ผู้เขียน หัวข้อ: หนังสือจากสมาพันธ์ฯถึงสมาชิก ฉบับที่ ๓/๒๕๕๙  (อ่าน 691 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 6619
    • ดูรายละเอียด


๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

สวัสดี เพื่อนแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผู้ให้การบริบาลรักษาผู้ป่วย ทุกท่าน
ภายหลังสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย (สพศท.) ได้เผยแพร่ข้อมูลระยะเวลา ค้างจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติ (P4P) ของโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป  ผ่านเฟซบุ๊ก เพจ “สมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป” ส่งผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปลัด สธ. และรองปลัด สธ. เข้ามาร่วมแก้ปัญหาการค้างจ่ายค่าตอบแทน สพศท.คาดว่า ปัญหาดังกล่าวจะหมดไปในไม่กี่เดือน

สพศท. ยังคงติดตาม ร่างหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนฉบับที่ ๑๑ ซึ่งน่าว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือน ตุลาคม นี้

ร่าง พรบ.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข กำลังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดย สพศท.พบสิ่งที่น่าผิดหวังในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข ของร่าง พรบ.คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข คือ การให้ความหมาย “การบริการสาธารณสุข” หมายถึง การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งเป็นการดูถูก การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว่าเป็น “การรับใช้ด้านสุขภาพ” ไม่ได้ให้เกียรติผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในฐานะ “ผู้รักษาโรค” หรือ “ผู้ดูแลสุขภาพ” เป็นการทำลายความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข


อย่างไรก็ตาม สพศท. เห็นด้วยกับการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข  แต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของกฎหมายฉบับดังกล่าว โดยบุคลากรด้านสาธารณสุขจำนวนมีชั่วโมงการทำงานที่มากเกินไป ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร แต่กลับไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และการค้มครองใดๆที่เหมาะสมกับภาระงาน

สพศท. มีข้อเสนอว่า ต้องให้การคุ้มครองผู้ป่วยและบุคลากรด้านสาธารณสุขไปพร้อมๆกัน ซึ่งถ้ายังไม่มีมาตรการคุ้มครองบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เหมาะสม ก็ไม่ควรออกกฎหมายดังกล่าวในขณะนี้ แต่การช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยก็สามารถดำเนินต่อไปด้วยการปรับปรุงกลไกที่มีอยู่ พร้อมกับการพัฒนามาตรฐานภาระงานของบุคลากรด้านสาธารณสุข


การรักษาพยาบาลไม่ใช่การบริการ หมอคือผู้ให้การบริบาลรักษาผู้ป่วย
จาก... สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป แห่งประเทศไทย (สพศท.)