ผู้เขียน หัวข้อ: "สปสช."จัด มอบรางวัลมิตรภาพบำบัด--ข่าวสด-2เมย2553  (อ่าน 1644 ครั้ง)

pradit

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 322
    • ดูรายละเอียด
น.พ.วินัย สวัสดิวร เลขาฯ สปสช. เปิดเผยว่า สปสช.เห็นความสำคัญเรื่องของการดูแลมนุษย์ทั้งกายและใจควบคู่กันไป มีการส่งเสริมกิจกรรมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อเยียวยาจิตใจอันจะมีผลต่อร่างกายร่วมกัน และการส่งเสริมแนวทางของจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม

ปัจจุบัน สปสช.สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อนในหน่วยบริการนำร่องตั้งแต่ปี 2549 และในปี 2552 ได้ขยายการดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลทุกระดับในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม มิตรภาพบำบัดกว่า 139 แห่ง เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกลุ่มช่วยเหลือดูแลกันเองในกลุ่มผู้ป่วย

ซึ่งทางสปสช.ร่วมกับมูลนิธิมิตรภาพบำบัดเตรียมจัดกิจกรรมงาน มิตรภาพบำบัด การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพื่อเป็นเวทีสนับ สนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะงานศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

รวมทั้งได้คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้าน มิตรภาพบำบัด ดีเด่น เพื่อมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น น.พ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจและให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณะ และเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ที่ได้ริเริ่มบุกเบิกงานมิตรภาพบำบัด

ด้านน.พ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิมิตรภาพบำบัด เปิดเผยว่า ทางมูลนิธิได้คัดเลือกและมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นของน.พ.สงวน มีด้วยกัน 4 รางวัล ได้แก่ ประเภทบุคคล/ทีมอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการ หน่วยงาน/องค์กร และประเภทสื่อสนับสนุน