ผู้เขียน หัวข้อ: จดหมายจากสมาพันธ์ฯถึงสมาชิก ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗  (อ่าน 1262 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 8874
    • ดูรายละเอียด


๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สวัสดี เพื่อนแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกท่าน

   สถานการณ์การเมืองหลังการเลือกตั้ง ยังไม่สงบ มีประขาชนชาวไทยที่เป็นผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตกว่า  ๒๐  ราย และมีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวนมาก ถือเป็นความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ สพศท.เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมสาธารณสุขได้แสดงจุดยืนร่วมมือกับ กลุ่มโรงเรียนแพทย์ ๗ สถาบัน และนายกสภาวิชาชีพทางสาธารณสุข ๗ สาขา ในนาม “เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” ออกแถลงการณ์ หาผู้กระทำผิดทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตมาลงโทษโดยเร็ว ร่วมทั้งดำเนินการควบคุม ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอีกต่อไป และให้รัฐบาลชุดปัจจุบันเสียสละลาออกจากการเป็นรัฐบาลรักษาการ

   แม้ พรบ. คุมครองผู้เสียหาย ฯจะตกไปตามการยุบสภาแล้วก็ตาม แต่ก็มีข่าว ฟ้องร้องแพทย์มาอยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะการจ่ายยา ขอให้เพื่อนแพทย์ใช้ความระมัดระวัง ให้อ่านข้อบ่งชี้ในเอกสารกำกับยาโดยละเอียด เพราะศาลใช้เอกสารกำกับยามาเป็นหลักฐานในการอ้างอิง    
ทาง สพศท.ขอเสนอ แนวทางการปฏิรูประบบสาธารณสุข เริ่มจากในกระทรวง สธ. ประชาคมสาธารณสุข ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนจากทุกวิชาชีพใน สธ. ควรมีตัวตนอยู่ในกระทรวง เพื่อ ดำเนินการ

๑.ปฏิรูป สปสช. ภายใต้ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งได้ดำเนินงานมานานกว่า ๑๐ ปี สมควรมีการปฏิรูป

๒. จัดตั้ง กสธ. (ออกจาก กพ.) โดยการศึกษารูปแบบของ ครู ศาล และอัยการ ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร แล้วนำมาพัฒนา กสธ.อย่างเป็นรูปธรรม

๓.กำหนดค่ากลางการคิดแต้ม P4P จาก กระทรวง เพื่อลดความแตกแยกของผู้ปฏิบัติงานทุกวิชาชีพ โดยเพื่อนแพทย์ทุกท่าน สามารถเสนอความเห็นได้ที่ http://www.thaihospital.org

ปัญหาการสื่อสารของ สพศท. ไปไม่ถึงเพื่อนแพทย์ทุกจังหวัด ช่องทางหลักในการสื่อสารในปัจจุบัน คือ LINE สพศท ซึ่งมีสมาชิก ๕๕ คน รองลงมาคือ http://www.thaihospital.org มีสมาชิกเข้าไปอ่านหัวข้อที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีการตอบกลับหรือแสดงความเห็น และอีกช่องทางคือ จดหมายฉบับนี้ ที่จะส่งถึงเพื่อนแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกจังหวัดทุกเดือน แต่เป็นการสื่อสารทางเดียว และล่าช้า ถ้าเพื่อนแพทย์มีข้อเสนอแนะอย่างไร ทางคณะกรรมการ สพศท. ยินดีรับฟัง

การประชุมสามัญประจำปีของ สพศท. ได้จัดในวันที่ ๑๔ ก.พ. ของทุกปี แต่ในปีนี้ ได้เลื่อนการประชุมออกไปเนื่องจากความไม่สงบทางการเมือง จึงขอรับฟังความเห็นจากเพื่อนแพทย์ทุกท่านว่า  ควรจะจัดการประชุมได้เลย หรือ จะรอเหตุการณ์การเมืองสงบก่อน และสถานที่จัดงานควรเป็นที่ใด

      จาก... สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป แห่งประเทศไทย (สพศท.)