ผู้เขียน หัวข้อ: สปสช.ขานรับนโยบายรัฐ เลิกเรียกเก็บสำเนาบัตร ปชช./ทะเบียนบ้าน  (อ่าน 59 ครั้ง)

patchanok3166

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 281
    • ดูรายละเอียด

สปสช. ยกเลิกเรียกเก็บ “สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน” ตามนโยบายรัฐ ใน 3 ระบบ คือ 1. ขอลงทะเบียนเลือกหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำ 2. ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 และ 3. ระบบการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือตามมาตรา 50(5) พร้อมประสานโรงพยาบาลรองรับ เน้นเชื่อมโยงระบบข้อมูล อำนวยความสะดวกประชาชนรับบริการ


นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีหนังสือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐ เรื่องมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ให้ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน รวมถึงสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ และให้เป็นการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ ตามมติ ครม. ที่ได้เห็นชอบ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ 5พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ สปสช. ได้ทำการสำรวจกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและประกาศในความรับผิดชอบ พบว่า มี 3 ระบบการดำเนินการที่กำหนดให้ประชาชนต้องยื่นหรือส่งสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้มาประกอบการพิจารณาเพื่อดำเนินการ ได้แก่ 1. ระบบการขอลงทะเบียนเลือกหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำตามมาตรา 6 2. ระบบการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 และ 3.ระบบการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือตามมาตรา 50(5) ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545


ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ สปสช. ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบเพื่อยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ โดยในส่วนของระบบการขอลงทะเบียนเลือกหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำตามมาตรา 6 สปสช. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยบริการและหน่วยรับลงทะเบียนประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง ให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านแล้ว ขณะที่ระบบการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 แนวทางปฏิบัติเดิมนั้น สปสช. มีแบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่กำหนดให้แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านด้วย สปสช. จึงได้มีการแก้ไขแบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นดังกล่าวแล้ว โดยไม่กำหนดให้ผู้บริการที่เสียหายต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านต่อไป


สำหรับระบบการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือตามมาตรา 50(5) ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เช่น กรณีการประสานหาเตียงเพื่อส่งต่อผู้ป่วย การขอย้ายไปรับบริการ ณ หน่วยบริการอื่น เป็นต้น โดยตามหลักเกณฑ์นี้ทางคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการสาธารณสุข ไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ประชาชนหรือผู้ป่วยต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน แต่ในทางปฏิบัติเมื่อมีการประสานไปยังหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลที่รับการส่งต่อผู้ป่วย จะมีการขอสำเนาหลักฐานผู้ป่วยเพื่อยืนยัน โดยในกรณีนี้จะมีการชี้แจงต่อหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลว่า หลังจากนี้ สปสช. ไม่อาจส่งเอกสารของผู้รับบริการได้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ


“สปสช. ได้ดำเนินการตามที่ ก.พ.ร. ได้มีหนังสือแจ้ง ตามมติ ครม.ที่เห็นชอบ โดยได้ทำการปรับปรุงหลักเกณฑ์และระบบต่างๆ ก่อนวันที่ 5 พ.ย. 61 ที่ผ่านมาแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากนี้ไป ประชาชนหรือผู้ป่วยที่รับบริการทั้ง 3 ระบบดังกล่าว ไม่ต้องแนบยื่นสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านแล้ว” เลขาธิการ สปสช. กล่าวเผยแพร่: 18 พ.ย. 2561  โดย: ผู้จัดการออนไลน์