หมวดหมู่ทั่วไป > สหสาขาวิชาชีพ

มบส.เสนอ 3 ทางช่วย นศ.เทคนิคการแพทย์ พร้อมออกค่าใช้จ่ายให้ - ยันนศ.ปี3 ได้ฝึกงาน

(1/1)

story:
 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้า พระยา พร้อมช่วย นศ.เทคนิคการแพทย์ หลังหลักสูตรไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ เลือกเทียบโอนเรียนต่อที่เดิม - ย้ายเรียนที่ใหม่ที่ผ่านการรับรอง และ สู้ต่อที่เดิม ยันพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ มั่นใจ นศ.ปี 3 ได้ฝึกงานครบทุกคน
       
       จากกรณีนิสิตสาขา วิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) จากการที่หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มบส. ไม่ผ่านการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ ส่งผลให้นิสิตไม่สามารถฝึกงานและเรียนต่อจนจบหลักสูตร ขณะเดียวกัน มบส. ยื่นฟ้องศาลปกครอง เพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินให้สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เปิดการเรียน การสอนต่อไปได้ พร้อมยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย 200 ล้านบาทจากสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ประเมินหลักสูตรไม่เป็นธรรมนั้น
       
       วันนี้(21 ก.พ.) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน อธิการบดี มบส. เปิดเผยว่า ว่า ล่าสุด มบส.ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยเปิดโอกาสให้นิสิตชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มบส. เลือกตามความสมัครใจ ดังนี้ 1.ให้ นิสิตได้เทียบโอนไปเรียนสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันของ มบส. 2. ย้ายนิสิตไปเรียนในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น ที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสมาคมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วซึ่งเบื้องต้นมีมหาวิทยาลัยที่ตอบรับมาแล้วประมาณ 9 แห่ง และ 3. มบส.จะต่อสู้ต่อไปเพื่อให้หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มบส.ได้รับการอนุมัติ เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาที่นี่ต่อไปจนจบหลักสูตร โดยจะต้องรอผลคำตัดสินจากศาลปกครองว่าจะมีคำสั่งคุ้มครองหลักสูตรตามที่ มบส. ได้ยื่นฟ้องไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตามทั้ง 3 แนวทางดังกล่าว ทางมบส.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
       
       “หลังจากนี้จะให้นิสิตได้ตัดสินใจว่าจะเลือกแนวทางใด ขณะเดียวกันก็จะเสนอทั้ง 3 แนวทางต่อ สภามหาวิทยาลัย มบส. ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการอนุมัติเพื่อช่วยเหลือนิสิตโดยเร็วก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2554 ส่วนกรณีนิสิตชั้นปีที่ปี 3 ที่จะฝึกงานในช่วงเดือน ต.ค.นี้ นั้น ขณะนี้ยังเหลือเวลาอีกนาน  แต่ในเบื้องต้น มบส.ได้ทำความร่วมมือกับโรงพยาบาลหลายแห่งที่จะส่งเด็กไปฝึกงานแล้ว จึงมั่นใจว่านิสิตชั้นปีที่ 3 จะได้ฝึกงานทุกคนอย่างแน่นอน” อธิการบดี มบส. กล่าว
       
       รศ.ดร.สุพล กล่าวอีกว่า ทั้งนี้หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ แล้วเมื่อวันที่ 25 ม.ค.2551 ซึ่งได้ส่งหลักสูตรนี้ไปให้สภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2551 และส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2551 เพื่อรับรองหลักสูตร แต่ก็ถูก สกอ. และสภาเทคนิคการแพทย์เก็บไว้รอการพิจารณานานกว่า 2 ปี ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ทำการมาตรวจประเมิน 2 ครั้ง โดยครั้งหลังสุดใช้เกณฑ์ประเมินที่มีการปรับปรุงข้อบังคับใหม่ ไม่ตรงกับการทำหลักสูตรของ มบส.ที่ต้องประเมินตามเกณฑ์เดิม จึงจำเป็นต้องยื่นฟ้องศาลปกครอง เนื่องจากการพิจารณารับรองหลักสูตรดังกล่าวไม่เป็นธรรมเป็นจำนวน 200 ล้านบาท
       
       “หลักเกณฑ์ใหม่ได้ เพิ่มเงื่อนไขที่ต้องซื้อเวลาคืนมา เช่น ต้องมีหลักสูตร pre clinic อย่างมีคุณภาพมาก่อน 4 ปี ถึงจะเปิดสาขาเทคนิคการแพทย์ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ แล้วก็มีหนังสือออกมาว่าไม่ผ่านการประเมิน ซึ่งส่งผลเสียหายต่อความน่าเชื่อถือต่อหลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย จึงตัดสินใจฟ้องศาลปกครองที่ต้องฟ้องภายใน 90 วัน เราจึงตัดสินใจฟ้องคาบเส้นในวันที่ 90 พอดี” อธิการบดี มบส. กล่าว

ASTVผู้จัดการออนไลน์    21 กุมภาพันธ์ 2554

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version