หมวดหมู่ทั่วไป > ข่าวสมาพันธ์

ช่วยกันหยุดโควิด ก่อนที่พวกเราจะไปต่อ...ไม่ไหว

(1/1)

story:

ไม่ต้องรอใคร... ทุกคนสามารถเริ่มได้เลย ทำได้ด้วยตัวของตัวเอง

story:

ระมัดระวัง...นอกบ้านอย่างเดียวไม่พอแล้ว ในบ้านก็เสี่ยง...

story:ทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน ทุกคน ต้องช่วยกัน ให้เราผ่านจุดแห่งความยากลำบากนี้ ไปด้วยกันให้ได้
๕ พค ๒๕๖๔

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version