแคส ปีการศึกษา 2565 จะเข้มงวดมากขึ้น ต่อไประบบจะบันทึกข้อมูลการของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก แล้วได้ยืนยันสิทธิในรอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และรอบ 2 โควต้า ในทุกสาขาวิชาเอาไว้ ดังนั้น ถ้านักเรียนสมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ในรอบที่ 1 และ 2 ไว้ แล้วผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิไปแล้ว จะสละสิทธิไปสมัครรอบที่ 3 ในหลักสูตรเดิมที่เคยสมับในรอบที่ผ่านมาไม่ได้ แม้จะเปลี่ยนสถาบันก็ตาม เช่น ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในรอบ 1 หรือ รอบ 2 ของมหาวิทยาลัยหนึ่ง และยืนยันสิทธิไปแล้ว แต่อยากสละสิทธิเพื่อจะมาสมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ในรอบ 3 ผู้สมัครจะไม่สามารถเลือกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยของรัฐ แม้จะเปลี่ยนสถาบันก็ตาม แต่สามารถสมัครสาขาเดิมในมหาวิทยาลัยเอกชนได้ เป็นต้น

“เมื่อผู้สมัครสละสิทธิ และไปสมัครสาขาอื่น ในสถาบันเดิมได้ เช่น ในรอบที่ 1 ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ในสถาบันหนึ่ง ก็สามารถสละสิทธิ ไปเลือกแพทยศาสตร์ ในสถาบันเดิมได้ เป็นต้น ดังนั้นขอให้ผู้สมัครตัดสินใจ และเลือกอย่างรอบคอบ” นายพีระพงศ์ กล่าว

18 สิงหาคม 2564
https://www.matichon.co.th/education/news_2891787