ผู้เขียน หัวข้อ: เคาะงบกลาง 1.2 หมื่นล้าน จ่ายค่าเสี่ยงภัย-OT บุคลากรด่านหน้าอีก 3 เดือน  (อ่าน 60 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 8247
    • ดูรายละเอียด
ครม. อนุมัติงบกลางปี 64 จำนวน 12,669 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่าล่วงเวลา บุคลากรทางการแพทย์-ด่านหน้าอีก 3 เดือน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ จำนวนเงิน 12,669,218,318 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่าล่วงเวลา (OT) ค่าตอบแทนคณะทำงาน/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา/บุคคลภายนอก ค่าใช้สอยและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (5 พฤษภาคม 2564) อนุมัติกรอบวงเงินจำนวนเงิน 12,576,629,322 บาท ซึ่งเดิมกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) แต่เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขยังมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่อง

จึงจะขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรมเดิม และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบกลาง รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ระยะการระบาดระลอกเมษา 2564 ออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน คือเมษายน- กันยายน 2564 นี้

นอกจากนี้ยังอนุมัติ จำนวนเงิน 1,877,455,000 บาท กรณีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  นอกสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข ต้องปฏิบัติงานด้านการป้องกัน สอบสวน คัดกรอง รักษาพยาบาลทั้งในเวลาและนอกเวลา

ซึ่งเป็นภารกิจที่หนัก เร่งด่วน ฉุกเฉิน เป็นด่านหน้าในการเผชิญกับความเสี่ยงมาตลอด ประกอบกับนโยบายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมูให้ประชาชนในประเทศไทย บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขจึงมีภาระงานเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากภารกิจปกติซึ่งมีมากเกินอัตรากำลัง จึงจำเป็นต้องระดมบุคลากรในงานสนับสนุนอื่นๆ มาช่วยปฎิบัติงานภายในระยะเวลาที่จำกัดเร่งด่วน ให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมายและเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรในส่วนที่รัฐบาลสามารถตอบแทนให้ได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบปฏิบัติของราชการ จึงได้พิจารณาจัดหาค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาลในปีงบประมาณ 2564 นี้ด้วย

10 สิงหาคม 2564
https://www.prachachat.net/politics/news-735979