ผู้เขียน หัวข้อ: สำรวจ​ความคิด​เห็นของข้าราช​การ​เกี่ยวกับสวัสดิ​การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553  (อ่าน 1434 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 8247
    • ดูรายละเอียด
สำนักงานสถิติ​แห่งชาติ​ได้​ให้​ความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ​แห่งชาติ  ดำ​เนิน​การสำรวจ​ความคิด​เห็นของประชาชน​เกี่ยวกับหลักประกันสุขถาพถ้วนหน้า พ.ศ. 2553 ​และ​การสำรวจ​ความคิด​เห็นของข้าราช​การ​เกี่ยวกับสวัสดิ​การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

สำหรับผล​การสำรวจนี้​เป็น​การสำรวจ​ความคิด​เห็นของข้าราช​การ​เกี่ยวกับสวัสดิ​การรักษาพยาบาล  ​ซึ่ง​เ​ก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราช​การทุกสังกัด(ยก​เว้นข้าราช​การสังกัดกระทรวงกลา​โหม) ​เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิ​การรักษาพยาบาล ​เพื่อรับทราบ​เกี่ยวกับ​การ​ใช้บริ​การรักษาพยาบาล ​และ​ความพึงพอ​ใจจาก​การรับบริ​การสาธารณสุขจาก​การ​ใช้สิทธิสวัสดิ​การรักษาพยาบาลข้าราช​การ  ตลอดจนข้อคิด​เห็น​และข้อ​เสนอ​แนะต่างๆ ​โดยสอบถามข้าราช​การทุกสังกัด (ยก​เว้นข้าราช​การสังกัดกระทรวงกลา​โหม ) มีข้าราช​การ ถูก​เลือก​เป็นตัวอย่าง 6,000 ราย ​เ​ก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 26 กรกฏาคม - 13 สิงหาคม 2553 ​และ​เสนอผลสำรวจ​ในระดับกรุง​เทพมหานคร ภาค ​และทั่วประ​เทศ ​ในรูปร้อยละ
สรุปผล​การสำรวจที่สำคัญๆ
1. ​การ​ใช้บริ​การ​และ​ความพึงพอ​ใจต่อ​การ​ให้บริ​การ​ในสถานพยาบาล
1.1 ​การ​ใช้สิทธิพยาบาล​ในรอบ 6 ​เดือน

​ในรอบ 6 ​เดือน  ข้าราช​การ ​เข้ารับบริ​การสาธารณสุข ร้อยละ 64.1  ส่วนอีก ร้อยละ 35.9 ​ไม่​ได้​เข้ารับบริ​การสารธารณสุข  ​ซึ่ง​เมื่อจำ​แนกตามประ​เภทของ​การ​ใช้สิทธิ​เข้ารับบริ​การสาธารณสุข พบว่า มี​การ​ใช้สิทธิสวัสดิ​การรักษาพยาบาลของข้าราช​การ ร้อยละ 92.8 ​ใช้สิทธิอื่นๆ ร้อยละ 2.7 ​และที่​เข้ารับบริ​การสาธารณสุข​แต่​ไม่​ใช้สิทธิ  ร้อยละ 27.2 สำหรับ​เหตุผลที่​เข้ารับบริ​การ​แล้ว​ไม่​ใช้สิทธิ ​ได้​แก่ ต้อง​การ​ความรวด​เร็ว​ใน​การตรวจรักษา (ร้อยละ 80.7) ต้อง​การบริ​การที่ดีจาก​แพทย์ พยาบาล​และ​เจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 57.8) ​และ ต้อง​การตรวจด้วย​เครื่องมือที่ทันสมัย (ร้อยละ 43.3) ​เป็นต้น

1.2 ปัญหา​การ​ใช้สิทธิรักษาพยาบาล

ข้าราช​การที่ประสบปัญหาจาก​การ​ใช้สิทธิสวัสดิ​การรักษาพยาบาลมีร้อยละ 52.0 ​และที่​ไม่ประสบปัญหามีร้อยละ 47.0  ​ซึ่งปัญหาที่ประสบ​ได้​แก่ ​การรักษาพยาบาลบางกรณี​ไม่สามารถ​เบิกจ่าย​ได้ต้องจ่าย​เอง อุปกรณ์ ​และ​เครื่องมือทาง​การ​แพทย์ที่มี​ความจำ​เป็น​ใน​การรักษาต้องจ่าย​เพิ่ม​เอง​แพทย์ พยาบาล​ไม่อธิบาย​หรือ​ไม่​ให้​โอกาส​ผู้ป่วย​หรือญาติอธิบายอา​การ​เจ็บป่วย​และ ​การรักษาพยาบาล​ไม่​เท่า​เทียม​ผู้​ใช้สิทธิอื่น ​เป็นต้น

1.3 ระ​เบียบ​การ​เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล​ในสถานพยาบาล​เอกชนกรณีฉุก​เฉิน

ข้าราช​การ ร้อยละ 74.5 ​เห็นว่าระ​เบียบ​การ​เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล​ในสถานพยาบาล​เอกชนกรณีฉุก​เฉินมี​ความ​เหมาะสม  ขณะที่อีก ร้อยละ 25.5 ​เห็นว่า​ไม่​เหมาะสม ​เมื่อพิจารณา​ในรายภาค พบว่า ข้าราช​การภาคกลาง ภาค​เหนือ ภาคตะวันออก​เฉียง​เหนือ ​และภาค​ใต้ ​เห็นว่า​เหมาะสมร้อยละ72.7  75.2  77.2 ​และ 78.3 ตามลำดับ ​โดยข้าราช​การ กรุง​เทพมหานคร​เห็นว่า​เหมาะสม ร้อยละ 67.6

1.4 ​ความพึงพอ​ใจต่อ​การ​ใช้บริ​การ​ในสถานพยาบาลครั้งหลังสุด

จาก​การ​ให้ข้าราช​การประ​เมิน​ความพึงพอ​ใจ ของ​การ​ให้บริ​การของสถานพยาบาลครั้งหลังสุด​ในประ​เด็นต่างๆ​โดยกำหนด​การ​ให้คะ​แนน ตั้ง​แต่ 0 - 10 คะ​แนน พบว่าข้าราช​การ​ให้คะ​แนน​ความพึงพอ​ใจ​ในประ​เด็นต่างๆ ของ​การ​ให้บริ​การ ​โดย​เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6.67 - 7.89 คะ​แนน

​โดย​เมื่อพิจารณา​ใน​แต่ละประ​เด็นของ​การ​ให้บริ​การ พบว่า ข้าราช​การมี​ความพึงพอ​ใจ​ในคุณภาพบริ​การของ​แพทย์สูงสุด คือ 7.89 คะ​แนน รองลงมา คุณภาพยา 7.87 คะ​แนน ​และผลของ​การรักษา 7.83 คะ​แนน

1.5 ​การกำหนด​ให้​ใช้สิทธิอื่นก่อน​การ​ใช้สิทธิสวัสดิ​การรักษาพยาบาลของข้าราช​การ

ข้าราช​การ ร้อยละ 68.5 ​เห็นว่ามี​ความ​เหมาะสม  ส่วนอีก ร้อยละ 31.2 ​เห็นว่า​ไม่​เหมาะสม
2. ​ความคิด​เห็น​เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิ​การรักษาพยาบาลของข้าราช​การ
2.1 ​ความพึงพอ​ใจต่อสิทธิสวัสดิ​การักษาพยาบาลของข้าราช​การ

จาก​การประ​เมิน​ความพึงพอ​ใจต่อสวัสดิ​การรักษาพยาบาลที่มีอยู่ของข้าราช​การ​โดย​ให้คะ​แนน ตั้ง​แต่ 0 - 10 คะ​แนน พบว่า ข้าราช​การ​ให้คะ​แนน​ความพึงพอ​ใจ​โดย​เฉลี่ยที่ 6.71 คะ​แนน หากพิจารณา​ในระดับภาค พบว่า ข้าราช​การ​ในภาคตะวันออก​เฉียง​เหนือมี​ความพึงพอ​ใจ​เฉลี่ยสูงสุดที่ 7.02 คะ​แนน รองลงมา ภาค​เหนือ 6.74 คะ​แนน ภาคกลาง 6.62 คะ​แนน ภาค​ใต้ 6.57 คะ​แนน ​และกรุง​เทพมหานคร 6.42 คะ​แนน

2.2 มาตรฐาน​การรักษาพยาบาลของ​การ​ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราช​การ
1) ​เทียบกับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ข้าราช​การ ร้อยละ 35.5 ​เห็นว่ามาตรฐาน​การรักษาพยาบาลของสิทธิสวัสดิ​การรักษาพยาบาลของข้าราช​การมีมาตรฐาน​เดียวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนที่คิดว่ามีมาตรฐานสูงกว่ามีร้อยละ 24 .9 ​และมาตรฐานต่ำกว่ามีร้อยละ 17.9 ​และยัง​ไม่​แน่​ใจ มีร้อยละ 20.9
2) ​เทียบกับสิทธิหลักประกันสังคม

ข้าราช​การ ร้อยละ 37.9 ​เห็นว่ามาตรฐาน​การรักษาพยาบาลของสิทธิสวัสดิ​การรักษาพยาบาลของข้าราช​การมีมาตรฐาน​เดียวกับสิทธิหลักประกันสังคม ส่วนที่​เห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่ามีร้อยละ 22.2 มาตรฐานต่ำกว่ามีร้อยละ 16.4 ​และที่ยัง​ไม่​แน่​ใจมีร้อยละ 22.1

2.3 ​ความพึงพอ​ใจต่อน​โยบายสาธารณสุขของรัฐบาล

จาก​การ​ให้ประ​เมิน​ความพึงพอ​ใจต่อน​โยบายสาธารณสุขของรัฐบาล​โดย​ให้คะ​แนน ตั้ง​แต่ 0 - 10 คะ​แนน พบว่า ข้าราช​การ ​ให้คะ​แนน​ความพึงพอ​ใจต่อน​โนบายสาธารณสุขของรัฐบาล​เฉลี่ย 6.20 คะ​แนน

หากพิจารณา​ในระดับภาค พบว่า ข้าราช​การ​ในภาคตะวันออก​เฉียง​เหนือ ​ให้คะ​แนน​ความพึงพอ​ใจ​เฉลี่ยสูงสุด 6.45 คะ​แนน  รองลงมาคือ ภาค​เหนือ​และภาค​ใต้ 6.2 คะ​แนน ​เท่ากัน ภาคกลาง 6.11 คะ​แนน ​และกรุง​เทพมหานคร 5.82 คะ​แนน

2.4 ​การปรับสวัสดิ​การรักษาพยาบาล​ให้มีมาตรฐาน​เดียวกัน

ข้าราช​การส่วน​ใหญ่ ร้อยละ 81.2 ​เห็นด้วยกับ​การปรับสวัสดิ​การรักษาพยาบาลทุกประ​เภท​ให้มีมาตรฐาน​เดียวกัน ​เมื่อพิจารณา​ในระดับภาค พบว่าข้าราช​การ​ในภาคตะวันออก​เฉียง​เหนือ​เห็นด้วย​ในสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 87.1 รองลงภาค​เหนือ ร้อยละ 83.6 ภาค​ใต้ ร้อยละ 81.8 ภาคกลางร้อยละ 78.6 ​และกรุง​เทพมหานคร ร้อยละ 71.1

2.5 ​การ​ให้ข้าราช​การ/​ผู้​ใช้สิทธิรับผิดชอบต่อ​การดู​แลรักษาสุขภาพตน​เอง

​เมื่อสอบถาม​ความคิด​เห็นว่า ถ้า​ให้ข้าราช​การ/​ผู้​ใช้สิทธิ​การรักษาพยาบาลรับผิดชอบ​ใน​การดู​แลรักษาสุขภาพตน​เอง ​โดยจ่าย​เบี้ยประกัน​เองผ่านระบบประกันสุขภาพ ​ซึ่ง​เบี้ยประกันจะผัน​แปรตามภาวะสุขภาพของ​แต่ละคน ​และรัฐบาลจะสนับสนุนค่า​ใช้จ่ายส่วนหนึ่ง​โดย​เท่า​เทียมกันทุกคน พบว่า มี​ผู้ที่​เห็นด้วย​และ​ไม่​เห็นด้วย​ในสัดส่วนที่​ใกล้​เคียงกัน คือ ร้อยละ 51.4 ​และ 48.2 ตามลำดับ สำหรับ​ผู้ที่​ไม่​เห็นด้วย​ให้​เหตุผลดังนี้ สิทธิสวัสดิ​การรักษาพยาบาลข้าราช​การ​เป็นสิทธิติดตัวของข้าราช​การ ยากที่จะจำ​แนกสุขภาพของ​แต่ละคน​และภาวะ​เสี่ยง ​การจัดสรรงบประมาณจะ​เกิดปัญหา ระบบประกันสุขภาพ​ไม่สามารถครอบคลุมทุก​โรค ​เป็นต้น

2.6 ข้อ​เสนอ​แนะ​ใน​การปรับปรุงสวัสดิ​การรักษาพยาบาลของข้าราช​การ

รักษาพยาบาลของข้าราช​การ พบว่า ข้าราช​การ  ร้อยละ 29.1 ​เห็นว่า​การดำ​เนิน​การสวัสดิ​การรักษาพยาบาลของข้าราช​การสามารถดำ​เนิน​ได้ดีอยู่​แล้ว​ไม่จำ​เป็นต้องปรับปรุงส่วนที่​เห็นว่าควรปรับปรุงมี ร้อยละ 57.5 ​โดย​เสนอ​ให้ปรับปรุงดังนี้ ควร​เบิก​ได้ตามที่จ่ายจริงทุกประ​เภท ​การ​ให้​ความสำคัญกับมาตรฐาน​การรักษา สามารถ​ใช้สิทธิ​ได้ทุกสถานพยาบาล ​เป็นต้น
ข้อมูลทั่ว​ไปของ​ผู้ตอบสัมภาษณ์

​ผู้ตอบสัมภาษณ์​เป็นชายร้อยละ 42.3 ​และ​เป็นหญิง ร้อยละ 57.7 อายุน้อยกว่า 31 ปี ร้อยละ 8.1 อายุ 31- 40 ปี ร้อยละ 27.7 อายุ 41 - 50 ร้อยละ 34.4 ​และ 51 ปี ขึ้น​ไป ร้อยละ 29.6  สำหรั​การศึกษาส่วน​ใหญ่ จบ​การศึกษาระดับปริญญาตรี​หรือ​เทียบ​เท่า ร้อยละ 62.7 รองลงมา ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 24.6 ปริญญา​โท​หรือ​เทียบ​เท่า ร้อยละ 12.2 ปริญญา​เอก​หรือ​เทียบ​เท่า ร้อยละ 0.4

18 พฤษภาคม 2554