ผู้เขียน หัวข้อ: สธ.ทุ่มงบ 290 ล้านบาท สร้างอาคารกระตุ้นพัฒนาการเด็กครบสูตรที่สุดในเอเชีย  (อ่าน 1435 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 8247
    • ดูรายละเอียด
 สธ.ทุ่มงบ 290 ล้านบาท สร้างอาคารกระตุ้นพัฒนาการเด็กครบสูตรที่สุดในเอเชีย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาในหลวง ทั้งพัฒนาการทางสมอง ร่างกายและพฤติกรรมของเด็กด้อยโอกาส ที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ เป็นอาคารประหยัดพลังงาน และมีอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบถ้วนที่สุดในเอเชีย คาดแล้วเสร็จภายในปี 2555
       
       วันนี้ (30 พ.ย.) นายต่อพงษ์  ไชยสาส์น  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมติดตามการก่อสร้างอาคารพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย และพฤติกรรม ของเด็กด้อยโอกาส ที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการพัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย และเด็กวัยเรียนมีระดับสติปัญญาหรือไอคิวเกิน 100 จุด โดยผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2550 พบเด็กไทยที่มีอายุน้อยกว่า 19 ปี จำนวนเกือบ 20 ล้านคน  มีเด็กที่มีความพิการร้อยละ 2.2 และจากการสำรวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย ในปี 2553 ของกรมสุขภาพจิต พบว่า เด็กไทยมีระดับสติปัญญาบกพร่องถึงร้อยละ 6.5 อีกทั้งพบว่ามีเด็กพัฒนาการล่าช้าเข้ารับการรักษาที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เพิ่มขึ้น โรคที่พบมากที่สุด ได้แก่ ออทิซึม สมาธิสั้น เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ และสมองพิการ จึงมีนโยบายให้กรมสุขภาพจิต จัดสร้างอาคารพัฒนาการทางสมอง ร่างกายและพฤติกรรมของเด็กด้อยโอกาส ที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการกระตุ้นพัฒนาเด็กด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ซึ่งจะทำให้เด็กพิเศษกลุ่มนี้ได้รับการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม
       
       อาคารดังกล่าวใช้งบก่อสร้างทั้งหมด 290 ล้านบาท เป็นอาคารรูปเปียโน ทันสมัย เป็นอาคารต้นแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนไฟฟ้าทั้งอาคาร สามารถให้บริการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและสุขภาพจิตอย่างครบวงจรแห่งแรกในเอเชีย บริการทั้งผู้ป่วยในและต่างประเทศ ประกอบด้วย ห้องกระตุ้นการเคลื่อนไหว ห้องกิจกรรมบำบัด ห้องกายภาพบำบัด ห้องอรรถบำบัดฝึกพูด ศูนย์วิจัยเด็กออทิสติก ห้องฝึกการใช้ประสาทสัมผัส โรงเรียนศึกษาพิเศษ ห้องดนตรีบำบัด ห้องละครบำบัดห้องสมุด ศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับผู้ปกครองและเด็ก ห้องนวดบำบัด และห้องธาราบำบัด ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าประมาณร้อยละ 50 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2555
       
       ด้านนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวว่า ขณะนี้สถาบันฯได้ทำโครงการศึกษา 654พฤติกรรมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนอายุต่ำกว่า 5 ปี  เพื่อหาค่าปกติพัฒนาการของเด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 5 ปี โดยใช้ของเล่นกระตุ้นพัฒนาการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิพากษ์ของนักวิชาการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555หลังจากนั้นจะมีการแถลงผลการวิจัยอย่างเป้นทางการ เพื่อนำไปใช้กระตุ้นพัฒนาการเด็กไทยให้ได้อย่างสมวัย  ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียน สติปัญญาของเด็กไทยรุ่นใหม่ด้วย
       
       ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดหาและมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น รถนั่งไฟฟ้า หูฟัง ให้แก่เด็กพิการและผู้พิการทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2543  ถึงปัจจุบัน  โดยได้รับการบริจาคอุปกรณ์ฯ จากองค์กรการกุศล ได้แก่ องค์กรวีลส์ ออฟ โฮป สหรัฐอเมริกา (Wheels of Hope, USA) โจนิและเพื่อน สหรัฐอเมริกา(Joni and Friends, USA) วีลแชร์ ออฟ โฮป ประเทศญี่ปุ่น (Wheelchairs of Hope, Japan) และเฮลปิง แฮนส์ ประเทศนอร์เวย์    (Helping Hands, Norway) หากท่านใดมีความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ฯ สามารถติดต่อขอรับได้ทางหมายเลข  0-5389-0238-44 หรือ www.ricd.go.th 

ASTVผู้จัดการออนไลน์    30 พฤศจิกายน 2554