ผู้เขียน หัวข้อ: การสัมมนาต้องห้าม...พลาด "ภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาล"(๑๘มีนาคม๒๕๕๙)  (อ่าน 728 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 6619
    • ดูรายละเอียด
                                     การสัมมนา”ภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาล”
สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปฯ ร่วมกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
 วันที่  ๑๘  มีนาคม ๒๕๕  ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร
  อาคาร ๗ ชั้น ๙  ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
...๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  พิธีเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ
             โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
                            ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  การอภิปราย : Violence and Overcrowding in Emergency Room
                            โดย พญ.ประนอม คำเที่ยง (รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
                            ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล (นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ)
                            ผศ.นพ. พรเลิศ ฉัตรแก้ว (ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย)
                            นพ.ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล (ประธานชมรม รพศ./รพท)
                            ดำเนินการอภิปรายโดย นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร (ประธานสมาพันธ์แพทย์ รพศ/รพท)                              
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน      
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  การคุ้มครองบุคลากรด้านสาธารณสุขด้วย Working Time Regulation
                            โดย ดร.กฤษดา แสวงดี (อุปนายกสภาการพยาบาล)                                    
                            นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ (โรงพยาบาลราชวิถี)                            
                            ดร. กาญจนา จันทร์ไทย (ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล)    
                            ดำเนินการอภิปรายโดย นพ.ปราโมทย์ ศรีสำอางค์ (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์)
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.   สรุปความเห็น และปิดประชุม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2016, 01:01:19 โดย story »