ผู้เขียน หัวข้อ: แถลงการณ์จากสมาพันธ์แพทย์ รพศ/รพทฯ...กรณีโรคโควิด-19 (ฉบับ 1)  (อ่าน 713 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 7279
    • ดูรายละเอียด
     ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 มีการแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็วไปในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ และรัฐบาลของประเทศไทย ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ทำให้เกิดผลกระทบหลายด้านทั้งทางด้านสาธารณสุข  เศรษฐกิจและสังคมซึ่งหากมีการระบาดรุนแรงและยืดเยื้อย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติด้วย
          สถานการณ์นี้จึงไม่ใช่ภาระหน้าที่เฉพาะของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมไทยเพื่อให้การระบาดสงบลงอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย  ขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมฝ่าฟันสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ด้วยกัน ดังนี้
          1. เพื่อไม่เกิดความสับสนและ ตื่นตระหนก ในขณะเดียวกันก็ไม่ให้ประชาชนอยู่ในความประมาท ควรมีการให้ข้อมูลด้านสถานการณ์ที่เป็นจริง ข้อปฏิบัติที่จำเป็นและเหมาะสมจากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายตามหลักวิชาการ และทันต่อเหตุการณ์
          2. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศสามารถปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม.มีประสิทธิภาพและปลอดภัย.ขอให้มีการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวัง คัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคอย่างเพียงพอ และมีสำรองไว้อย่างน้อย 3 เดือนในทุกสถานพยาบาล
          3. เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อและการระบาดของโรค ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต้องปฏิบัติตัวตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อต่อสาธารณะ ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนประชาชนทั่วไปพยายามลดโอกาสการสัมผัสกับเชื้อ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง อย่างมีสติโดยไม่ตื่นตระหนก
          4. เพื่อขวัญกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรับภาระหนักและเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากผู้ป่วยโดยไม่รู้ว่าวิกฤตจะสิ้นสุดเมื่อใด ผู้บริหารทุกระดับต้องสนับสนุนการทำงานของบุคลากรอย่างเต็มที่ ดูแลเรื่องสวัสดิการ และค่าตอบแทนตามความเหมาะสม   ในกรณีที่บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน ขอให้เพิ่มเพดานการจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ. ศ. 2561 เป็น 2 เท่า

          สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปฯ ขอให้กำลังใจบุคลากรผู้เหน็ดเหนื่อย ขอสนับสนุนผู้บริหารที่กำลังเร่งแก้ปัญหา และขอให้ประเทศไทยของเราฝ่าฟันวิกฤตโรคดควิด-19 ไปด้วยกันด้วยพลังที่เป็นหนึ่งเดียวกัน...

11 มีนาคม 2563
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 เมษายน 2020, 05:39:37 โดย story »