หมวดหมู่ทั่วไป > ข่าวสมาพันธ์

(New Normal) จาม/ไอ ใส่ศอก ลดการแพร่เชื้อ

(1/1)

story:


วาระแห่งชาติในการเอาชนะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือ การฉีดวัคซีน หวังว่าทุุกคนจะได้ฉีดในไม่ช้า

คำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก แม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้ว มาตรการในการป้องกัน/ลดการแพร่เชื้อก็ยังคงต้องทำต่อไป
- รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรจากผู้อื่น (Keep at least 1 metre from others )
- ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในชุมชน หรือในที่แออัด อากาศถ่ายเทไม่ดี (Wear a mask, especially in crowded, closed and poorly ventilated settings)
- ล้างมือบ่อยๆ (Clean your hands frequently)
- เมื่อจาม หรือไอ ให้ยกมือและศอก ปิดปากไว้ (Cover any cough or sneeze in your bent elbow )
- เมื่ออยู่ในอาคารกับบุคคลอื่น พยายามให้มีการถ่ายเทอากาศได้สะดวก เช่น เปิดหน้าต่าง (When indoors with others, ensure good ventilation, such as by opening a window)

เราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ ไปด้วยกัน
ด้วยความปรารถนาดีจากสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปฯ
9 มิถุนายน 2564

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version