ผู้เขียน หัวข้อ: หนุนตั้ง “องค์กรแพทย์จังหวัด” ลดปรามาสแพทยสภาอยู่แต่หอคอยงาช้าง  (อ่าน 935 ครั้ง)

ABBA

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2105
    • ดูรายละเอียด
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์   28 มกราคม 2557 08:24 น.        


       แพทย์สภาหนุนตั้ง “องค์กรแพทย์จังหวัด” หวังดูแลแพทย์ไทยที่มีเกือบ 5 หมื่นคน เชี่ยวชาญถึง 80 สาขา พร้อมดึงร่วมงานสะท้อนข้อเท็จจริงในพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมของแพทย์ ช่วยแก้ปัญหาตรงจุด สร้างระบบธรรมาภิบาล ลดปรามาสทำงานแต่บนหอคอยงาช้าง
       
       พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ปี 2557 แพทยสภามีนโยบายจะดำเนินการสนับสนุนจัดตั้งองค์กรแพทย์จังหวัด ซึ่งเป็นแนวคิดของเลขาธิการแพทยสภาที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาลให้สมาชิกทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โปร่งใส ในการบริหาร เพื่อมาร่วมกันแก้ปัญหาและวางแผนพัฒนาวงการแพทย์ไทย ในยุคที่จะต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ โดยการตั้งองค์กรแพทย์จังหวัดเป็นการสร้างระบบผู้แทนจากทุกจังหวัด ที่มีความแตกต่างกันขึ้นมาดูแลวงการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งองค์กรแพทย์แล้วในบางส่วนของหน่วยบริการ แต่ยังไม่มีการรวมตัวเป็นองค์กรแพทย์ประจำจังหวัด ซึ่งองค์กรแพทย์จังหวัดจะประกอบด้วยหลายองค์กรแพทย์ เช่น องค์กรแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากองค์กรแพทย์ของมหาวิทยาลัย องค์กรแพทย์หน่วยบริการสังกัด สธ.องค์กรแพทย์เอกชน และองค์กรแพทย์ค่ายทหาร เป็นต้น คาดว่าองค์กรแพทย์จังหวัดน่าจะดำเนินการครบทั่วประเทศภายในปีนี้

   
หนุนตั้ง “องค์กรแพทย์จังหวัด” ลดปรามาสแพทยสภาอยู่แต่หอคอยงาช้าง
       พล.อ.ต.นพ.อิทธพร กล่าวอีกว่า วงการแพทย์มีขนาดใหญ่ขึ้น แพทย์มีจำนวนมากขึ้นเกือบ 5 หมื่นคน มีความเชี่ยวชาญความซับซ้อนถึง 80 สาขา และทำงานในหลายสังกัด ทั้ง สธ. มหาวิทยาลัย กองทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กทม. เอกชน เป็นต้น ซึ่งจะมีภารกิจแตกต่างกัน การแก้ปัญหาวิธีการจัดการของแต่ละหน่วยงานก็แตกต่างกันทั้งทรัพยากร บุคลากร และการเงิน ทำให้แพทยสภาไม่สามารถแก้ปัญหาแบบเหมารวมทั้งประเทศแบบอดีตได้ การดึงองค์กรแพทย์จังหวัดเข้ามาร่วมทำงานจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เออีซี) ที่จะมีการเคลื่อนย้ายของแพทย์ด้วย
       
       “แพทยสภาต้องการองค์ความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริงให้ทั่วถึง เพื่อใช้ในการดูแลระบบ ซึ่งที่ผ่านมาแพทยสภาเกิดจากการเลือกตั้งจากแพทย์ทั่วประเทศ ไม่มีสาขาในหน่วยบริการ หากมีองค์กรแพทย์จังหวัดที่เป็นเหมือนตัวแทนแพทย์ในจังหวัดเข้ามาร่วมทำงานกับแพทยสภา จะช่วยสะท้อนข้อมูลจากพื้นที่จริง และร่วมแก้ปัญหา ทำให้การดำเนินการต่างๆ สอดคล้องกับพื้นที่และประชาชน เติมความสมบูรณ์ให้กับธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมจากแพทย์ การทำงานของแพทยสภาจะไม่ได้เป็นแบบอยู่บนหอคอยงาช้างอีกต่อไป นอกจากนี้ การมีองค์กรแพทย์จังหวัด จะส่งผลต่อการจะปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐที่กระทบต่อแพทย์ทั้งระบบต้องฟังเสียงขององค์กรแพทย์นี้ด้วย” รองเลขาธิการแพทยสภา กล่าว