ผู้เขียน หัวข้อ: ครม. อนุมัติหลักการ อัตราข้าราชการ ก.สาธารณสุข 45,684 อัตรา (7เมย2563)  (อ่าน 200 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 6886
    • ดูรายละเอียด
ทำเนียบฯ 7 เม.ย. - ครม. อนุมัติหลักการ อัตราข้าราชการ ก.สาธารณสุข 45,684 อัตรา รองรับภาวะฉุกเฉินการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับบุคลากร ก.สาธารณสุข
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอขออนุมัติตำแหน่งข้าราชการอัตราตั้งใหม่นี้ เป็นการขอบรรจุบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ ในการทำงานวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติงานด่านหน้า ทำงานในที่ที่มีความเสี่ยง ต้องทำงานผลัดเวรตลอด 24 ชั่วโมงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากอย่างรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังคนให้มีจำนวนเพียงพอ และมีสมรรถนะเหมาะสมในการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมการแพร่กระจายของโรค รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน โดยการขอบรรจุข้าราชการใหม่ มีดังนี้
1.อัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน24 สายงานรวมทั้งสิ้น 38,105 อัตรา
2.อัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563  5 สายงาน จำนวน 7,579 อัตรา
3.คัดเลือกบรรจุบุคคลซึ่งมิได้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ กพ. กำหนด ให้คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1004/ว/17 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562
ทั้งนี้ การบรรจุอัตราข้าราชการใหม่ รายละเอียดหลักเกณฑ์จะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังภาครัฐ  (คปร.) ซึ่งกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงานภายใน 2 สัปดาห์ จากนั้นจะส่งเรื่องให้ กพ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการนำเสนอ รายงานต่อ ครม. เพื่อรับทราบตามที่ ครม. ได้อนุมัติ  ต่อไป
น.ส.ไตรศุลี ยังกล่าวอีกว่า ครม. ยังได้พิจารณามาตรการการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข คือ สนับสนุนเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข  จัดสรรโควตาพิเศษ ความดีความชอบพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารรณสุข  การปรับสิทธิประโยชน์ของบุคลากรที่ได้รับความเสียหายกรณีปฏิบัติหน้าที่ (กรณีเสียชีวิต เจ็บป่วย ทุพพลภาพ) และนับเวลาอายุราชการทวีคูณเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญ   ลดอัตรดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนบุคคลกรุงไทยธนวัฏ  ธนาคารออมสิน ระยะเวลา 1 ปี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข  ปรับอัตราชดเชยใน ม.18 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการทางสาธารณสุข (กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 จำนวน 2 เท่าจากอัตราเดิม) .-สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย
7 เม.ย. 2020