ผู้เขียน หัวข้อ: สิทธิแพทย์ ยังไม่มีใครพูดถึง ยังไม่มีใครกำหนด มีแต่สิทธิผู้ป่วย  (อ่าน 3853 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 6619
    • ดูรายละเอียด


สิทธิแพทย์ ยังไม่มีใครพูดถึง ยังไม่มีใครกำหนด มีแต่สิทธิผู้ป่วย หากแพทย์จะขอมีสิทธิบ้างก็ขอเริ่มที่ให้เรามีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายที่ให้กับประชาชนทั่วไปก่อน เช่น
รัฐธรรมนูญ (ปี ๒๕๕๐)
มาตรา ๔๔  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกัน ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงาน...
มาตรา ๗๘ (๘) ดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม...
มาตรา ๘๐(๑)  คุ้มครอง และพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาปฐมวัย                                    
... เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว....


บุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากมีชั่วโมงการทำงานที่มากเกินไป ส่งผลต่อสุขภาพของบุคลากรและความปลอดภัยในการทำงาน ไม่มีเวลาที่จะอยู่กับครอบครัว โดยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่เหมาะสมกับภาระงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(พ.ศ.๒๕๔๑)
เวลางานปกติ งานทั่วไปไม่เกิน ๘ ชั่วโมง/วัน ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง/สัปดาห์
การทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด ต้องไม่เกิน ๓๖ ชั่วโมง/สัปดาห์

แพทย์จำนวนมากทำงานมากกว่า ๑๐๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการ ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ ไม่เกินวันละ ๔ ชั่วโมง
การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละ ๗ ชั่วโมง

ตามระเบียบมุ่งหมายให้การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เกิน ๔ ชั่วโมงในวันทำการ และ ๗ ชั่วโมงในวันหยุดราชการ แต่ในวันทำการ แพทย์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๘–๑๖ ชั่วโมงและในวันหยุดราชการ แพทย์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๑๖-๒๔ ชั่วโมงสำหรับแพทย์ที่เป็นข้าราชการ ถึงแม้ผู้ป่วยจะไม่สามารถฟ้องแพทย์ได้โดยตรง(คดีแพ่ง) ต้องฟ้องต้นสังกัด เช่น ฟ้องสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น จำเลย และ ตัวแพทย์เองกลายเป็นพยานของจำเลย แต่ผู้ที่เจ็บปวด เป็นทุกข์ ไม่ใช่จำเลย แต่เป็นตัวพยานของจำเลย
ถ้าแพทย์จะขอสิทธิ ก็ขอให้มีกระบวนการกลั่นกรองการฟ้องร้อง โดยยินยอมให้ฟ้องร้องได้เมื่อมีการกระทำผิดมาตรฐานวิชาชีพอย่างชัดแจ้ง


นายแพทย์ประดิษฐ์ ไชยบุตร
ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปฯ

นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ ๕ ........พฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ผ่าตัดคดีแพทย์  สิทธิแพทย์ สิทธิผู้ป่วย