ผู้เขียน หัวข้อ: “หมอวชิระ” ประกาศห้ามนำ “โฟม” เข้ากรมอนามัย ขอร้านค้างดใช้ถุงพลาสติกทุกวันพุธ  (อ่าน 144 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 6689
    • ดูรายละเอียด
กรมอนามัย ประกาศห้ามบุคลากรนำโฟมเข้ากรมฯ ขอร้านงดให้ถุงพลาสติกทุกวันพุธ จัดแสตมป์สะสมแต้มให้ลูกค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก แลกของรางวัลจากกรมอนามัย พร้อมสั่งแยกขยะให้ถูกต้อง

วันนี้ (11 ก.ย.) นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเปิดการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ทุกกระทรวงดำเนินการลด คัดแยกขยะภายในหน่วยงาน ตามแนวทางการดำเนินงาน มาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมาย 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ข้าราชการ 2.53 ล้านคนทั่วประเทศ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะ 2) อาคารของหน่วยงานภาครัฐร้อยละ 100 ดำเนินกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะ 3) ขยะของหน่วยงานภาครัฐที่ต้อง ส่งกำจัดลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 4) หน่วยงานภาครัฐลดการทิ้งแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งและถุงพลาสติกหูหิ้วของหน่วยงาน ร้อยละ 10 และ 5) งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชน ในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะ สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

นพ.วชิระ กล่าวว่า กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ทำการสำรวจปริมาณการใช้พลาสติกของบุคลากรกรมอนามัย พบว่า บุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใช้พลาสติกประมาณ 14 ชิ้นต่อคนต่อวัน หรือประมาณ 18 ล้านชิ้นต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วประมาณ 4 ล้านใบต่อปี ซึ่งรับมาจากร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าและตลาดนัด และพบว่าร้านค้าในกรมอนามัยมีการใช้ภาชนะพลาสติกประมาณ 2 ล้านชิ้นต่อปี นอกจากนี้ ในการจัดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม มีการใช้ขวดน้ำพลาสติก หลอดพลาสติก กล่องพลาสติก และช้อน ส้อมพลาสติก โดยในการจัดประชุมก่อให้เกิดขยะพลาสติก ประมาณ 93,600 ชิ้นต่อปี
กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกของกรมอนามัย จึงกำหนด 3 มาตรการ คือ
 1) บุคลากรและร้านค้าของกรมฯ งดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารและห้ามนำภาชนะโฟมเข้ามาในกรมอนามัย
 2. บุคลากรของกรมฯ ลดใช้ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก และภาชนะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยร้านค้า ร้านอาหาร และร้านสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่ในบริเวณกรมอนามัย งดให้ถุงพลาสติกกับลูกค้าทุกวันพุธ (No Plastic Bag Day) ขอความร่วมมือให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณกรมอนามัย ลดราคาให้แก่ผู้ที่นำแก้วหรือภาชนะส่วนตัวมาใส่น้ำหรืออาหาร สร้างแรงจูงใจด้วยการให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม แจก “แสตมป์แลกแต้ม ลดพลาสติก” สำหรับผู้ที่ไม่รับถุง แก้ว หรือภาชนะพลาสติก เพื่อสะสมและนำมาแลกรางวัลกับกรมอนามัย รวมทั้งในการจัดประชุมของกรมอนามัย ให้ลดการใช้ภาชนะที่เป็นพลาสติกสำหรับจัดอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยให้ใช้วัสดุอื่นที่สามารถใช้ซ้ำได้หรือย่อยสลายได้ง่ายแทน
3) บุคลากรและร้านค้าในกรมอนามัยทิ้งขยะลงถังและแยกขยะให้ถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมของกรมอนามัย ในการลดปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก ลดภาระในการนำไปกำจัด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะพลาสติกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเพื่อเป็นต้นแบบในการลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืนและขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐต่อไป
11 ก.ย. 2561 17:24   โดย: ผู้จัดการออนไลน์