ผู้เขียน หัวข้อ: บรรยากาศการประชุมสัมมนา เมื่อหมอ/พยาบาล...ป่วย (28 มิถุนายน 2562)  (อ่าน 1136 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 7279
    • ดูรายละเอียดเริ่มต้นพิธีการเปิดประชุมสัมมนา When Health Personnel Get Sick โดยพิธีกร แพทย์หญิงชนันณ์ชิฎา ประพิณโรจน์ (โรงพยาบาลปัตตานี) เชิญนายแพทย์ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธี กล่าวเปิดการสัมมนานายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวปาฐกถาเรื่อง "เจ้าหน้าที่มีความสุข"เนื้อหาในสไลด์ที่ท่านปลัดกระทรวงได้ พูดคุยกับผู้เข้าร่วมการสัมมนานายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติร่วมสนทนา และถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าสัมมนาหลังจากการกล่าวปาฐกถาการสัมมนาภาคเช้า เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การป่วย(sick)ทางกาย
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.           เมื่อบุคลากรกลายเป็นผู้ป่วย:ประสบการณ์ และปัญหา
ดำเนินการอภิปรายโดย นายแพทย์ประดิษฐ์ ไชยบุตร (ประธานสมาพันธ์แพทย์ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปฯ)
เริ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์
ต่อด้วยนายแพทย์วินัย วิริยกิจจา อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นางสาวปุญญิศา วัจฉละอนันท์ โรงพยาบาลโนนสูง จ.นครราชสีมา และนายแพทย์พีรพงษ์ กุนอก โรงพยาบาลนาแก จ.นครพนม ตามลำดับ
                                                                                 
                                       

๑๑.๐๐ –  ๑๒.๐๐ น.         ระบบการดูแลบุคลากรเมื่อเจ็บป่วย:อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ดำเนินการอภิปรายโดย นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีสำอางค์ (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประส่งค์ จ.อุบลราชธานี)
เริ่มด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ อดีตนายกแพทยสมาคมฯ ต่อด้วยนางพวงทอง ตันวงษ์วาน อุปนายกสมาคมพยาบาลฯ   นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต๑๐ และ นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน     


การสัมมนาภาคบ่าย เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การไม่สบาย(sick)ทางจิตใจ
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.         Workplace Bullying ความรุนแรงระหว่างบุคลากร
ดำเนินการอภิปรายโดย นายแพทย์ศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล (รพ.หล่มศักดิ์ จ.เพชรบูรณ์)
เริ่มต้นด้วยดร.กฤษดา แสวงดี ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ต่อด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พนม เกตุมาน อดีตหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์    แพทย์หญิงเพ็ญนภา กวีวงศ์ประเสริฐ   ผู้แทนจากเครือข่ายแพทย์ยุคใหม่ และ นายแพทย์ศิริชัย ศิลปอาชา ผู้บริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
                                                                                   

การซักถามแลกเปลี่ยนระหว่างวิทยากรกับผู้ร่วมสัมมนา และถ่ายรูปร่วมกันการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุช วิทยากร และผู้่เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน
ที่จะลืมไม่ได้เลย คือ ผู้ที่สนับสนุนให้การประชุมสัมมนาครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นเรียบร้อย (ท่านนายกและเลขาธิการแพทยสภา, ท่านนายกและกรรมการแพทยสมาคมฯ,  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี และอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้ออกนาม)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กรกฎาคม 2019, 13:38:48 โดย story »