ผู้เขียน หัวข้อ: หนังสือจากสมาพันธ์ฯถึงสมาชิก ฉบับที่ ๕/๒๕๕๙  (อ่าน 431 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 6619
    • ดูรายละเอียด


๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

สวัสดี เพื่อนแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผู้ให้การบริบาล ทุกท่าน

สพศท. ไม่สนับสนุนให้คนนอกมาเป็นกรรมการแพทยสภา ประกอบกับผู้มีสิทธิการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ผ่านมา มีจำนวน ๔๘,๑๑๖ คน แต่มีผู้ส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายังสำนักเลขาธิการแพทยสภาเพียง ๑๒,๕๓๘ คน สพศท.จึงขอเชิญชวนแพทย์ทุกท่านใช้สิทธ์ เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

แพทย์ที่อยู่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สามารถส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ได้ ซึ่งควรนำส่งก่อนวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อบัตรเลือกตั้งจะไปถึง แพทยสภาทันวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐  และอย่าลืมลงลายมือชื่อ โดยเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน ๒๘ คน  เพื่อไม่ให้เป็นบัตรเสีย  กรณีที่ท่านไม่ได้รับบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง สามารถติดต่อรับได้ที่ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร ๖ ชั้น ๗  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ /Tel : ๐๒-๕๙๐๑๘๘๖-๗ 


วันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแพทย์ แพทยสภา ร่วมกับ สพศท.  ได้เดินทางเยี่ยมเยือนสมาชิกแพทยสภา ในภาคใต้ตอนล่าง ได้บทสรุปคร่าวๆว่า แพทย์ส่วนใหญ่ยังไม่พอใจคุณภาพชีวิตการทำงาน ยกเว้นแพทย์อาวุโสบางส่วนที่พอใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน ซึ่งเป็นแพทย์ที่ survive มาได้จากระบบที่เป็นอยู่  ประเด็นค่าตอบแทนยังเป็นปัญหาสำคัญในการรักษาบุคลากรไว้ในระบบ เรื่องภาระงานที่หนักเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คุกคามแพทย์  ส่วนความปลอดภัยในการทำงาน การถูกทำร้ายร่างกายเป็นสิ่งที่ปั่นทอนกำลังใจ  เรื่องการฟ้องร้องและการไล่เบี้ยแพทย์เป็นเรื่องที่ทุกคนวิตกกังวลมากที่สุดไม่ว่าแพทย์รุ่นไหนสาขาใด  ทุกคนยังไม่เห็นว่าองค์กรใดหรือหน่วยงานใดจะดูแลพวกเขาอย่างจริงจัง หลายคนคิดว่า ทั้ง แพทยสภา และ สพศท.น่าจะช่วยได้ โดย สพศท.ประกาศเจตนารมณ์ สนับสนุน มาตรฐานภาระงานและชั่วโมงการทำงานของแพทย์ โดยมีจุดยืนว่า  “แพทย์ภาครัฐ ผู้ปฏิบัติงานเกินมาตรฐานภาระงาน  ต้องได้รับการคุ้มครอง”  โดยได้รับการคุ้มครองจากการฟ้องร้องและการไล่เบี้ย การคุ้มครองด้านค่าตอบแทนในส่วนที่เกินภาระงาน  การคุ้มครองด้านความก้าวหน้าในชีวิตราชการ


การรักษาพยาบาลไม่ใช่การบริการ หมอคือผู้ให้การบริบาลรักษาผู้ป่วย
สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป แห่งประเทศไทย (สพศท.)