ผู้เขียน หัวข้อ: สภาเภสัชกรรมจี้ “ปู” เสียสละลาออกเพื่อชาติ-เปิดทางนายกฯ ใหม่นำปฏิรูป  (อ่าน 497 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 8313
    • ดูรายละเอียด
สภาเภสัชกรรมออกแถลงการณ์เรียกร้องรักษาการนายกฯ เสียสละ ลาออกจากตำแหน่ง เปิดทางให้มีนายกฯ ใหม่ที่ประชาชนยอมรับ นำประเทศสู่การปฏิรูป ย้ำวิกฤตปัญหาชาติมาจากการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาล
       
       วันนี้ (17 ก.พ.) สภาเภสัชกรรม ได้ออกแถลงการณ์คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมต่อวิกฤตบ้านเมือง มีเนื้อความว่า “จากวิกฤตปัญหาของประเทศในปัจจุบันที่มาจากการบริหารประเทศของรัฐบาลที่มีความผิดพลาดในด้านต่างๆ จนนำไปสู่การคัดค้านและต่อต้านอย่างกว้างขวาง โดยไม่เคยปรากฏมาก่อนในสังคมไทย ในขณะที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวอย่างแข็งขันและกว้างขวางที่จะผลักดันการปฏิรูปประเทศให้สามารถเดินหน้าฝ่าวิกฤต นำประเทศสู่การพัฒนาและเป็นที่ยอมรับในประชาคมโลก
       
       “สภาเภสัชกรรมในฐานะองค์กรกลางของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้พิจารณาปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน คณะกรรมการสภาเภัชกรรม ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 223 (1/2557) จึงมีมติที่เป็นเอกฉันทน์ ดังต่อไปนี้
       
       1) เรียกร้องให้ นายกรัฐมนตรี รักษาการ เสียสละ โดยการลาออกจากตำแหน่ง เพื่อให้มีนายกรัฐมนตรี ที่เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม และ มีที่มาอย่างถูกต้องตามครรลองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นำพาประเทศสู่การปฏิรูป
       
       2) ผลักดันการปฏิรูปประเทศ ตามเจตนารมณ์ของทุกภาคส่วนในสังคม โดยเข้าร่วมในการดำเนินการอย่างจริงจัง
       
       3) เป็นแกนกลางของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม ในการขับเคลืิ่อนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิรูประบบยาและสุขภาพ
       
       “สภาเภสัชกรรม คาดหวังว่า ข้อเรียกร้องดังกล่าวจะได้รับการตอบสนองจากผู้บริหารประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะได้ขับเคลืิ่อนให้มติของสภาเภสัชกรรมเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สภาเภสัชกรรม, 17 กุมภาพันธ์ 2557, กระทรวงสาธารณสุข ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 7”