ผู้เขียน หัวข้อ: รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ปี 2554  (อ่าน 6346 ครั้ง)

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 6886
  • ดูรายละเอียด
สรุปจำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
และจำนวนแพทย์ที่อนุมัติ ปี 2553 และ ปี 2554
ของหน่วยงานทุกสังกัดที่ได้รับจัดสรรแพทย์

จำนวนรพ.ที่รับรองฯปี 2553.....116  แห่ง            
จำนวนแพทย์ที่อนุมัติปี 2553.....1,927 ตำแหน่ง         
จำนวนรพ.ที่รับรองฯปี 2554.....120  แห่ง      
จำนวนแพทย์ตามศักยภาพสูงสุดปี 2554.....2,738 ตำแหน่ง   
จำนวนแพทย์ที่อนุมัติปี 2554.....2,228 ตำแหน่ง


รับรองสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแห่งใหม่  3  แห่ง         
เครือข่ายที่ 3                  
1. รพ.ปากช่อง  นานา  จังหวัดนครศรีธรรมราช            
เครือข่ายที่ 4                  
1. รพ.จอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่               
2. รพ.ฝาง  จังหวัดเชียงใหม่               
                  
รับรองสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะซึ่งเคยถูกยกเลิกการรับรอง  1  แห่ง      
เครือข่ายที่ 8                  
1. รพ.เกาะสมุย   จังหวัดสุราษฎร์ธานี               
.........................................................................................

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 6886
  • ดูรายละเอียด
รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ              
และจำนวนแพทย์ที่อนุมัติ ปี 2554            
เครือข่ายที่  1    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
      
1   นครปฐม...30   
2   พหลพลพยุหเสนา...16   
3   มะการักษ์...8   
4   ราชบุรี...20   
5   บ้านโป่ง...8   
6   โพธาราม...10   
7   ดำเนินสะดวก...6   
8   ประจวบคีรีขันธ์...11   
9   หัวหิน...13   
10   พระจอมเกล้า...20   
11   สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า...11   
12   สมุทรสาคร...22   
13   บ้านแพ้ว...8   
.......................................................................
เครือข่ายที่  2    คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            
            
1   พระปกเกล้า...32   
2   ระยอง...28   
3   ชลบุรี...24
4   สมเด็จฯ ณ ศรีราชา...24   
5   เมืองฉะเชิงเทรา...26
6   เจ้าพระยาอภัยภูเบศร...18
7   กบินทร์บุรี...8
8   สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว...12
9   ตราด...12
10   สมุทรปราการ...20
....................................................................................
 เครือข่ายที่  3    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี            
       
1   พระนครศรีอยุธยา...18
2   เสนา...10
3   อ่างทอง...10
4   สิงห์บุรี...8
5   อินทร์บุรี...5*
6   ชัยนาทนเรนทร...14
7   มหาราชนครราชสีมา...50
8   ปากช่อง นานา...8**
9   เจ้าพระยายมราช...28
10   สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17...6*
11   สวรรค์ประชารักษ์...24
12   อุทัยธานี...9
หมายเหตุ            
   รพ.อินทร์บุรี         
   ในสาขาอายุรศาสตร์ และสาขาศัลยศาสตร์มีแพทย์เฉพาะทางสาขาละ 1 คน         
   ให้ประสานการปฏิบัติงานในสองสาขาดังกล่าวกับโรงพยาบาลสิงห์บุรี         
   รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17         
   ในสาขาศัลยศาสตร์มีแพทย์เฉพาะทาง 1 คน         
   ให้ประสานการปฏิบัติงานในสาขาดังกล่าวกับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช         
   รพ.ปากช่อง นานา         
   อนุมัติเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแห่งใหม่         
...............................................................................

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 6886
  • ดูรายละเอียด
 เครือข่ายที่  4    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      

1   เชียงรายประชานุเคราะห์...37
2   พะเยา...12
3   เชียงคำ...11
4   ลำปาง...35   
5   แพร่...20
6   น่าน...24
7   นครพิงค์...31
8   มหาราชนครเชียงใหม่...62
9   จอมทอง...5**
10   ฝาง...5**
11   ลำพูน...14
12   ศรีสังวาลย์...8
หมายเหตุ            
   รพ.จอมทอง         
   อนุมัติเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแห่งใหม่         
   ในสาขาอายุรศาสตร์มีแพทย์เฉพาะทาง 1 คน         
   ให้ประสานการปฏิบัติงานในสาขาดังกล่าวกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          
   หรือโรงพยาบาลนครพิงค์         
   รพ.ฝาง         
   อนุมัติเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแห่งใหม่         
   ในสาขากุมารเวชศาสตร์มีแพทย์เฉพาะทาง 1 คน         
   ให้ประสานการปฏิบัติงานในสาขาดังกล่าวกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          
   หรือโรงพยาบาลนครพิงค์         
.......................................................................
เครือข่ายที่  5    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น            

1   เลย...18
2   หนองคาย...22
3   ขอนแก่น...44
4   ศรีนครินทร์...60
5   อุดรธานี...45
6   หนองบัวลำภู...12
7   สกลนคร...30
8   ยโสธร...20
9   สรรพสิทธิประสงค์...60
10   อำนาจเจริญ...16
11   นครพนม...16
12   มุกดาหาร...17
13   กาฬสินธุ์...20
14   ร้อยเอ็ด...30
15   มหาสารคาม...24
16   ชัยภูมิ...16
.........................................................................
 เครือข่ายที่  6    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            

1   มหาราชนครศรีธรรมราช...30
2   ทุ่งสง...12
3   สิชล...6
4   วชิระภูเก็ต...24
5   กระบี่...16
6   พังงา...8
7   ตะกั่วป่า...6
8   สงขลา...20
9   หาดใหญ่...30
10   สงขลานครินทร์...64
11   พัทลุง...20
12   สตูล...5*
13   ตรัง...18
14   ปัตตานี...15
15   ยะลา...18
16   เบตง...6
17   นราธิวาสราชนครินทร์...15
18   สุไหงโก - ลก...8
หมายเหตุ   รพ.สตูล         
ขณะตรวจประเมินไม่มีอายุรแพทย์ประจำ รพ. ยกเว้นวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์มีอายุรแพทย์จาก รพ.หาดใหญ่   มาช่วยดูแลการปฏิบัติงานและเป็นที่ปรึกษาให้แก่แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ได้จัดส่งแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ของ รพ.ศิริราช รพ.พระมงกุฎเกล้า และรพ.สงขลานครินทร์มาช่วยสอนและเป็นที่ปรึกษา 2 คนต่อเดือน  ตั้งแต่ 9 มค. 54 เป็นต้นไปอย่างต่อเนื่อง  และจะมีการประเมินหลังผ่าน 3 เดือนไปแล้ว  ในเดือน กค. 54             

รพ.สตูลจะมีอายุรแพทย์ปฏิบัติงานประจำ 2 คน   สำหรับปัญหาภายในองค์กรในการดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ  กระทรวงสาธารณสุขจะต้องให้การดูแลช่วยเหลือ  และให้รพ.สตูลรายงานผลการดำเนินการทุก  6 เดือน            
...................................................................................

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 6886
  • ดูรายละเอียด
 เครือข่ายที่ 7     คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ            

1   นครนายก...12*
2   ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...25      
3   บุรีรัมย์...30
4   นางรอง...5*
5   สุรินทร์...31
6   พระนั่งเกล้า...19
7   ชลประทาน...15
8   ศรีสะเกษ...27

หมายเหตุ   
        รพ. นางรอง      
   ในสาขาศัลยศาสตร์มีแพทย์เฉพาะทาง 1 คน      
   ให้ประสานการปฏิบัติงานในสาขาดังกล่าวกับ รพ.บุรีรัมย์      
         
   รพ. นครนายก      
   ให้แก้ปัญหาความปลอดภัยบริเวณลานจอดรถหอพักแพทย์โดยด่วน      
...........................................................................................
 เครือข่ายที่ 8     คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)   

1   สุราษฎร์ธานี...30
2   เกาะสมุย...5*
3   ระนอง...10*
4   ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์...20
5   สระบุรี...25
6   พระพุทธบาท...12
7   พระนารายณ์มหาราช...15
8   บ้านหมี่...6
9   ปทุมธานี...16
10   ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ...24
         
หมายเหตุ               
   รพ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี            
   ปี 2554  ได้รับการรับรองให้กลับมาเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะอีกครั้ง         เนื่องจากยังมีผู้ป่วยในบางแผนกไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะของแพทย์        จึงรับรองศักยภาพ  5  ตำแหน่ง  และให้อนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ           ติดตามประเมินผลทุก 6 เดือน            
               
   รพ.ระนอง            
   ในสาขาศัลยศาสตร์มีแพทย์เฉพาะทาง 1 คน  โดยจัดให้แพทย์ปฏิบัติงานที่ รพ.ระนอง 1 เดือน   และที่ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  1 เดือน            
.............................................................................
 เครือข่ายที่ 9     คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร            

1   กำแพงเพชร...12
2   พิจิตร...20
3   พุทธชินราช...38
4   มหาวิทยาลัยนเรศวร...9
5   อุตรดิตถ์...30
6   เพชรบูรณ์...20
7   สุโขทัย...12
8   ศรีสังวร...12
9   สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช...16
10   แม่สอด...19
.......................................................................................

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 6886
  • ดูรายละเอียด
 เครือข่ายที่ 10     วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า            

1   จันทรุเบกษา...18
2   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...22
3   ค่ายสุรนารี...12
4   อานันทมหิดล...11
5   ค่ายประจักษ์ศิลปาคม...8
6   ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...5*
7   ค่ายจิรประวัติ...5*
8   ค่ายสุรศักดิ์มนตรี...5*
9   ค่ายจักรพงษ์...5*
10   ค่ายวชิราวุธ...5*
11   ค่ายสรรพสิทธิประสงค์...5*
หมายเหตุ            
   รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  รพ.ค่ายจิรประวัติ    รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี            รพ.ค่ายจักรพงษ์  รพ.ค่ายวชิราวุธ และรพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์            
   มีแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์และสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาละ 1 คน ให้ส่งแพทย์   ไปปฏิบัติงานในสองสาขาดังกล่าวที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดใกล้เคียง และให้รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะเฉพาะแพทย์จัดสรรชดใช้ทุนในสังกัดกระทรวงกลาโหมเท่านั้น            
......................................................................................

story

 • Staff
 • Hero Member
 • ****
 • กระทู้: 6886
  • ดูรายละเอียด
รายละเอียดเพิ่มเติม            
            
1. ปี 2553   
รับรองโรงพยาบาล...116 แห่ง   
จำนวนแพทย์ที่อนุมัติ...1,927  ตำแหน่ง      
มีแพทย์เข้าปฏิบัติงาน...1,709  คน
มีศักยภาพเหลือ...218  ตำแหน่ง       
            
2. ปี 2554   
รับรองโรงพยาบาล...120 แห่ง   
จำนวนแพทย์ที่อนุมัติ...2,228  ตำแหน่ง      
มีแพทย์จบประมาณ...2,000 คน   
มีศักยภาพเหลือ...228  ตำแหน่ง       
            
3. ปี 2554   มีศักยภาพในการแพทย์เพิ่มพูนทักษะเพิ่มขึ้นจากปี 2553
...301ตำแหน่ง