ผู้เขียน หัวข้อ: กรมแพทย์แผนไทยยกเลิกMOUสารสกัดนิโคตินแผ่นแปะบุหรี่กับ ยสทเหตุขัดกม.ระหว่างประเทศ  (อ่าน 95 ครั้ง)

patchanok3166

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 278
    • ดูรายละเอียด
วิจารณ์หนัก กรมแพทย์แผนไทย MOU ร่วมการยาสูบแห่งประเทศไทย ทำสารสกัดนิโคตินรูปแบบแผ่นแปะบุหรี่ นักกฎหมาย มธ.เผยยกเลิกทำ MOU แล้วเหตุขัดกฎหมายระหว่างประเทศด้านยาสูบ


นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ กรรมการบริหารศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ทำ MOU ร่วมกับ การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) และองค์กรธุรกิจ โดยการทำ MOU ครั้งนี้ ยสท.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจมีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ.การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 หรือชื่อเดิมที่รู้จักกันคือโรงงานยาสูบ ร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ทำบันทึกความร่วมมือดังกล่าวด้วยกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อจัดทำสารสกัดนิโคตินในรูปแผ่นแปะอดบุหรี่ โดยระบุบทบาทหน้าที่ของ ยสท.ไว้ว่า ส่งเสริมการปลูกยาสูบและพัฒนาสายพันธุ์ที่มีปริมาณสารสำคัญสูง แล้วนำมาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากสารสกัดนิโคตินเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ รวมทั้งศึกษาวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตยาสูบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป


นายไพศาล กล่าวว่า การที่หน่วยงานสาธารณสุข ที่มีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อสุขภาวะของประชาชน ได้มีความร่วมมือกับ ยสท.ที่เป็นอุตสาหกรรมยาสูบ ทำให้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก จนกระทั่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ยกเลิกการทำ MOU กับ ยสท. เนื่องจากการดำเนินของกรมแพทย์แผนไทยฯ ในเรื่องนี้ ขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านควบคุมยาสูบคือ กรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) โดยในมาตรา 5.3 ได้ระบุชัดเจนว่า หน่วยงานของรัฐพึงยกเลิกความตกลงที่ทำกับอุตสาหกรรมยาสูบหรือบริษัทบุหรี่ในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานสาธารณสุข มีความร่วมมือกับ ยสท.แล้ว อาจส่งผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายสุขภาพของประเทศในอนาคต เพราะเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาใบยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ


“ทั้งนี้ การแก้ปัญหาเรื่องนี้ในระยะยาว กรมควบคุมโรคควรเร่งรัดผลักดันให้มีการเสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อจำกัดการติดต่อหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับอุตสาหกรรมยาสูบต่อสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่ง นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพ และทีมนักวิชาการ เคยช่วยยกร่างระเบียบนี้เสนอต่อผู้บริหารกรมควบคุมโรคมาหลายปีแล้ว” นายไพศาล กล่าว
เผยแพร่: 4 ก.ย. 2561    โดย: ผู้จัดการออนไลน์