ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการสัมมนาเรื่อง แปดปีภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ-ของแพทยสภา-12มีค. นี้  (อ่าน 4919 ครั้ง)

pradit

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 322
  • ดูรายละเอียด
ด่วน...ขอแก้ไข ล่าสุด (เปลี่ยนแปลงวิทยากร)
สนใจเข้าร่วมสัมมนาได้ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ 02 590 1880-1 กด 5
กำหนด การสัมมนาแปดปีภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า                 ปัญหา อุปสรรค สิ่งท้าทายในการพัฒนา ความสำเร็จและความเสี่ยง                                                                                                     ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
12มีค.2553
.......................................................................

8.00-8.30 น.                                        -   ลงทะเบียน

8.30-8.45 น.                                        -  พิธีเปิด โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข                             นาย แพทย์สมศักดิ์  โล่ห์เลขา นายกแพทยสภากล่าวรายงาน

8.45-9.00 น.                                       - การบรรยายพิเศษ  เรื่องการบริการสาธารณะด้านการ แพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย
โดย นายสุกฤษฎิ์ กิติศรีวรพันธุ์ นบ.,ประกาศนียบัตรด้านกฎหมายมหาชน(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  ประธานชมรมนักกฎหมายเพื่อความมั่นคง

9.00-9.15 น.                                        - สถิติจำนวนบุคลากรและภาระงานของบุคลากรทางการ แพทย์โดย  นอ.(พิเศษ) นพ.อิทธพร คณะเจริญ  รองเลขาธิการแพทยสภา

9.15-9.30 น.                                        - การเงินของระบบหลักประกันสุขภาพ  โดย นายแพทย์จิรุตม์   ศรีรัตนบัลล์

9.30-9.45  น.                                      - รับประทานอาหารว่าง

9.45-12.00 น.                                     -  การอภิปรายเรื่อง แปดปีภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปัญหา อุปสรรค สิ่งท้าทายในการพัฒนา ความสำเร็จและความเสี่ยง
                                                        วิทยากร

 1.การดำเนินงานของสปสช. ในรอบแปดปีที่ผ่านมาโดย นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ  รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2. นโยบายในการบริหารจัดการในกระทรวงสาธารณสุขในระบบหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย นายแพทย์เสรี  หงส์หยก รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. งบประมาณทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ก่อน - หลังหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แนวโน้มและภาระงบประมาณในอนาคต
   โดย คุณชุมศรี พจนปรีชา รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


4. แนวคิดและมุมมองจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ภายใต้หลักประกันสุขภาพ โดย นายแพทย์ประทีป เมฆประสาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียว

5.ผลกระทบต่อมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา

6.การบริหารจัดการ/การปฏิรูประบบบริการด้านสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ โดย นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญและ ความเห็นจากวิทยากรทุกคน

ผู้ดำเนินการอภิปราย แพทย์หญิงเชิดชู อริยศรีวัฒนา ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับเปลี่ยนเงินเดือนและค่าตอบแทนแพทย์ใน ภาคราชการ

12.00- 14.00 น .lunchoen symposium   - ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอในการแก้ไข จากผู้ปฏิบัติงาน

วิทยากร – นายแพทย์ไชยวัฒน์ ภูติยานันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาชีพแพทย์
นางสาวพิกุล บัณฑิตพานิช ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาชีพพยาบาล
นางพัชรี  ศิริศักดิ์  ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาชีพเภสัชกร
ดำเนิน รายการโดย นายแพทย์สมศักดิ์  เจริญชัยปิยกุล    กรรมการ แพทยสภา

14.00-15.00 น.                                   -  สรุปผลการสัมมนาและแถลงข่าวสื่อมวลชน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มีนาคม 2010, 06:57:43 โดย pradit »

tanongkit

 • Verified User
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 4
  • ดูรายละเอียด
ถ้าจะไปร่วมสัมนาต้องทำยังไงบ้างครับ

pradit

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 322
  • ดูรายละเอียด
ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง แปดปีภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553
รายละเอียดผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อ
หน่วยงาน
ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร
E-mail address

คาดว่าคงจะมีหนังสือเชิญไปยัง รพ.ต่างๆ แล้วจะติดตามรายละเอียดมาเล่าให้ฟังอีกทีครับ

pradit

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 322
  • ดูรายละเอียด
หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา จากแพทยสภาออกมาแล้วครับ ผมเพิ่งได้รับวันนี้เอง

ใจความสำคัญ

แพทยสภาจึงขอเรีัยนท่าน หรือผู้แทน/แพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการในสังกัดหน่วยงานท่าน เข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 12มีนาคม 2553 เวลา08.30-16.30 น.ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าพาหนะ/ค่าที่พัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายต่างๆจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 มีนาคม 2010, 07:46:16 โดย pradit »

today

 • Staff
 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 263
  • ดูรายละเอียด
น่าสนใจครับ
แต่ทำไมแพทยสภาชอบจัดประชุมวันศุกร์ เป็นวันที่ไม่ค่อยว่างเลย  ที่ทำงานก็อยู่ไกลกระทรวง เดินทางก็ลำบาก
ผลจากแปดปีภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ???

หมอธรรมดาๆ

 • Verified User
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 36
  • ดูรายละเอียด
 :) น่าสนใจครับ อยากไปร่วมฟังร่วมแชร์ความคิดเห็นนะ แต่ก็ข้อจำกัดของหมอเรานั่นแหละทำแต่งานๆห่วงแต่งานแล้วก็ไม่มีใครมาทำแทนได้ คงเคลียร์งานไม่ได้เพราะต้องอยู่เวรคนเดียวช่วงนั้นพอดี  แต่คิดว่าก็คงจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ก็ยังดีที่มีการพูดถึง  อย่างน้อยก็ได้มีโอกาสสะท้อนความคิดจากคนที่ยังคลุกคลีกับงานอย่างแท้จริง ไม่ใช่มาจากคนที่อยู่บนหอคอย 

pradit

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 322
  • ดูรายละเอียด
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิทยากร บางหัวข้อครับ
เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนาด้วย
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ 02 590 1880-1 กด 5