ผู้เขียน หัวข้อ: หนังสือจากสมาพันธ์ฯถึงสมาชิก ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙  (อ่าน 702 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 6619
    • ดูรายละเอียด


๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สวัสดี เพื่อนแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผู้ให้การบริบาลรักษาผู้ป่วย ทุกท่าน

Facebook ชื่อ Ittaporn Kanacharoen ของ พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา เล่าถึงชะตากรรมของครอบครัวของ นพ.กฤษดา วงศ์ดีเลิศ อดีตแพทย์ รพ.กบินทร์บุรี ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตจากติดเชื้อในกระแสเลือด เนื่องจากการดูแลผู้ป่วย ทิ้งแม่วัยเกือบ ๘๐ และลูกสาวซึ่งมีอาการลมชักแต่ไม่ได้เรียนหนังสือเพราะไม่มีเงิน จากบทความดังกล่าว ทำให้กระทรวงสาธารณสุข ร่างระเบียบการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น  สพศท. จะติดตามร่างระเบียบดังกล่าว และ ขอขอบคุณ พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ ที่จุดประกายการคุ้มครอง บุคคลากรในกระทรวงสาธารณสุข มาในโอกาสนี้

แพทยสมาคมได้ให้เกียรติ สพศท. เป็นเจ้าภาพร่วม ในการจัดงานประชุมวิชาการ ปี ๒๕๕๙ ในหัวข้อ “ภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาล” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการเผชิญกับผู้ป่วย และญาติที่มีความรุนแรง เช่น แตะ ต่อย ถ่มน้ำลาย หรือ การใช้วาจาข่มขู่ และด่าทอ ซึ่งเป็นปัญหาที่คุกคามต่อการปฏิบัติงานของบุคคลากรในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ส่วนในช่วงบ่าย จะสัมมนาในหัวข้อ การคุ้มครองชั่วโมงการทำงานของบุคคลากรสาธารณสุข (work time regulation) ภายใต้ความขาดแคลนบุคลากร ซึ่งถูกบังคับให้ทำงานโดยไม่ได้รับการดูแล และพักผ่อนที่เพียงพอ จนมีโอกาสเกิดความผิดพลาด เป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยอย่างยิ่ง

งานประชุมนี้ จะจัดในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐น. -๑๕.๓๐น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร ๗ ชั้น ๙ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สพศท. จึงขอเชิญ ประธานองค์แพทย์ แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน และผู้สนใจเข้าร่วมงานในวัน เวลาดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมงานสัมมนาสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด และไม่ถือเป็นวันลา ซึ่งหนังสือเชิญได้ส่งจากกระทรวงสาธารณสุข  ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ คาดว่าจะถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ในไม่ช้า

เพื่อให้การพิทักษ์รักษาสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินไปด้วยดี  สพศท.หวังในความร่วมมือขององค์กรแพทย์. จึงขอการสนับสนุนเงิน จากองค์กรแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่งทั่วประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท (ห้าพัน-หนึ่งหมื่นบาท) หรือตามศรัทธา โดยเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเป็น
“นายประดิษฐ์ ไชยบุตร (สมาพันธ์แพทย์ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)”  เลขที่บัญชี 738-0-18867-4
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนคฑาธร

สพศท.ขอขอบพระคุณ นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา และองค์กรแพทย์ รพ. พระนั่งเกล้า ที่ได้มอบเงินสนับสนุน สพศท. ท่านละ ๑๐,๐๐๐ บาท


การรักษาพยาบาลไม่ใช่การบริการ หมอคือผู้ให้การบริบาลรักษาผู้ป่วย
 สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป แห่งประเทศไทย (สพศท.)