ผู้เขียน หัวข้อ: สธ.มอบ 5 รางวัล นักการสาธารณสุขดีเด่น "ชัยนาทนเรนทร" ปีแรก  (อ่าน 751 ครั้ง)

ABBA

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2105
    • ดูรายละเอียด

Matichon Group

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556


สธ.มอบ 5 รางวัล นักการสาธารณสุขดีเด่น "ชัยนาทนเรนทร" ปีแรก
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 18:01:23 น.
   
 เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน ที่กระทรวงสาธารณสุข  ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วย นพ.ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และนพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  แถลงข่าว ผลการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2556

ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม   กล่าวว่า   มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ ร่วมกับ สธ. และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานด้านการพัฒนาสาธารณสุขดีเด่น ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้อัญเชิญพระนาม“ชัยนาทนเรนทร” เป็นชื่อรางวัล  โดยรางวัลประกอบด้วย เงินรางวัล 200,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ เข็มกลัดนักการสาธารณสุขดีเด่น จาก สธ. และพระรูปหล่อจำลอง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ขนาดฐานกว้าง 5 นิ้ว สูง 15 นิ้ว จากมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมูลนิธิฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อโปรดเกล้าฯ ให้นักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร เข้าเฝ้ารับพระราชทานเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณต่อไป

นพ.ประสิทธิ์   กล่าวว่า การคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร จะพิจารณาจากบุคลากรด้านสาธารณสุข ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ที่มีผลงานก่อให้เกิดการสาธารณสุขที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และส่งผลในระดับชาติ อย่างน้อย 5 ปี มีความประพฤติ ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งการครองตน ครองคน และครองงาน รวมทั้งไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย หรือถูกลงโทษทางคดี  โดยในปี 2556 ซึ่งเป็นปีแรกของรางวัลชัยนาทนเรนทร มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด 77 ราย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักการสาธารณสุขดีเด่น ประกอบด้วย 1.ประเภทบริหาร ได้แก่ นางเกษร วงศ์มณี สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

2.ประเภทบริการ ได้แก่ นายธีระวัฒน์ แดงกะเปา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกสวนป่า ตำบลสวนป่า อำเภอบางขัน จ.นครศรีธรรมราช 3.ประเภทวิชาการ ได้แก่ นพ.สำลี เปลี่ยนบางช้าง ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4.ประเภทผู้นำชุมชน ได้แก่ นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน และ 5.ประเภทประชาชน ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์ จ.ชุมพร