ผู้เขียน หัวข้อ: หนังสือจากสมาพันธ์ฯถึงสมาชิก ฉบับที่๑/๒๕๕๙  (อ่าน 627 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 6619
    • ดูรายละเอียด


๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน  ประธาน และ สมาชิกองค์กรแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกท่าน

ในอดีต สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป แห่งประเทศไทย (สพศท.) ได้เป็นแกนนำแพทย์และสหวิชาชีพ เรียกร้องขอค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (ฉ.๗) ที่กระทรวงสาธารณสุข จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้แพทย์ได้รับค่าตอบแทน ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐บาทต่อเดือน ตามอายุการทำงาน ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น P4P

สพศท.ได้จัดกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย อาทิเช่น งานประชุมสามัญประจำปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒- ปัจจุบัน เพื่อเป็นเวทีในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเฝ้าระวังดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน และ  สพศท.ได้ยืนหยัด คัดค้าน พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง พรบ.ดังกล่าว ได้จับผู้ป่วยเป็นตัวประกัน ตั้งศาลเตี้ยพิพากษาความผิดแพทย์อย่างไม่เป็นธรรม

 สพศท. มีนโยบายจะดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้ป่วยและแพทย์ ดังนี้

๑.ดำเนินการเป็นตัวแทนแพทย์ในการสะท้อนปัญหาการทำงาน การรักษาบริบาลผู้ป่วย และเสนอแนวทางแก้ไขต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารสุขและรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพแบบยั่งยืน

๒.ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์ สหวิชาชีพ และผู้รับการบริบาลในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

๓.พิทักษ์รักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เช่น การกำหนดชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม การปรับเพิ่มค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ผลักดันกฎหมายคุ้มครองแพทย์จากคดีอาญา เป็นต้น

เพื่อให้การดำเนินงานของ สพศท. ดำเนินไปด้วยดี  สพศท.หวังในความร่วมมือขององค์กรแพทย์. จึงขอการสนับสนุนเงิน จากองค์กรแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่งทั่วประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท (ห้าพัน-หนึ่งหมื่นบาท) หรือตามศรัทธา โดยโอนเงินเข้าบัญชี

“สมาพันธ์แพทย์ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป” เลขที่บัญชี 791-0-05545-5
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย บิ๊กซี บุรีรัมย์


โดยองค์กรแพทย์ หรือผู้ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ สพศท. จะได้รับหนังสือตอบรับและขอบคุณ จาก สพศท. จากการส่งหลักฐานการโอน ระบุชี่อผู้โอนมายัง facebook “สมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป”  LINE group “สพศท”   หรือ ตัวแทน สพศท. แต่ละภาค

การรักษาพยาบาลไม่ใช่การบริการ หมอคือผู้ให้การบริบาลรักษาผู้ป่วย
จาก... สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป แห่งประเทศไทย (สพศท.)