ผู้เขียน หัวข้อ: สวัสดิภาพและค่าตอบแทนของแพทย์ในภาครัฐ วิกฤต หรือ โอกาส(่ตอนที่2)  (อ่าน 334 ครั้ง)

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 6561
  • ดูรายละเอียด

บุคลากรทางการแพทย์ ก็มีสถานะหนึ่ง คือ เป็นพลเมือง เป็นประชาชน ที่ต้องได้รับการดูแล การคุ้มครองตามกฎหมาย เป็นที่ทราบกันดี ว่า การทำงานที่มากเกินไป มีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานเอง การบังคับให้ทำงานจน เจ็บป่วยหรือถึงกับตาย ไม่น่าจะถูกต้อง แม้แต่รัฐเอง ก็ไม่น่าจะมีสิทธิ หรืออำนาจขนาดนั้น (ยกเว้น งานที่เกี่ยวกับความมั่นคง) มีความเชื่อกันว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของเอกชน จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน แต่ในโรงพยาบาลของรัฐ ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง ซึ่งตามความเห็นส่วนตัว คิดว่าไม่น่าจะใช่ รัฐจะละเมิดบุคคลไม่ได้เหมือนกัน แต่ก็เป็นเรื่องของการตีความกฎหมาย และก็ยังไม่เคยมีการฟ้องร้องเรื่องการบังคับให้แพทย์ พยาบาล อยู่เวรจนกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
เวลาการทำงาน วันหนึ่งต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง สัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 48 ชั่วโมง (มาตรา 23)
นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้เท่าที่จำเป็น (มาตรา 24)
นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้เท่าที่จำเป็น (มาตรา 25)
ชั่วโมงทำงานล่วงเวลาและในวันหยุดรวมแล้วต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมง (มาตรา 26)
แต่(มาตรา4)พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์


ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(2550) กำหนดให้เบิกค่าตอบแทน
นอกเวลาวันทำการปกติ ไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อวัน (จันทร์ถึงศุกร์รวมเป็น 20 ชั่วโมง)
วันหยุด ไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน (เสาร์อาทิตย์รวมเป็น 14 ชั่วโมง)

นั่นคือ คนทำงานภาคเอกชน ได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ทำงาน 48 ชั่วโมง รวมกับทำงานล่วงเวลา 36 ชั่วโมง เป็นไม่เกิน 84 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คนทำงานภาครัฐอื่นๆ (ไม่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงและความสงบสุข) มีระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดไว้ ทำงานเวลาปกติ (จันทร์ถึงศุกร์ วันละ 8 ชั่วโมง) 40 ชั่วโมง รวมกับ นอกเวลาราชการ (วันทำการปกติ 20 วันหยุด 14) 34 ชั่วโมงเป็น ไม่เกิน 74 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

แต่บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวนมาก นอกจากทำงานในเวลาปกติ จันทร์ถึงศุกร์ 40 ชั่วโมงแล้วยังต้องทำงานล่วงเวลาและในวันหยุดอีกหลายชั่วโมง มากกว่างานราชการในกระทรวงอื่นๆ(โดยเชื่อกันว่าไม่มีกฎหมายคุ้มครอง)-(ไม่มี limit?)


มีการศึกษามาตรฐานชั่วโมงการทำงานในประเทศต่างๆทั่วโลก เฉลี่ยแล้ว ทำงานกัน ประมาณ 40-44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เท่านั้น ชาวฝรั่งเศสทำงาน น้อยที่สุด เฉลี่ย 35 ชั่วโมง* และมากที่สุดในค่ายกักกันใช้แรงงานในประเทศเกาหลีเหนือ ประมาณ 112 ชั่วโมง** แต่แพทย์เพิ่มพูนทักษะของประเทศไทยส่วนใหญ่ทำงาน 101-120 ชั่วโมงต่อสัปดาห์***


ยังมีแพทย์บางสาขา บางโรงพยาบาลที่มีชั่วโมงการทำงานที่มากจนน่าตกใจ เช่น จากข่าว “หยุดทำร้ายกันเสียที เสียงก้องจากปัตตานีของเหยื่อระเบิด่ตลาดโต้รุ่ง” รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ปัตตานี บอกว่า แพทย์ทางสมอง(ผ่าตัดสมอง) หนึ่งเดือน หยุด 4 วัน คือ สัปดาห์หนึ่งหยุดวันเดียว ทำงาน 144 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ตุลาคม 2017, 00:40:30 โดย story »

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 6561
  • ดูรายละเอียด

“ฉันไม่อยู่เวรได้ไหม?” เป็นคำถามที่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา แพทยสมาคม ต้องช่วยกันคิดว่า เกิดอะไรขึ้นกับหมอ(รุ่นใหม่) มีอะไรในระบบสาธารณสุขของเราที่ต้องปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
“มีปัญหาสุขภาพ เป็นลมบ่อย ป่วยบ่อยมาก อาจจะนอนไม่พอ เครียดด้วย...” นี่สะท้อนอะไรกับการทำงานในโรงพยาบาลของรัฐ
“ขอวันเวลาที่จะได้ไปสวีทกับแฟน ไปเที่ยวต่างจังหวัด กลับบ้านไปหาปะป๊า...” ดูเหมือนคุณภาพชีวิตจะเป็นสิ่งที่ความหมายมากสำหรับหมอเจนเนอเรชั่นใหม่ ผู้บริหารเจนเนอเรชั่นเก่าต้องตามให้ทันครับ


มีข่าวแพทย์ พยาบาลป่วย แล้วยังต้องทำงาน
ทำงานหนักจนทนไม่ไหว ขอลาออก
ทำงานหนักจนป่วย
ทำงานหนักจนตาย

วิกฤตนี้ เป็นโรคเรื้อรังในระบบสาธารณสุขของเรามานานแล้วครับ


พันธกิจข้อหนึ่งของแพทยสภา คือ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแพทย์


พันธกิจข้อหนึ่งของแพทยสมาคมฯ คือ ส่งเสริม ฟื้นฟู สวัสดิภาพของสมาชิก


สภาการพยาบาล ประกาศที่จะ...ผดุงเกียรติของสมาขิก...ส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ... มุ่งสร้างสวัสดิภาพการประกอบวิชาชีพของพยาบาล


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบาย...เจ้าหน้าที่มีความสุข


ขอเรียกร้องให้ทุกองค์กรช่วยกันเถอะครับ ช่วยดูแลบุคลากร ไม่ให้เขาต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง เหยื่อของการบังคับใช้แรงงาน.... โรคเรื้อรังในระบบสาธารณสุขของเราจะได้ทุเลา และหายเสียที


https://www.facebook.com/praditc/media_set?set=a.1662359467148688.1073741875.100001239514505&type=3
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ตุลาคม 2017, 00:41:08 โดย story »