ผู้เขียน หัวข้อ: "อนุทิน" ลั่นไม่หลงลืม อสม. มอบว่าที่อธิบดีใหม่ดูแลค่าตอบแทน สวัสดิการ  (อ่าน 100 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 6848
    • ดูรายละเอียด
"อนุทิน" ลั่นไม่มีทิ้ง อสม. มอบ "หมอธเรศ" ว่าที่อธิบดี สบส.คนใหม่ ดูแลเรื่องสวัสดิการ ค่าตอบแทน พร้อมเทงบดูแลสุขภาพคนไทย เร่งยกระดบความรู้ อสม.เป็นหมอประจำบ้าน เผย สบส. คร. ร่วมเอไอเอส พัฒนาเชื่อมแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” กับแอปพิลเคชันทันระบาด หวังช่วยรายงาน เฝ้าระวังโรคติดต่อจากยุงลาย

วันนี้ (25 ก.ย.) ที่โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ก. อสม. หมอประจำบ้าน และพิธีลงนามความร่วมมือบูรณาการข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่าง นพ.ณัฐวุฒิ ประเสิรฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) และนายวีรวัฒน์ เกียรติพงศ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือเอไอเอส

นายอนุทินกล่าวว่า อสม.จำเป็นต้องมีขีดความสามารถในการทำงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงให้ สธ.ยกระดับความรู้ อสม.ให้เป็น อสม. หมอประจำบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ ระบบการแพทย์ทางไกลและบริการสาธารณสุขในชุมชน เพิ่มบทบาท อสม. เพื่อลดโรคและปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมประชาชนให้พึ่งตนเองได้ ลดความแออัด ลดการพึ่งพาโรงพยาบาล โดยอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู ก ให้มีศักยภาพให้นำความรู้ไปอบรม อสม. ในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน มีความรู้ใน 6 เรื่อง คือการสร้างอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่, การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ, ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรไทย และการใช้กัญชาทางการแพทย์, เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์, โทรเวชกรรมและแอปพลิเคชันด้านสาธารณสุข และผู้นำการสร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

นายอนุทินกล่าวว่า ส่วนการลงนามในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ ซึ่งต่อยอดให้เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันทันระบาด เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย เช่น ไข้เลือดออก โดยจะใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนกลาง สามารถประมวลผล และแจ้งสถานการณ์การระบาดของโรคแก่หน่วยบริการสุขภาพ รวมทั้งมีการส่งข้อมูลความรู้ให้ อสม. วันละ 1 ครั้ง เพื่อให้ อสม. เป็นหมอประจำบ้านอย่างมั่นใจ

"ต้องยกระดับให้ อสม. เป็น หมอประจำบ้าน ช่วยกันดูแลผู้ป่วยปฐมภูมิ ลดความแออัดให้กับโรงพยาบาล ลดภาระแพทย์ พยาบาล ลดค่าใช้จ่ายแก่ตัวผู้ป่วย และกับทางภาครัฐ อยากเห็น อสม.กว่า 1 ล้านคนเข้าไปดูแลให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง เจ็บป่วยน้อยลง ต่อยอดจากความสำเร็จตลอดมา ซึ่ง อสม.มีบทบาท ที่ทำให้ระบบสาธารณสุขไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สธ.จะไม่ยอมให้การพัฒนาหยุดนิ่ง กลับกัน จะบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อดูแลสุขภาพคนไทยอย่างดีที่สุด จะผันงบส่วนต่างๆ ที่ไม่จำเป็นมาดูแลคนไทย เพราะถ้าคนแข็งแรง ชาติก็แข็งแรง สำหรับ อสม. จะต้องมีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น แต่ขอให้ทราบว่าต้องได้รับการดูแลที่ดี สอดคล้องกับบทบาทความสามารถ ทั้งในเรื่องของสวัสดิการ และค่าตอบแทน ไม่มีการหลงลืมกัน ซึ่งได้มอบหมายให้ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ว่าที่อธิบดี สบส. เข้าไปดูแลจัดการแล้ว เป็นภารกิจควบคู่กับเรื่องติดตามปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานใน สธ." นายอนุทินกล่าว

25 ก.ย. 2562: ผู้จัดการออนไลน์