หมวดหมู่ทั่วไป > ข่าวสมาพันธ์

มติคณะรัฐมนตรียังไม่เป็นจริง-เงินช่วยเหลือบุคลากร.กรณีโควิด19

(1/1)

story:


คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 15 เมษายน 2563 ที่จะปรับอัตราจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่บุคลากรที่ติดเชื้อ หรือเสียชีวิตจากโรคโควิด เป็น 2 เท่าจากอัตราเดิม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักรบเสื้อขาวในสงครามโควิดอัตราเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในระเบียบกระทรวงการคลังที่ออกมาตั้งแต่ปี 2561จนถึงวันนี้ มีบุคลากรติดเชื้อโควิดมากมาย เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ท่ามกลางภาระงานอันหนักหนาสาหัส และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในสถานการณ์โควิด
เรายังได้เหมือนเดิม อัตราเดิม เหมือนไม่เคยมีมติคณะรัฐมนตรีในวันนั้น...

หรือ "เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน" ไม่เป็นความจริง


สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปแห่งประเทศไทย (สพศท.)
๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version