ผู้เขียน หัวข้อ: สภาฯพร้อมผลักดันเม็ดเงิน เพิ่มสวัสดิการ/ซื้ออุปกรณ์แพทย์  (อ่าน 526 ครั้ง)

ABBA

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2105
    • ดูรายละเอียด
หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 31 ธันวาคม 2556 06:00:00 น.
นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในปี 2557 สภากรุงเทพมหานครเตรียมผลักดันงบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานคร เป็นของขวัญให้กับคนกรุงเทพฯ อาทิ ผลักดันงบประมาณเพื่อเพิ่มสวัสดิการให้แก่ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และพยาบาล รวมทั้งปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร


 
ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืน จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเพิ่มสวัสดิการอาหารกลางวันเด็กให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งบูรณาการระบบการศึกษา ปรับปรุงขยายถนนและพัฒนาระบบสัญญาณไฟและป้ายสัญลักษณ์เพื่อแก้ปัญหาจราจร จัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬาในชุมชน ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

นอกจากนี้สภากทม.มีนโยบายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรียนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เนื่องจากพบว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในปัจจุบันยังล่าช้าในการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ปัญหา รวมทั้งหน่วยงานยังขาดประสิทธิภาพและติดตามเรื่องให้กับประชาชนได้ไม่ทั่วถึง

โดยที่ผ่านมาได้มีการประชุมและหารือกับสมาชิกสภากทม.ในการพัฒนาหน่วยงานเพื่อรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานสภากทม.ได้ ซึ่งพร้อมที่จะพิจารณาความเดือดร้อนที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อเสนอให้ผู้บริหารเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน โดยในอนาคตการประชุมสภากทม.จะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมรับฟังการแก้ไขปัญหาและเสนอเรื่องร้องเรียนเพื่อให้สภากทม.พิจารณาและเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ปัญหาต่อไป ซึ่งเรื่องร้องเรียนแต่ละเรื่องต้องอยู่ในการพิจารณาและกลั่นกรองในรายละเอียดถึงความจำเป็นเป็นเร่งด่วนด้วย