ผู้เขียน หัวข้อ: โยกย้ายแต่งตั้งกระทรวงสาธารณสุข 66ตำแหน่ง(1ตค2561)  (อ่าน 3569 ครั้ง)

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
2 ต.ค61-  นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 4 ฉบับ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561  ซึ่งเป็นการสลับโยกย้ายตำแหน่งทั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(นพ.สสจ.) และผู้อำนวยการโรงพยาบาล รวม 66 ตำแหน่ง ประกอบด้วย
1.คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1216/2561 ในการแต่งตั้งโยกย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) และ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 21 ราย   
2.คำสั่ง 1217/2561 โยกย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาล จำนวน 37 ราย   
3.คำสั่ง 1218/2561 แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล 5 ราย และ
4.คำสั่ง 3489/2561 รักษาการ นพ.สสจ. และผู้อำนวยการกอง รวม 3 ราย 
โดยรวมทั้งหมด 4 ฉบับมีการโยกย้ายทั้งสิ้น 66 ราย

โดยเป็นคำสั่งการโยกย้าย นพ.สสจ. 21 ราย ประกอบด้วย
1.นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช จาก ผอ.กองตรวจราชการ สำนักงานปลัด สธ.เป็น นพ.สสจ.สระแก้ว 
2.นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร จาก ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก เป็น นพ.สสจ.สระบุรี
3.นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา จากนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.พะเยา เป็น นพ.สสจ.พังงา
4.นพ.ปองพล วรปาณี จากนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ตาก เป็น นพ.สสจ.สุโขทัย 
5.นพ.สุรพล อริยปิติพันธ์ จาก นพ.สสจ.นครนายก เป็น นพ.สสจ.สมุทรสาคร
6.นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล จากนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ลพบุรี เป็น นพ.สสจ.นครนายก 
7.นพ.อภิรัต กตัญญูตานนท์ จาก นพ.สสจ.สระแก้ว เป็น นพ.สสจ.ชลบุรี 
8.นพ.พีระ อารีรัตน์ จาก นพ.สสจ.ขอนแก่น เป็น นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา 
9.นพ.ปรีดา วรหาร จากนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.นครพนม เป็น นพ.สสจ.เลย
10.นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง จาก นพ.สสจ.บึงกาฬ เป็น นพ.สสจ.หนองคาย
11.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ จาก นพ.สสจ.สกลนคร เป็น นพ.สสจ.อุดรธานี 
12.นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ จากนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.หนองคาย เป็น นพ.สสจ.บึงกาฬ 
13.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา จาก นพ.สสจ.หนองคาย เป็น นพ.สสจ.จอนแก่น
14.นพ.สมิต ประสันนาการ จาก นพ.สสจ.อุดรธานี เป็น นพ.สสจ.สกลนคร 
15.นพ.วชิระ บถพิบูลย์ จากนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.นครราชสีมา เป็น นพ.สสจ.ชัยภูมิ 
16.นพ.สมชาย ธรรมสารโสภณ จากผอ.รพ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เป็น ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก 
17.นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี จาก นพ.สสจ.ชุมพร เป็น นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช 
18.นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ จาก นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช เป็น นพ.สสจ.พัทลุง
19.นพ.สาธิต ทิมขำ จาก นพ.สสจ.พังงา เป็น นพ.สสจ.ระนอง
20.นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ จาก นพ.สสจ.ระนอง เป็น นพ.สสจ.ชุมพร  และ
21.นพ.ธนิต เสริมแก้ว จาก นพ.สสจ.พัทลุง เป็น นพ.สสจ.ภูเก็ต

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งย้ายข้าราชการ 37 ราย ประกอบด้วย
1.นพ.เชษฐ เตชะรัก ผอ.รพ.ลำพูน เป็นผอ.รพ.นครพิงค์ 
2. นพ.ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ เป็น ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์
3.นพ.อายุส ภมะราภา ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย เป็น ผอ.รพ.อุตรดิตถ์
4.นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขา อายุรกรรม) รพ.สุโขทัย เป็นผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก
5.นพ.ทรงวุฒิ ทรัพย์ทวีสิน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ เป็นผอ.รพ.ลำปาง 
6.พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เป็นผอ.รพ.เพชรบูรณ์
7.นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) รพ.นครนายก เป็นผอ.รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
8.พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขา กุมารเวชกรรม) รพ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
9.นพ.ประภาส ลี้สุทธิพรชัย นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขา สูตินรีเวชกรรม) รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็นผอ.รพ.อ่างทอง
10.นพ.สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.รพ.บ้านหมี่ เป็น ผอ.รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี
11.นพ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผอ.รพ.อ่างทอง เป็น ผอ.รพ. เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
12.นพ.ธิติ แสวงธรรม นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขา ศัลยกรรม) รพ.นครปฐม เป็น ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
13.นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผอ.รพ.บ้านโป่ง เป็น ผอ.รพ.พระนครศรีอยุธยา
14.นพ.พิเชียร์ วุฒิสถิรภิญโญ ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี เป็น ผอ.รพ.ราชบุรี
15.นพ.สมชาย แก้วเขียว นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย
16.นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผอ.รพ.ตราด เป็น ผอ.รพ.เลย
17.นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็น ผอ.รพ.บ้านหมี่
18.นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.บางพลี เป็น ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
19.นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น เป็น ผอ.รพ.พระปกเกล้า
20.นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.ชุมแพ เป็น ผอ.รพ.ขอนแก่น
21.นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล นายแพทย์ รพ.มหาสารคาม เป็น ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  จ.อุบลราชธานี
22.นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด เป็น ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์
23.นพ.ณรงค์ ธาดาเดช ผอ.รพ.บึงกาฬ เป็น ผอ.รพ.อุดรธานี 
24. นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ผอ.รพ.เลย เป็น ผอ.รพ.บึงกาฬ
25.พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผอ.รพ.ชัยภูมิ เป็น ผอ.รพ.กาฬสินธุ์
26.นพ.สมชัย อัศวสุตสาคร ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา เป็นผอ.รพ.บุรีรัมย์
27.นพ.ชุติเดช ตาบองครักษ์ ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เป็นผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา
28.นพ.ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เป็นผอ.รพ.ชัยภูมิ
29.นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.กระบี่ เป็นผอ.รพ.ร้อยเอ็ด
30.นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย นายแพทย์เวชกรรมรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นผอ.รพ.เกาะสมุย 
31.นพ.สวรรค์ กาญจนะ นายแพทย์เวชกรรม รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นผอ.รพ.ระนอง
32.นพ.อรุณ สัตยาพิศาล  ผอ.รพ.พังงา เป็นผอ.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร
33.พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผอ.รพ.ระนอง เป็นผอ.รพ.พังงา
34.นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี เป็นผอ.รพ.กระบี่
35.พญ.ปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ นายแพทย์เวชกรรมผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี เป็นผอ.รพ.เบตง จ.ยะลา 
36.นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผอ.รพ.ยะลา เป็น ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี และ
37.  นพ.บรรยง เหล่าเจริญสุข ผอ.รพ.เบตง จ.ยะลา เป็นผอ.รพ.ยะลา

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1218/2561 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 5 ราย   ประกอบด้วย 
1.นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ นายแพทย์ด้านเวชกรรม รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.ลำพูน 
2.นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ นายแพทย์ด้านเวชกรรม รพ.กำแพงเพชร  รักษาราชการแทน ผอ.รพ.พิจิตร 
3.นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม รพ.กาฬสินธุ์ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.เลย 
4.นพ.สมชัย โชคพัฒนาพงศ์ นายแพทย์ด้านเวชกรรม รพ.ราชบุรี รักษาราชการแทน ผอ.รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  และ
5.นพ.สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา รพ.กระบี่ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ส่วนคำสั่ง 3489/2561 รักษาการ นพ.สสจ. และผู้อำนวยการกอง รวม 3 ราย  ได้แก่
1.นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.สงขลา รักษาราชการแทน นพ.สสจ.นราธิวาส 
2.นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผอ.รพ.เลย รักษาราชการแทน ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข  และ
3.นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร  นพ.สสจ.นครปฐม รักษาราชการแทน ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงานโดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2 ตุลาคม พ.ศ. 2561
https://www.thaipost.net/main/detail/18941
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2018, 22:10:19 โดย story »

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นนัดแต่งดำประท้วงคำสั่งย้ายด่วนผู้อำนวยการ เผยการบริหารงานกำลังไปได้ดี ทั้งยังนั่งไม่ครบวาระ4 ปี กระทบการพัฒนางานโรงพยาบาล

รายงานข่าวแจ้งว่า ช่วงสายของวันนี้ (4 ต.ค.) ที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ อ.เมืองขอนแก่น บุคลากรแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างโรงพยาบาลขอนแก่นกว่า 50 คน แต่งชุดดำรวมตัวแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งย้ายของกระทรวงสาธารณสุขให้ นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ที่เป็นผู้นำที่เก่ง เป็นคนดี มีวิสัยทัศน์คนหนึ่งต้องย้ายไปอย่างไม่ทันตั้งตัวในห้วงที่การบริหารงานภายในโรงพยาบาลกำลังดีขึ้นและยังมีหลายส่วนต้องพัฒนาต่อเนื่อง

พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่น ตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า หากจำไม่ผิด เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลของรัฐที่ประสบปัญหาการขาดทุน จนพี่ตูน บอดี้สแลม ต้องออกมาวิ่งการกุศลหาเงินช่วยเหลือ และตลอดร่วม 2 ปี 11 เดือนที่ นพ.ชาญชัยได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ท่านก็ได้มาช่วยบริหารงานจากเคยขาดทุนก็มีสภาพคล่องมากขึ้น

“จู่ๆ ก็มีคำสั่งย้ายคุณหมอแบบกะทันหัน ทั้งๆ ที่ยังมีวาระในการบริหารงานอยู่ โดยปกติ ผู้อำนวยการจะครบวาระ 4 ปี แต่ที่ผ่านมาการโยกย้ายผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขรวดเร็วมาก ยังทำงานได้ไม่ครบวาระ หรือทำงานตามวิสัยทัศน์ก็ถูกย้ายแล้ว บางคนทำงานอยู่ได้ 1 ปีก็ต้องเกษียณไปหรือรอย้าย ดังนั้นอยากให้คนในองค์กรได้รวมตัวคัดค้านการโยกย้ายกันบ้าง เพื่ออนาคคจะได้ไม่เกิดขึ้นอีก” พญ.กนกวรรณกล่าว และว่า

ต่อไปนี้อย่างน้อยตำแหน่งระดับบริหารต้องอยู่ในวาระ 4 ปี เพื่อจะได้ทำงานได้เต็มที่ตามแผนงานที่วางไว้ จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลในทางที่ดีขึ้น ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีการพัฒนาต้องนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งที่มีผู้บริหารคนใหม่มานั่ง

4 ต.ค. 2561 13:55   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ชุมนุมประท้วงคำสั่งย้ายผอ.โรงพยาบาลเลย ไปดำรงตำแหน่งผอ.โรงพยาบาลบึงกาฬ
วันนี้ (3 ต.ค. 61) ที่หน้าโรงพยาบาลเลย กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งพยาบาล เจ้าหน้าที่กว่า 30 คนชุมนุมยืนชูป้าย พร้อมสวมเสื้อคลุมสีดำประท้วงเป็นเชิงสัญลักษณ์ เพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่ นายแพทย์ ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย ล่าสุดได้รับคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขให้โยกย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ ทั้งที่ นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ เพิ่งมาดำรงตำแหน่งบริหารงานที่โรงพยาบาลเลยได้เพียง 1 ปีเท่านั้น

ขณะเดียวกัน นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย สามารถบริหารงานโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประสานงานกับบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงประสานงานหน่วยงานภายนอกได้ดี โรงพยาบาลเลยกำลังมีทิศทางการพัฒนาไปในทางที่ดี แต่กลับมีคำสั่งย้ายไปอยู่โรงพยาบาลอื่นแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้โรงพยาบาลเลย ประสบปัญหาตำแหน่งผู้บริหารองค์กรที่ผู้อำนวยการมีการย้ายและลาออกบ่อยในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา จึงเกิดความเสียหายต่อการพัฒนาองค์กรไม่ต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลยรายหนึ่งให้ข้อมูลว่า คำสั่งย้ายฟ้าผ่าให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยไปดำรงตำแหน่งที่โรงพยาบาลบึงกาฬไม่เป็นธรรม เพราะขณะนี้โรงพยาบาลเลยกำลังพัฒนา ขยายพื้นที่อาคารเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยให้ได้จำนวนมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีผู้นำเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลเลย ภายหลังรับทราบคำสั่งย้ายด่วนดังกล่าวจึงออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าว

3 ต.ค. 2561 16:26   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
ปลัด สธ.แจงย้าย ผอ.รพ.เรื่องปกติ คนออกมาคัดค้าน เพราะมีความผูกพัน มอง ผอ.รพ.ขอนแก่น มีความสามารถใช้ไปช่วย รพ.พระปกเกล้า รองรับ EEC ส่วน ผอ.รพ.เลย ไปบึงกาฬ เพราะอยากให้ช่วยพัฒนา เชื่อ ผอ.คนใหม่ที่มาแทนมีความสามารถพอ

วันนี้ (4 ต.ค.) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีกลุ่มแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข แต่งชุดดำถือป้ายประท้วงการโยกย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทั้งที่ รพ.เลย และ รพ.ขอนแก่น ว่า การที่ออกมาประท้วงถือเป็นเรื่องธรรมดา ที่อาจเป็นความรักความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีต่อกัน สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดี โดยการย้าย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น คนเก่าไปเป็น ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี ตัวผู้อำนวยการเองก็ยินดี เพราะทำงานที่ รพ.ขอนแก่นมานานถึง 3 ปี และการย้ายไป รพ.พระปกเกล้า ก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ไม่ได้เป็นการลดตำแหน่ง

“ผมมองว่า นพ.ชาญชัย มีความสามารถ จึงอยากให้ไปช่วยพัฒนาและรองรับเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งถือเป็นอีกจุดยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่อยากได้คนเก่งไปร่วมกันพัฒนา ส่วนการย้ายผอ.รพ.เลย ไปเป็น ผอ.รพ.บึงกาฬ ก็เป็นการย้ายมาจังหวัดใกล้เคียงกัน และเป็นการย้าย เพราะอยากให้ไปช่วยกันพัฒนาระบบสาธารณสุข” นพ.สุขุม กล่าว

นพ.สุขุม กล่าวว่า การย้ายเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นการย้ายแบบล้างบาง การทำงานร่วมกันย่อมเกิดความรักความผูกพัน ดังนั้น จึงจะไม่มีการเรียกผู้ที่ออกมาประท้วงมาหารือแต่อย่างใด แต่กลับยิ่งมองว่า ผอ.รพ.ขอนแก่น และ ผอ.รพ.เลย มีความสามารถและความเก่งในการทำงาน จึงทำให้มีแต่คนรัก ดังนั้น จะต้องช่วยกันพัฒนาระบบสาธารณสุขได้ดี ส่วน ผอ.รพ.คนใหม่ ของทั้ง 2 แห่ง ที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แทน เชื่อว่าคงไม่มีปัญหา เพราะทั้ง 2 คนก็เป็นคนมีความสามารถ และเป็นคนในพื้นที่ ดังนั้น จึงน่าจะคุยกันได้

4 ต.ค. 2561 20:34   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ ยื่นลาออกจากราชการ หลังถูกโยกย้ายไปรักษาการ ผอ.รพ.เลย โดยไม่ฟังความเห็นทั้งที่อายุราชการเหลืออีก 2 ปี พ้อคงแก้ปัญหา รพ.ขาดทุนของ รพ.กาฬสินธุ์ ให้จบก่อนเกษียณไม่ได้แล้ว

จากกรณี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มารักษาราชการแทน ผอ.รพ.เลย นั้น โดยมีกระแสว่า นพ.บรรพจน์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ เพราะเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม

วันนี้ (4 ต.ค.) นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ รักษาการ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันที่ 4 ต.ค. ตนได้ไปยื่นหนังสือเพื่อขอลาออกจากราชการจริง เพราะหากจะให้ย้ายไปเป็นรักษาการ ผอ.รพ.เลย ตนคงไม่ไปเนื่องจากต้องเดินทางไกล และจริงๆ ควรมีการมาสอบถามความเห็นก่อนที่จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายตนไป ดังนั้น ก็ขอกลับไปทำงานที่บ้านดีกว่า เพราะอายุราชการก็เหลือเพียง 2 ปีเท่านั้น สิ่งที่ห่วงคือ ขณะที่ตนมารักษาการ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ ยังไม่ถึงปี ก็ได้พยายามแก้ไขปัญหา รพ.ขาดสภาพคล่อง และหวังว่า ก่อนเกษียณจะต้องทำให้ รพ.กาฬสินธุ์ หมดปัญหานี้ก่อน แต่ตอนนี้คงไม่ได้ทำแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนั้น มีการโยก นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผอ.รพ.ตราด มาเป็น ผอ.รพ.เลย พร้อมกับแต่งตั้งเป็นรักษาราชการแทน ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแต่งตั้ง นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม รักษาราชการ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ มาเป็นรักษาราชการแทน ผอ.รพ.เลย


4 ต.ค. 2561 20:30   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
...เสียงสะท้อน.การแต่งตั้งผู้บริหารที่ขาดธรรมาภิบาล. ในกระทรวงส.....
..
ก๊วนอ้างชนบท หวลคืน สู่วงจร
ผ่านละคร ป.ใหม่ ให้ฉงน
การแต่งตั้ง ผู้บริหาร ดูชอบกล
เพราะเลือกคน อ้างชนบท ให้คืนรัง
..   
เล่นพรรคพวก เช่น”ชัยภูมิ” เพื่อนอยากกลับ
จึงขยับ คนอื่นออก ดั่งใจหวัง
ป.ใหม่เซ็นต์ คำสั่ง พร้อมแต่งตั้ง
เด้งหลายคน มิรอรั้ง ให้พ้นไป
..
ฉันไม่สน “คนงานดี หรืออาวุโส”
เพราะฉันโต. อำนาจฉัน ใครว่าไหม
“รัฐมนตรี อีกที่ปรึกษา.”ข้ามหัวไป
จะทำไม พวกฉันเยอะ อีกปากดี
..
ฉันไม่เกรง รมต. ใกล้หมดอำนาจ
รัฐมนตรี  ก็กลัวพลาด เสียศักดิ์ศรี
อยากทำอะไร ปล่อยมันไป อยากจบดี
ขืนแบบนี้. ศึกภายใน ปะทุพลัน
..
ชมรม นายแพทย์ ว.  และ. สสจ
อีก รพศ. รพท. ต้องหุนหัน
คนดีเก่ง ที่เข้าคิว ถูกแซงกัน
ธรรมาภิบาลนั้น อยู่ที่ไหน ใครบอกที.
..
เด็กข้ามหัว ข้ามห้วย ใครช่วยบอก
คนหัวหงอก หัวดำ ย่ำป่นปี้
ป.ใหม่ท่าน บริหาร กันแบบนี้
แล้วคนดี ใครอยากอยู่ อดสูใจ
..
ตัวประธาน ชมรม อ้างชนบท
ก้าวและกด  จากบ้านเล็ก ขึ้นบ้านใหญ่.
ก้าวข้ามชั้น ข้ามหัว เร็วทันใจ
เติบโตไว ป.ใหม่ ให้ปุ๋ยดี
..
เชิดชูกัน ออกนอกหน้า อิจฉาไหม
คนส่วนใหญ่ เห็นแล้ว ให้บัดสี
แผลเต็มตัว อีกฟ้องร้อง รัฐมนตรี
คนแบบนี้ ยังเชิดชู อดสูใจ
..
คนงานดี คนอาวุโส อีกโหลกว่า
ร้องไอหยา ใครหวา มาจากไหน
อ้อ “ไอ้ฉิ... “ เด็กป.ใหม่  ท่านใส่ใจ
ใส่พานให้ เพื่อให้ช่วย เป็นเกราะบัง
..
มีก๊วนอ้าง ชนบท เป็นปากเสียง
 ท่านป.เพียง หวังอยู่ยาว ดั่งใจหวัง
หากใครขวาง ก๊วนอ้างชนบท ชนไม่ยั้ง
เห็นหรือยัง เพื่อผลประโยชน์ ไร้ธรรมาภิบาล
..
นับแต่นี้ บ้านเรา ไฟภายใน
เริ่มเผาไหม้ อีกครั้ง ยากสมาน
เสียงระฆัง เริ่มเคาะ  เป็นสัญญาณ
อีกไม่นาน คงลุกโหม อนาถใจ..
..
        ...หมอเก่า.....

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
"หมอปิยะสกล" ให้ปลัด สธ.ทบทวนคำสั่งโยกย้าย ผอ.รพ.ศูนย์ หลังเจอกระแสแต่งดำคัดค้าน ผอ.รพ.ขอลาออก ด้าน "หมอเกรียงศักดิ์" มองบวก บุคลากร รพ.เลยไม่ได้ค้านตนเป็น ผอ. แต่ค้านโยก ผอ.คนเก่าไป เชื่อปลัด สธ.แต่งตั้งพิจารณาเหมาะสมแล้ว ชมรมแพทย์ชนบทชี้ "หมอเกรียงศักดิ์" อาวุโสพอขึ้น ผอ.รพ.ศูนย์

จากกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) และผู้อำนวยการโรงพยาบาล จนมีบุคลากรออกมาแต่งชุดดำคัดค้านในบางโรงพยาบาล และส่งผลให้ นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ ยื่นหนังสือลาออก เพราะต้องถูกย้ายไปรักษาการ ผอ.รพ.เลย

วันนี้​ (5​ ต.ค.) นพ.ปิยะสกล​ สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ​กล่าวถึงเรื่องนี้ ว่า การโยกย้ายเป็นเรื่องของ นพ.สุขุม​ กาญจนพิมาย​ ปลัด สธ. แต่การแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) สธ.มีนโยบายและดำเนินการมา 2 ปีแล้ว​ คือ​ ต้องให้มีการสรรหา​ โดยมีปลัด สธ.เป็นประธานสรรหา​ และต้องมีคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยหลายภาคส่วน​ ซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้​ นพ.สุขุม​ เพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง​ และเดินเรื่องไปเลย​ จึงอยากให้มีการทบทวน เพราะว่า​ รพศ.เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่​ ซึ่งนโยบายที่ทำมา​ 2​ ปีแล้ว​ยังไม่ได้ให้เลิก​ ตรงนี้จึงน่าจะมีการทบทวนได้​ เฉพาะการแต่งตั้ง ผอ.รพศ.เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับฉบับอื่น​ เรื่องนี้ตนได้คุยกับปลัด สธ.แล้ว ​ส่วนขั้นตอนที่จะดำเนินการต่อจากนี้ก็เป็นอำนาจของปลัด สธ.​

"ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยล้วงลูก แต่ครั้งนี้รู้สึกว่า ลำบากนิดหน่อย เพราะมีผลกระทบ​ อย่างกรณีที่อดีต ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ก็เป็นหนึ่งที่มีผลกระทบ จึงอยากให้ปลัด สธ.มีการทบทวนว่า จะดำเนินการอย่างไร​ แต่ก็ขอให้เป็นวิจารณญาณ​ของท่าน" นพ.ปิยะสกล กล่าว

เมื่อถามว่ากรณีแพทย์ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ต้องมีการชะลอพิจารณาอนุมัติก่อนหรือไม่​ นพ.ปิยะสกล ​กล่าวว่า​ เรื่องนี้ต้องไปดูรายละเอียดก่อน​ เพราะยังไม่ทราบข้อเท็จจริง

ด้าน นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า กรณีที่มีบุคลากรออกมาแต่งชุดดำคัดค้านเรื่องการโยกย้ายนั้น เป็นการคัดค้านการโยกย้าย ผอ.รพ.ขอนแก่นคนเก่า ไม่ได้คัดค้านที่ตนจะเข้ามาเป็น ผอ.รพ. อย่างไรก็ตาม ตนยังไม่ได้เดินทางเข้าไปทำงานที่ รพ.ขอนแก่น เนื่องจากเพิ่งทราบคำสั่ง ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวตนไม่ได้ขอ แต่เป็นการพิจารณาของปลัด สธ.ที่ดูตามความเหมาะสม ซึ่งตนตั้งใจว่าหากมาบริหาร รพ.ขอนแก่นก็จะเดินหน้าเรื่องระบบส่งต่อไร้รอยต่อ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลใหญ่ เพราะจากการที่บริหาร รพ.ชุมแพมา จนปัจุบันเป็น รพ.ขนาด 400 เตียง ถือว่ามีศักยภาพ ซึ่งโหนด รพ.ชุมชนหลายแห่งของขอนแก่นมีศักยภาพในการรับผู้ป่วยพักฟื้นไปดูแลต่อ ก็จะเดินน้าเรื่องเหล่านี้

เมื่อถามถึงกระแสหลายฝ่ายมองว่าคุณสมบัติยังไม่เหมาะสมที่จะเป็น ผอ.รพ.ศูนย์  นพ.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า การเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ตนมองว่าไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็สามารถบริหารได้ อย่างไรก็ตาม ตนก็จบแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเฟซบุ๊กเพจชมรมแพทย์ชนบท มีการระบุถึงกระแส นพ.เกรียงศักดิ์ ไม่เหมาะสมที่จะเป็น ผอ.รพ.ศูนย์ว่า จะโวยวายไปทำไม เพราะ นพ.เกรียงศักดิ์ จบแพทย์จุฬา เป็นรุ่นพี่ นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ที่จบจาก ม.ขอนแก่น ทั้งนี้ มีรายงานว่า หากนับรุ่นที่จบ นพ.เกรียงศักดิ์ ก็อาวุโสกว่า นพ.ชาญชัย 2 ปี เรื่องความอาวุโสจึงไม่ใช่ข้ออ้าง

5 ต.ค. 2561 12:34   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
2 ชมรมหมอ ยื่นหนังสือ รมว.สธ. ค้านคำสั่ง "ปลัดสุขุม" โยกย้าย นพ.สสจ.-ผอ.รพ. ชี้ 4 ประเด็นไม่มีธรรมาภิบาล ไม่ทำตามนโยบายการสรรหา ด้านที่ปรึกษา รมว.สธ.เผยปลัด สธ.เตรียมทำหนังสือชะลอการรับตำแหน่ง เพื่อสรรหาตามกระบวนการ หากผลออกมาต้องยอมรับ

วันนี้ (5 ต.ค.) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ ประธานชมรมสาธารณสุขจังหวัด และ นพ.โมลี วนิชสุวรรณ ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/ดรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) พร้อมตัวแทนราว 20 คน เดินทางมายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อขอคัดค้านคำสั่งการโยกย้าย ผอ.รพ.ของ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ.ที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีธรรมาภิบาล ผ่าน นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข

นพ.โมลี กล่าวว่า คำสั่งโยกย้ายบางตำแหน่งไม่เหมาะสม ขาดธรรมาภิบาลใน 4 เรื่อง คือ 1.ขาดเหตุผล เช่น ผอ.บางท่านถูกย้ายไป รพ.ขนาดเล็กลง ลดระดับโรงพยาบาล เพิ่งเริ่มทำงานได้เพียง 1 ปี และกำลังพัฒนาไปได้ด้วยดี แต่กลับถูกย้ายโดยไม่ทราบสาเหตุ ย้าย ผอ.รพ.อำเภอที่เพิ่งยกฐานะ ข้ามขั้นไปโรงพยาบาลศูนย์ของเขต 2.ขาดความรอบคอบรอบด้าน เช่น ไม่ฟังความเห็นจากรองปลัด สธ. ผู้ตรวจราชการ หรือสาธารณสุขนิเทศก์ ชมรม สสจ. ชมรม รพศ./รพท. ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 3.ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ไม่มีการแสดงวิสัยทัศน์เพื่อประเมินคัดเลือกในรูปคณะกรรมการสำหรับ ผอ.รพศ. และ 4.ถูกครอบงำและมีเงื่อนงำ เช่น แต่งตั้งโยกย้าย นพ.สสจ.และ ผอ.รพ.ทั่วไป จากผู้ที่ใกล้ชิดบางกลุ่ม โดยมิได้ให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ จึงขอเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อ รมว.สธ.ให้ทบทวนคำสั่งโยกย้ายเพื่อความเหมาะสมเป็นธรรม มีธรรมาภิบาล รับฟังรอบด้าน ตามเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

"ที่มาเรียกร้องไม่ได้เป็นเรื่องของขั้วอำนาจใดๆ แต่การโยกย้ายไม่ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นหรือการสรรหา ซึ่งพวกผมไม่ได้มองเรื่องตัวบุคคลแต่อย่างใดว่าใครเหมาะสม ไม่เหมาะสม ซึ่งหากถามว่าคนที่จะมาเป็น ผอ.รพศ.มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ ก็ต้องทำตามกระบวนการสรรหา ถามคนในพื้นที่ คนรอบข้างที่ทำงานด้วย จึงจะชัดเจนว่ามีคุณสมบัติพอจริงหรือไม่ที่จะมาเป็น ผอ.รพศ. ไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นพรรคพวกใครหรืออะไร เพราะคนมีอำนาจตัดสินใจสุดท้ายก็คือ ปลัด สธ." นพ.โมลี กล่าว

ด้าน นพ.กิตติศักดิ์ กล่าวว่า จากการหารือบรรยากาศเป็นไปด้วยดี โดยจากนี้ปลัด สธ.จะมีการทำหนังสือคำสั่งชะลอการรับตำแหน่งใหม่ไปก่อน เพื่อพิจารณาสรรหา ผอ.รพศ. ตามกระบวนการ ซึ่งหากผลออกมาเป็นอย่างไร ทุกฝ่ายต้องยอมรับ เพราะครั้งนี้เป็นการทำตามกระบวนการที่วางไว้ 2-3 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยถึงเหตุผลของปลัด สธ.ที่ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายหลังเข้ารับตำแหน่งเพียง 2 วัน ท่านชี้แจงว่า ตั้งแต่ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ก็ได้เตรียมข้อมูลจากทั้งชมรมต่างๆ หน่วยงานในกระทรวง โดยมีเจตนาดีว่าเพื่อให้สามารถสานต่องานอย่างรวดเร็วหลังรับตำแหน่ง แต่ไม่อาจทราบถึงเหตุผลว่าเพราะอะไร ใครถึงเหมาะสมกับพื้นที่ไหน เพราะเป็นอำนาจของปลัด สธ.

https://mgronline.com/qol/detail/9610000099696

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
ผอ.รพ.ทยอยรายงานตัว เข้ารับตำแหน่งใหม่ หลังปลัด สธ.ยังไม่มีคำสั่งระงับ ด้าน “ผอ.รพ.กาฬสินธุ์” ลั่นไม่ไปรายงานตัว จ.เลย หวังปลัด สธ.ทบทวนให้อยู่พื้นที่เดิม ยังต้องพัฒนา รพ.ต่อ ขณะที่ “หมอธีรพงศ์” แจงปมตั้ง ผอ.รพ.เลยซ้ำซ้อน เป็นแค่การแขวนตำแหน่ง ยันมีการแต่งตั้ง ผอ.รพ.ตราด มาก่อนแล้ว ตำแหน่งไม่ได้ว่าง

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการทบทวนคำสั่งโยกย้าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) เพื่อให้ทำตามนโยบาย คือ ต้องผ่านกระบวนการสรรหา แต่จากคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายที่กำหนดให้ ผอ.รพ.ต้องไปรายงานตัวในวันที่ 8 ต.ค. แต่ก็ยังไม่มีหนังสือคำสั่งระงับการเดินทางไปรายงานตัวนั้น

วันนี้ (8 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการโทรศัพท์สอบถามผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์หลายแห่ง ต่างยืนยันเหมือนกัน ว่า ยังไม่มีหนังสือคำสั่งจาก นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ให้ชะลอการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่แต่อย่างใด ส่งผลให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ต่างเดินทางไปรายงานตัวกันแล้ว เนื่องจากหากไม่ไปรายงานตัวจะเท่ากับขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพราะไม่มีหนังสือคำสั่งอย่างชัดเจน แม้ปลัด สธ.จะเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก็ตาม เช่น นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล จาก ผอ.รพ.ขอนแก่น ก็ไปรายงานตัวเป็น ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี หรือ นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร จาก ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ก็ไปรายงานตัวเป็น ผอ.รพ.บุรีรัมย์ แล้ว เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ที่ถูกโยกย้ายไปเป็นรักษาราชการแทน ผอ.รพ.เลย และได้มีการยื่นหนังสือลาออกก่อนหน้านี้ ยังไม่ได้เดินทางไปรายงานตัวแต่อย่างใด โดย นพ.บรรพจน์ กล่าวว่า ขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ชะลอหนังสือลาออกของตนไว้ก่อน และขอให้รอดูการทบทวนการโยกย้าย อย่างไรก็ตาม วันนี้ตนไม่ได้เดินทางไปรายงานตัวแต่อย่างใด และยังคงไม่เห็นคำสั่งให้ชะลอการไปรายงานตัว ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยุ่ตามเดิม ซึ่งตนหวังว่า ปลัด สธ.จะมีการพิจารณาทบทวนโดยเร็ว และหวังว่า จะให้ตนอยู่ รพ.กาฬสินธุ์ต่อไป เพราะยังมีงานอีกมากที่ต้องดำเนินการต่อ โดยเฉพาะการพัฒนา รพ.กาฬสินธุ์

“ขณะนี้่อาคารผู้ป่วยแห่งใหม่ที่สร้างเสร็จแล้วด้วยงบกว่า 291 ล้านบาท ยังคงไม่มีครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานที่จะใช้ดูแลผู้ป่วย ซึ่งต้องการงบประมาณราว 60 ล้านบาท โดยขณะนี้เพิ่งเสร็จจากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่น ได้เงินมาประมาณ 22 ล้านบาท ก็ยังขาดอยู่ดี ซึ่งในเดือนหน้าก็จะถึงช่วงเทศกาลทอดผ้าป่า ก็ต้องมีการเตรียมการ จึงอยากได้ความชัดเจนในการทบทวนว่าจะยังได้อยู่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ต่อไปหรือไม่ ซึ่งผมอยากขอโอกาสท่านปลัดในการได้อยู่ในพื้นที่ต่อไป” นพ.บรรพจน์ กล่าว

เมื่อถามถึงการแต่งตั้งโยกย้ายให้ไปรักษาราชการแทน ผอ.รพ.เลย ซึ่งก็มีการแต่งตั้ง นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ไปเป็น ผอ.รพ.เลย เช่นกัน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน นพ.บรรพจน์ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นอำนาจของปลัด สธ.ก็สามารถทำได้ เนื่องจากตนมารักษาราชการแทน ซึ่งปกติที่ผ่านมาตนก็อยู่ในตำแหน่งรักษาราชการแทน ผอ.รพ.มาตลอด เพราะตำแหน่งของตนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือระดับซี 10 แล้ว ขณะที่ ผอ.รพ.จะอยู่ระดับซี 9 ซึ่งเมื่อปี 2556 ตนได้ระดับซี 10 มาพอดี และบังเอิญว่าได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.รพ.สิรินธร ด้วย ซึ่งตนคงไม่เลือกการลดซี ก็ใช้รักษาราชการแทน ผอ.รพ.มาตลอด และก็มาเป็นรักษาการแทน ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ และล่าสุด ก็มีคำสั่งโยกไปรักษาการ ผอ.รพ.เลย

ด้าน นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีสังคมออนไลน์สงสัยเรื่องการโยกย้ายตนจาก ผอ.รพ.ตราดมา รพ.เลย แต่ไม่มีการแต่งตั้ง ผอ.รพ.ตราด ทำให้ว่างลง ว่า จริงๆ แล้วตนย้ายจาก ผอ.รพ.ตราด มารักษาการ ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2560 และได้มีการแต่งตั้ง ผอ.รพ.ตราด คนใหม่ ตั้งแต่ปี 2560 แล้ว คือ นพ.สุพจน์ แพรนิมิตร ซึ่งย้ายมาจาก รพ.สกลนคร ให้มาเป็น ผอ.รพ.ตราด แทน ยืนยันว่า ตำแหน่งไม่ได้มีว่างลงตามที่สื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสงสัยแต่อย่างใด ส่วนที่หนังสือคำสั่งระบุเช่นนั้น เพราะบัญชีตนยังอยู่ จ.ตราด อยู่ เป็นเพียงการย้ายตำแหน่ง แต่จริงๆ มี ผอ.รพ.ตราดอยู่แล้ว ส่วนกรณีการแต่งตั้งไปเป็น ผอ.รพ.เลย ซ้ำซ้อน ของตนเป็นเพียงการแขวนตำแหน่ง ผอ.รพ.เลย เพราะหากมารับตำแหน่ง ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข ก็เท่ากับเป็นการลดขั้น จึงยังใช้ตำแหน่ง ผอ.รพ.เลย แต่มาปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข และหาก นพ.บรรพจน์ มา รพ.เลย ก็จะปฏิบัติหน้าที่เป็น ผอ.รพ.เลยจริงๆ แต่ที่ใช้ว่าเป็นรักษาราชการแทน เพราะ นพ.บรรพจน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับซี 10 ซึ่งขั้นสูงกว่า ผอ.รพ. ดังนั้น เมื่อมาเป็น ผอ.รพ.จึงใช้ว่ารักษาการ ผอ.รพ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้อสงสัยในการแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยนั้น จริงๆเป็นการบริหารจัดการของระบบราชการในเรื่องของการจัดวางตำแหน่ง เนื่องจากเดิมผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบางท่านอยู่ในระดับซี 10 ซึ่งผู้อำนวยการจริงๆ จะอยู่ที่ซี 9 หากไปนั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการก็จะกลายเป็นลดระดับลง จึงนั่งในตำแหน่งรักษาการแทน ขณะที่ระดับผู้อำนวยการกองก็เช่นกัน ทั้งนี้ เป็นการบริหารจัดการของระบบราชการนั่นเอง แต่การทำงานไม่ได้ซ้ำซ้อนแต่อย่างใด

8 ต.ค. 2561 21:09   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
‘หมอสุขุม’ ออกคำสั่งย้ายสลับ 4 ผอ.รพ.ศูนย์แล้ว
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2018, 21:59:44 »
หมอสุขุมออกคำสั่งย้ายสลับ 4 ผอ.รพศ.แล้ว นพ.เกรียงศักดิ์ ไปอยู่ รพ.พระปกเกล้า นพ.ชาญชัย กลับที่เดิม รพ.ขอนแก่น พร้อมย้ายสลับ นพ.ชุมนุม กลับ รพ.เลย ส่วน นพ.ธีรพงศ์ไปเป็น ผอ.รพ.บึงกาฬ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุช ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขย้ายข้าราชการจำนวน 4 ราย หลังจากที่วานนี้ (8 ตุลาคม 2561) ได้ให้สัมภาษณ์กรณีการแก้ไขปัญหาการย้ายข้าราชการว่าจะมีการย้ายกลับใน 3 จังหวัดคือ เลย กาฬสินธุ์ และขอนแก่น ดังนี้
1.นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล เดิมเป็น ผอ.รพ.ขอนแก่น และถูกถูกย้ายไปเป็น ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ล่าสุดคำสั่งลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ย้ายกลับไปเป็น ผอ.รพ.ขอนแก่น ตามเดิม
2.นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ซึ่งเดิมเป็น ผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น และถูกย้ายไปเป็น ผอ.รพ.ขอนแก่น จากคำสั่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ล่าสุดคำสั่งวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี แทน นพ.ชาญชัย
3.นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ซึ่งเดิมเป็น ผอ.รพ.เลย และถูกย้ายไปเป็น ผอ.รพ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ย้ายกลับไปเป็น ผอ.รพ.เลยตามเดิม ซึ่งจะมีผลทำให้ตำแหน่ง ผอ.รพ.บึงกาฬ ว่างลง
4.นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ที่เคยถูกย้ายไปเป็น ผอ.รพ.เลย ก็ถูกย้ายไปเป็น ผอ.รพ.บึงกาฬ แทน นพ.ชุมนุม
ทั้งนี้มีรายงานว่า ในส่วนของ นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ที่มีคำสั่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ย้ายให้ไปรักษาการ ผอ.รพ.เลยนั้น วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นี้ ได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งนี้ ทำให้ นพ.บรรพจน์ ยังคงอยู่ที่ รพ.กาฬสินธุ์ แต่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งรักษาการ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ เนื่องจาก พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผอ.รพ.ชัยภูมิ ได้ย้ายมารับตำแหน่งที่ รพ.กาฬสินธุ์แล้ว ซึ่งทำให้ นพ.บรรพจน์ ที่เหลืออายุราชการ 2 ปี ยืนยันลาออก

Tue, 2018-10-09 18:35 -- hfocus

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
ปลัด สธ.ยันคำสั่งย้าย ผอ.รพ.ใหม่ 4 แห่ง ไม่เกี่ยวเรื่องม็อบ ความขัดแย้ง รมว.สธ.ไม่มีล้วงลูก แต่เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสม ขอทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ประเทศ เร่งทำแบบประเมินวิสัยทัศน์ ผอ.รพ.ให้เสร็จใน 1 เดือน เพื่อใช้ประเมินผลงาน ผอ.รพ.ในอีก 6 เดือนข้างหน้า

วันนี้ (10 ต.ค.) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการเซ็นคำสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาล 4 แห่ง ซึ่งเป็นการย้ายกลับ 2 แห่ง และยกเลิกคำสั่งให้ นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ไปรักษาการ ผอ.รพ.เลย ให้กลับไปรักษาการ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ ว่า การทบทวนคำสั่งไม่เกี่ยวกับการที่มีม็อบหรือความขัดแย้งใดๆ แต่เป็นไปตามความเหมาะสม จากผู้ตรวจราชการ สธ. ทั้งนี้ อยากให้ทุกคนเข้าใจในบทบาทของตัวเอง และต้องขอบคุณที่ทุกคนให้ความสนใจ อยากให้ทุกคนอยู่เป็นพี่น้องกัน มาร่วมกันทำงานเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนดีกว่า

นพ.สุขุม กล่าวว่า ส่วนกรณีของ นพ.บรรพจน์ จะลาออกนั้น เคยคุยกันแล้วว่า การเป็นรักษาการจะอยู่ได้ไม่ตลอด และการที่ให้เป็นรักษาการ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ ทำงานที่เดิม เพราะเห็นว่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถ จึงอยากให้ช่วยกันทำเรื่องดีๆ ให้พี่น้องประชาชน

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีกระแสข่าว นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.ขอนแก่น ที่จะย้ายไปเป็นผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี จะมีการฟ้องกรณีที่มีการทบทวนคำสั่งโยกย้าย นพ.สุขุม กล่าวว่า ไม่เป็นไร และขอยืนยันว่า ตนทำด้วยความตั้งใจดีเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ การพิจารณาครั้งนี้ไม่มีการล้วงลูกจาก รมว.สาธารณสุข แต่อย่างใด การทบทวนคำสั่งเป็นการพิจารณาด้วยความหวังดี อย่างไรก็ตาม จะสังเกตได้ว่าโผของตนนั้นจะโดนต่อว่าตลอด ทั้งจากชมรมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) และชมรมแพทย์ชนบท ที่มีไม่ถูกใจกันบ้าง ดังนั้น อยากขอให้ทุกคนทำงานเพื่อประชาชนดีกว่า และต่อจากนี้จะมีการประเมินการทำงาน ซึ่งในวันที่ 10 ต.ค.นี้ ตนได้มีการสั่งการให้ผู้ตรวจราชการ สธ.ช่วยกันทำเรื่องการประเมิน ประกอบด้วย ผอ.รพ.ศูนย์คนใหม่ที่เข้ามาต่อไปนี้จะมีแบบการประเมินวิสัยทัศน์และการทำงาน โดยจะตั้งกรอบเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อทำการประเมินผลงานในอีก 6 เดือนข้างหน้า ส่วน ผอ.โรงพยาบาลศูนย์คนเก่า ก็ต้องเสนอแผนพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้ ขอย้ำว่าทำเพื่อประโยชน์ไม่ได้ทำเพื่อกลั่นแกล้งใครทั้งสิ้น

“สำหรับเกณฑ์การสรรหา ผอ.รพ.ศูนย์ ที่เป็นนโยบายของ รมว.สาธารณสุข ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระเบียบบริหารข้าราชการแผ่นดินนั้น เพื่อทำให้มั่นคงผมจะเสนอเกณฑ์การสรรหาเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความมั่นคงและมีกฎเกณฑ์ที่ถาวร เพราะผมก็อยากได้คนดีคนเก่งมาบริหาร และตอนนี้ต้องมีการทำกฎเกณฑ์ก่อน ซึ่งผมจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง แต่จะให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. ผู้ตรวจฯ ทั้งหมด และทีมรองปลัด สธ. ช่วยกันทำหลักเกณฑ์ร่วมกันก่อน พอเห็นว่าเหมาะสมแล้ว ก็จะเสนอเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงสาธารณสุขต่อไป เพื่อความโปร่งใส” ปลัด สธ.กล่าว

เมื่อถามว่า สถานการณ์ตอนนี้น่าจะจบได้หรือไม่ นพ.สุขุม กล่าวว่า ส่วนตัวไม่มีปัญหา วันนี้ตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน ปัญหาหรืออะไรที่เกิดขึ้นเราสามารถคุยกันได้ด้วยเหตุผล อะไรที่คิดว่าตนผิดหรือเห็นว่าทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถฟ้องศาลปกครองได้ เพราะเรามีศาลที่ยุติธรรมสามารถขอความเป็นธรรมได้ อย่างไรก็ตามการที่มีผู้มาเสนอความคิดเห็นตนก็พร้อมจะรับฟัง การที่เราทบทวนก็เพราะผู้ตรวจราชการสธ.ในแต่ละเขตมีการมาปรึกษาหารือกัน

เมื่อถามถึงกรณีที่ จ.ขอนแก่น มีการนำเอกสารบางอย่างมาเปิดเผยว่าอาจมีการทุจริต ต้องมีการตรวจสอบต่อหรือไม่ นพ.สุขุม กล่าวว่า เรื่องนี้ตนยังไม่ทราบ เพราะการที่เห็นเอกสารในที่ต่างๆ แล้วไปตรวจสอบหรือจะทำอะไรก็ต้องดู แต่ถ้ามีประเด็นว่ามีทุจริตก็ขอให้ออกมายืนยัน เพราะจะไม่ตรวจสอบแค่ใน จ.ขอนแก่นเท่านั้น แต่จะตรวจทุกที่ หากมีปัญหาการทุจริตให้ทุกคนช่วยกันตรวจสอบหากมีข้อมูลให้ส่งมาได้เลย เพราะตนพร้อมที่จะรับมาดูแลและตรวจสอบ เพื่อทำให้ประชาชนมั่นใจว่า เงินภาษีของทุกคนจะทำเพื่อประชาชน ไม่ได้เอาภาษีไปใช้อะไร และประเทศไทยควรจะดีกว่านี้ หากเราลดการทุจริต นอกจากนี้ อยากให้เรานึกถึงความรักและมีความสามัคคีกัน ส่วนที่บางเพจมีการเรียกร้องให้มาให้กำลังใจนั้นก็คงไม่เกี่ยวกัน

นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไต กล่าวว่า ขณะนี้ทางเครือข่ายได้มีการหารือ ว่า จะยังไม่มีมาตรการเคลื่อนย้ายใดๆ แต่จะมีการขอเข้าพบปลัดกระทรวงก่อน เพื่อขอฟังเหตุผลและทิศทางของการโยกย้ายครั้งนี้ก่อนว่ามากสาเหตุใด ส่วนวันที่จะขอเข้าพบนั้นจะขอหารือกับทางเครือข่ายก่อน

10 ต.ค. 2561 17:45   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
“หมอสุขุม” ยันไม่ไขก๊อกลาออกปลัด สธ. ชี้โยกย้าย ผอ.รพ.กลับที่เดิม ทำตามกฎหมาย ยังไม่มีการคุย ปธ.แพทย์ชนบท เตรียมเข้าทำงานห้องปลัดวันที่ 10 ต.ค. หลังเจ้าหน้าที่เร่งจัดห้องใหม่

วันนี้ (9 ต.ค.) เมื่อเวลา 17.30 น. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวลือเรื่องถูกกดดันเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาล จนอาจไขก๊อกลาออกจากตำแหน่งว่า วันนี้มาปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมน้ำท่วมที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำหน้าที่ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่างจังหวัดในฐานะปลัด สธ.เป็นครั้งที่ 2 และยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ปลัด สธ.ต่อไป แต่ส่วนตัวแล้วไม่ได้ยึดติดตำแหน่ง หน้าที่ และก็ไม่เคยคิดหนีหน้า หรือไม่ตอบคำถามแต่อย่างใด ทั้งนี้ ภาระงานใน สธ.ยังมีอีกมาก

นพ.สุขุมกล่าวว่า ส่วนเรื่องคำสั่งย้ายกลับ ผอ.รพ.เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน และหลักการของกฎหมาย ส่วนการย้าย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ จาก ผอ.รพ.ขอนแก่น ไปเป็น ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี ก็ทำตามระเบียบกฎหมาย สามารถตรวจสอบได้ แต่ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับ นพ.เกรียงศักดิ์มาก่อน

“ผมจะเข้าไปนั่งที่ห้องทำงานปลัด สธ.ที่ชั้น 3 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขวัน ที่ 10 ต.ค. ไม่ได้ถือฤกษ์ ถือยาม เพราะฤกษ์ที่ดีที่สุดคือว่าที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ และผมก็เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 1 ไปแล้ว” ปลัด สธ.กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้พยายามประสานไปยัง นพ.เกรียงศักดิ์ ผ่านทางโทรศัพท์ แต่ นพ.เกรียงศักดิ์ไม่รับสาย ขณะที่ นพ.บรรณพจน์ สุวรรณชาติ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ กล่าวสั้นๆ ว่ายังไม่เห็นหนังสือคำสั่งฉบับใหม่ จึงยังไม่ขอให้ความเห็น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 9 ต.ค. เจ้าหน้าที่ได้ทยอยติดตั้งระบบไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ในห้องปลัด สธ.ชั้น 3 ตึกสำนักปลัด และมีการย้ายข้าวของเครื่องใช้ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น พระพิฆเนศ 4 องค์ พญานาคทำจากกระเบื้องเคลือบ และกินนร-กินนรี เข้ามาไว้ในห้องทำงานใหม่ ซึ่งตั้งแต่รับตำแหน่ง นพ.สุขุม นั่งทำงานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


9 ต.ค. 2561 18:05   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
หมอบรรพจน์” เผย ยังไม่มีคำสั่งย้ายกลับ รพ.กาฬสินธุ์ ย้ำหากไม่ได้กลับมาเป็น ผอ.รพ. ก็ขอลาออก ไม่อยากสร้างความลำบากใจให้ ผอ.รพ.คนใหม่ ด้าน ผอ.รพ.เลย ยังไม่ไปรายงานตัว จ.บึงกาฬ เหตุผู้ว่าฯ ชะลอคำสั่งเดินทาง หลัง ผอ.รพ.เลยคนใหม่ไม่มารายงานตัว

ความคืบหน้ากรณี นพ.สุขม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เตรียมออกหนังสือคำสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาล 3 ตำแหน่ง กลับคืนโรงพยาบาลเดิม โดยในส่วนของ นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ ที่ถูกโยกไปเป็น ผอ.รพ.เลย หากกลับมาอาจไม่ได้เป็น ผอ.รพ.อีก เพราะมี ผอ.รพ.ตัวจริงที่ย้ายมาแล้ว คือ พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผอ.รพ.ชัยภูมิ

วันนี้ (9 ต.ค.) นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ ที่ถูกย้ายไปเป็นรักษาการ ผอ.รพ.เลย กล่าวว่า ตนทราบจากข่าวว่า ปลัด สธ.จะมีการออกคำสั่งย้ายตนกลับมา รพ.กาฬสินธุ์ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้เห็นคำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามข่าวว่า ถึงตนกลับมา รพ.กาฬสินธุ์ ก็ไม่ได้เป็น ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากมีการแต่งตั้ง พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผอ.รพ.ชัยภูมิ มาเป็น ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ แล้ว มาเป็นตัวจริง จึงไม่ต้องให้ตนรักษาการอีก ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นตนก็คงจะขอหารือกับทางครอบครัวก่อน แต่สุดท้ายหากกลับมาแล้วไม่ได้เป็น ผอ.รพ.จริง ก็คงจะขอลาออก เพราะไม่อยากสร้างความลำบากใจให้แก่ พญ.ทิวาวรรณ ซึ่งก็เป็นรุ่นน้องเมื่อครั้งเรียนศิริราช เพราะอาจจะปฏิบัติตัวกันไม่ถูก เพราะไม่รู้กันว่าใครเป็นเบอร์ 1 อาจจะทำให้เกิดการทำงานยาก

นพ.ชุมนุม ผอ.รพ.เลย ที่ถูกย้ายไปเป็น ผอ.รพ.บึงกาฬ กล่าวว่า ขณะนี้ตนยังไม่ได้ไปรายงานตัวรับตำแหน่งใหม่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ว่าราชการฯ เลย ได้มีการทำหนังสือชะลอการรายงานตัวออกไป เนื่องจากผู้ที่จะมารับตำแหน่ง ผอ.รพ.เลย คนใหม่ ไม่ได้มารายงานตัว ทำให้ตำแหน่งว่างลง ซึ่งจริงๆ ตนไม่มีปัญหาเรื่องการย้าย แต่ยังมีภาระงานที่ รพ.เลย ที่ยังต้องทำงานให้ลุล่วง เช่น การเปิดตัวอาคารผู้ป่วย 8 ชั้น ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่ 1 ม.ค. 2562 และการวางศิลาฤกษ์อาคารหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งนี้ ตนยังไม่เห็นหนังสือคำสั่งย้ายกลับแต่อย่างใด แต่ก็ต้องขอขอบคุณปลัด สธ.ที่เข้าใจให้ตนได้ปฏิบัติงานให้เสร็จลุล่วงก่อน

 9 ต.ค. 2561 11:49   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
เครือข่ายผู้ป่วย เดินทางมาให้กำลังใจ “ปลัดสุขุม” ยืนหยัดต่อสู้ ลั่นโยกย้าย ผอ.รพ.กลับทันที ไม่มีธรรมาภิบาล แต่ทำงานก่อน 1 ปี พิสูจน์ความสามารถ แต่บอกข้อทักท้วงย้าย ผอ.รพ.ที่ทำงานไม่ถึง 1 ปี และไม่ถมความเห็น ชอบธรรมแล้ว บอกย้ายไปที่ใหม่ก็ทำให้ดีได้ ขู่ รมว.สธ.ปลดปลัดทำระบบวุ่นวาย กระทบเลือกตั้งแน่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่เครือข่ายผู้ป่วยนัดระดมพลมาให้กำลังใจ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จากกรณีปัญหาคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย โดยนัดหมายเวลา 09.00 น. ของวันที่ 9 ต.ค. ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปรากฏว่า วันนี้ (9 ต.ค.) กลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย นำโดย นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไต นางสายชล ศรทัตต์ ประธานชมรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 17 องค์กรแห่งประเทศไทย พร้อมเครือข่ายรวม 7 คนเท่านั้น ที่เดินทางมาให้กำลังใจ นพ.สุขุม และคัดค้านการออกคำสั่งที่จะโยกย้าย ผอ.รพ. จำนวน 3 ตำแหน่งกลับคืน แต่ นพ.สุขุม ติดภารกิจเร่งด่วน จึงไม่ได้เข้าพบ

นายธนพล กล่าวว่า พวกตนตั้งใจมาให้กำลังใจปลัด สธ. ในฐานะประชาชนผู้รับบริการที่ได้ยินข่าวแล้วเกิดความกังวล โดยตั้งข้อสงสัยถึงกระบวนการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองในการโยกย้ายกลับ จึงขอให้ปลัด สธ.สู้เพื่อความถูกต้อง มั่นคง และมั่นใจว่า สิ่งที่ปลัด สธ.แต่งตั้งโยกย้ายมานั้น เป็นเรื่องที่ดีเหมาะสมแล้ว เพราะผ่านการพิจารณามาแล้ว ส่วนเหตุผลที่โยกกลับเพราะไม่ผ่านกระบวนการสรรหาตามนโยบายนั้น ยังไม่เห็นคำชี้แจงชัดเจน เราไม่ได้เป็นพวกใครหรือเข้าข้างใคร แต่ยึดถือความถูกต้อง เพราะเมื่อมีการแต่งตั้งแล้วทำไมไม่ให้ทำงานก่อน อย่างน้อย 1 ปี และถ้าไม่มีผลงานก็ค่อยย้ายได้ การทำแบบนี้ ถือว่ารัฐมนตรีคุกคาม ข่มขู่ ถ้าไม่บีบ ปลัด สธ.คงไม่มีการทำหนังสือย้ายกลับ และหากมีการใช้โอกาสนี้ในย้ายหรือปลดปลัด สธ.ออกจากตำแหน่งหลังทำงานได้ไม่กี่วัน จะยิ่งชัดเจนมากว่าเป็นการเมือง และจะทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายในระบบสาธารณสุข มีผลถึงการเลือกตั้งในอนาคตแน่นอน

“รมว.สาธารณสุข ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวปลัด ให้ปลัด สธ.ได้ทำงาน และเชื่อมั่นใจตัวแพทย์ที่ปลัด สธ.แต่งตั้งเป็น ผอ.รพ.ต่างๆ ว่าเขาไปบริหารโรงพยาบาลนั้นถือว่า มีการคัดกรองดีที่สุดแล้ว การโยกย้ายกลับอย่างน้อยต้องให้เขาได้ทำงานก่อนอย่างน้อย 1 ปี ถ้าเห็นผลงานไม่ผ่านก็ย้ายกลับได้ ดังนั้นขอเรียกร้องให้ สธ.ประกาศให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการตามคำสั่งฉบับเดิมไม่มีการแก้ไข เพราะถ้าโยกกลับแบบนี้ไม่เป็นธรรมกับคนทำงาน พวกเราในฐานะประชาชน คนไข้ พร้อมที่จะออกมารวมตัวเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ปลัด สธ. และหมอที่ถูกแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร” นายธนพล กล่าวและว่า ยืนยันว่า ไม่ได้ทำเพื่อพวกพ้อง แต่ทำเพื่อความถูกต้อง เป็นธรรม เรื่องธรรมาภิบาลเป็นเรื่องใหญ่ ส่วนตัวรู้จัก นพ.เกรียงศักดิ์ แต่ไม่สนิท

เมื่อถามว่า หลายคนที่ถูกโยกย้ายก็มองว่าคำสั่งนี้ไม่มีธรรมาภิบาลเช่นกัน เช่นทำงานไม่ครบ 1 ปี หรือไม่มีการถามก่อนย้าย นายธนพล กล่าวว่า หากตนเป็นข้าราชการ ทำงานในพื้นที่นี้ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าถูกย้ายไปที่ใหม่ก็จะพยายามทำให้ที่ใหม่ดีๆ ขึ้นไปอีก เรื่องความไม่เป็นธรรม มาอยู่ปี 2 ปี มีหมออีกหลายคนที่ถูกย้ายถึงไม่มองว่าไม่เป็นธรรม

ด้าน นางสายชล กล่าวว่า การโยกย้ายที่ออกมาแสดงว่าต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว แต่อาจจะไปสะดุดปมของใครบางคน เพราะหมอคนนี้เป็นคนที่ต่อสู้เพื่อประชาชน วันนี้ต้องยอมรับว่าหมอมี 2 ฝ่าย ตอนนี้หมอที่อยู่เบื้องหลังในกระทรวง เป็นหมอที่ไม่เห็นด้วยกับระบบหลักประกันสุขภาพ แต่ต้องยอมรับระบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะเครือข่ายแพทย์ชนบท ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนพ.เกรียงศักดิ์เองก็เป็นหมอที่ยืนหยัดต่อสู้มาตลอด เมื่อคนที่จะทำให้ระบบยืนยาวได้ เลยมีความพยายามตัดตอน ดังนั้น ถือเป็นการแทรกแซง ที่จริงถ้าปล่อยให้ทำอย่างอย่างเต็มที่อาจจะทำให้ระบบดีขึ้นก็ได้ เราก็นั่งมองอยู่เหมือนกันว่ายุทธศาสตร์สาธารณสุข 20 ปีที่ออกมามีอะไรแฝงอยู่ แล้วถ้ายังมีทีมประเภทนี้อยู่บอกได้เลยว่าโอกาสที่ประชาชนจะต้องจ่ายหน้างาน หรือร่วมจ่ายมีแน่นอน ดังนั้น ตอนนี้มีหมอดีที่เราต้องปกป้อง ให้โอกาสเขาทำงาน เพราะผลงานในอดีตเขาไม่เคยทำให้ รพ.มีปัญหาการเงินเลย ต้องให้โอกาสทำงาน มีเหตุผลอะไรที่จะไปย้ายเขา

“ส่วนคำสั่งแรกที่ออกมาทำให้ภาพความขัดแย้ง มีคนแต่งชุดดำประท้วงนั้นต้องเรียนว่าที่อีสานมีกลุ่มหมอที่ชักใยอยู่เบื้องหลัง การที่หมอดีๆ ขึ้นมาเชื่อว่ามีการไปเหยียบตาปลาใคร ยิ่งบอกว่ามีคนแต่งดำในรพ.ก็ต้องยิ่งให้เขาพิสูจน์ฝีมือ เพื่อทำงานคุย และประณีประนอมกับคนที่แต่งดำ” นางสายชล กล่าว

9 ต.ค. 2561 13:59   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 9327
  • ดูรายละเอียด
2 ชมรมหมอเปิดข้อมูล 7 เรื่อง โยกย้าย นพ.สสจ.-ผอ.รพ. ไม่เป็นธรรม ชี้ เด้งไปโรงพยาบาลเล็กลง ทั้งที่ทำงานไม่ถึงปี ผอ.รพ.ชุมแพ แต่งตั้งมา รพ.ขอนแก่น ข้ามระดับไปมาก ด้านโซเชียลถาม รพ.ตราด ไม่มี ผอ.หาย หลังคนเก่าย้ายไป รพ.เลย แต่ไม่ตั้งใครขึ้นมาแทน

จากกรณีการคัดค้านคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ของ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ทำให้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข สั่งให้ทบทวนการโยกย้าย ผอ.รพ.ศูนย์ เพราะไม่ได้ใช้กระบวนการสรรหาตามนโยบายที่ให้ไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชมรมสาธารณสุขจังหวัด และชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) ที่มีการยื่นหนังสือคัดค้านถึง รมว.สาธารณสุข ไปแล้วนั้น ได้มีการเปิดเผยตัวอย่างความไม่มีธรรมาภิบาลและไม่เป็นธรรมในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าว 7 เรื่อง ได้แก่ 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ขอนแก่น ถูกย้ายไป จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมิได้เป็นที่ทำการสำนักงานเขตทั้งที่เพิ่งปฏิบัติงานได้ 1 ปี โดยไม่มีเหตุผลใดๆ 2. ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ของเขต 3 ขนาด 659 เตียง ถูกย้ายลดระดับโรงพยาบาล ไป รพ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปของเขต 2 ขนาด 500 เตียง ทั้งที่เพิ่งปฏิบัติงานได้ 1 ปี โดยไม่ได้บริหารงานผิดพลาดใดๆ และไกลจากภูมิลำเนาออกไปจากเดิม

3. ผอ.รพ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ของเขต 7 ขนาด 867 เตียง ถูกย้ายไปโรงพยาบาลขนาดเล็กลงและไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลศูนย์หลักของเขต โดย รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 755 เตียง ซึ่ง รพ.ศูนย์หลักของเขตนี้ คือ รพ.ชลบุรี 4. ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 420 เตียง ถูกย้ายไปโรงพยาบาลขนาดเล็กลง คือ รพ.เลย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 420 เตียง ทั้งที่เพิ่งปฏิบัติงานได้เพียง 1 ปี โดยไม่มีเหตุผล 5. ผอ.รพ.เลย ถูกย้ายไป รพ.บึงกาฬ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กกว่า คือ ขนาด 175 เตียง ทั้งที่เพิ่งปฏิบัติงานได้เพียง 1 ปี โดยไม่มีเหตุผล 6. ผอ.รพ.ชุมแพ โรงพยาบาลทั่วไปที่ยกฐานะขึ้นมาเป็น 400 เตียง ได้รับการย้ายไปโรงพยาบาลศูนย์ใหญ่ของเขต คือ รพ.ขอนแก่น โดยข้ามระดับมาก และ 7. นพ.สสจ.ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่หลายจังหวัด มีอาวุโสและผลงานในเขตน้อยกว่าอีกหลายคน เช่น จ.บึงกาฬ จ.สุโขทัย เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในสื่อสังคมออนไลน์ มีการตั้งคำถามถึงการโยกย้ายในครั้งนี้ด้วยว่า จากคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายที่ออกมาโดยให้ นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผอ.รพ.ตราด ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.เลย และแต่งตั้งให้เป็นรักษาราชการ ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข และแต่งตั้ง นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ มารักษาการ ผอ.รพ.เลยแทน แต่กลับไม่มีการแต่งตั้งโยกย้ายคนที่จะมาเป็น ผอ.รพ.ตราด ทำให้ยังว่างอยู่ 1 ตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนโยบายการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ที่ให้ใช้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งแล้ว อีกสาเหตุสำคัญ คือ ต้องการให้ได้คนเก่งมาบริหารโรงพยาบาลขนาดใหญ่เหล่านี้ในเวลามากกว่า 2 ปีขึ้นไป ไม่ใช่มาอยู่แค่เพียง 1 ปี เพื่อรอขึ้นตำแหน่งใหญ่กว่านี้ เพราะจะไม่เกิดประโยชน์กับการบริหารงานโรงพยาบาล

7 ต.ค. 2561 16:35   โดย: ผู้จัดการออนไลน์