ผู้เขียน หัวข้อ: บุก สธ.ยื่นหนังสือค้าน สบส.ยุบศูนย์ฝึกอบรบ-พัฒนาสุขภาพ ปชช.ระดับภาค  (อ่าน 562 ครั้ง)

story

  • Staff
  • Hero Member
  • ****
  • กระทู้: 8247
    • ดูรายละเอียด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาสุขภาพประชาชนจากหลายภาคส่วน อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เครือข่ายหมออนามัยและเครือข่ายหัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชน ประมาณ 100 คน ได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องไม่ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ยุบศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพประชาชนระดับภาค

นายรุ่งฤทธิ์ เรืองรุ่ง กรรมการวิชาการสมาคม อสม.ภาคเหนือ กล่าวว่า จากการประชุมของ สบส.เรื่องการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 เขต ที่จัดขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อแทนศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพประชาชนระดับภาค ที่มีอยู่ 14 ศูนย์ พร้อมทั้งยังมีการแจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง 12 เขตบริการสุขภาพ โดยให้เหตุผลว่า เป็นการพัฒนางานชุมชนระดับพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สอบถามความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องเลย ที่สำคัญงานในระดับชุมชนอย่าง อสม.ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาตนเองมากพอ และการจะยุบศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นเรื่องไม่เหมาะสม

นายรุ่งฤทธิ์กล่าวอีกว่า ทางเครือข่ายจึงขอเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดย สบส.เปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคีสุขภาพทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อการพัฒนางานระดับชุมชนต่างๆ รวมทั้งการตั้งสถาบันใหม่ด้วย ทั้งนี้ การทำงานของ อสม.แม้มีความชัดเจนของการทำงาน จนเกิดผลงานและเป็นที่ยอมรับ แต่การทำงานร่วมกันระหว่าง อสม.กับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป สาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยังมีความจำเป็นอยู่ ซึ่งควรที่จะพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการทำงานให้ชัดเจนขึ้น ดังนั้น ศูนย์ฝึกอบรมฯต้องมีอยู่และการเปลี่ยนแปลงภายใต้นโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพของ สธ.ที่จะเกิดขึ้นกับบทบาทของ อสม. และผลกระทบต่อการทำงานอื่นๆ ควรเปิดโอกาสให้องค์กร อสม.และภาคีเครือข่ายในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและควรพิจารณา ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต ให้ได้ผู้ที่สามารถประสานเครือข่ายการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางเครือข่ายจะติดตามผลจากการเรียกร้องวันนี้ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ หากไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องทางเครือข่ายก็จะกลับมาเรียกร้องอีกครั้ง

ด้านนายประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า ในกรณีที่มีการระบุว่าทาง สบส.จะยุบศูนย์ดังกล่าวนั้นเป็นความเข้าใจผิด เนื่องจากทาง สบส.ไม่ได้มีการยุบศูนย์แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับนโยบาย สธ.ที่ทำเป็น 12 เขตบริการสุขภาพ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้สอดคล้องและไม่ให้เกิดงานซ้ำซ้อน โดยขณะนี้ทั้ง 14 ศูนย์อยู่ภายใต้การบริหารของระดับกองของ สบส. ซึ่งต่อไปเมื่อมีการปรับโครงสร้างใหม่ ทั้ง 12 ศูนย์จะอยู่ภายใต้กฎกระทรวงสาธารณสุข ทำให้บุคลากรสามารถขยายและเติบโตได้ ส่วนศูนย์อีก 2 ศูนย์ที่เหลือคือที่ชลบุรีและยะลา จะปรับให้กลายเป็นสถานที่ฝึกอบรมแทน

"ข้อกังวลของ อสม.ในเรื่องการมีส่วนร่วมนั้น จะพยายามให้เจ้าหน้าที่จัดทำนโยบายที่ให้ อสม.เข้าถึงได้มากที่สุดและจะต้องมีการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ที่เข้มข้นกว่าเดิม โดยการปรับโครงสร้างในครั้งนี้เข้าใจว่า อาจทำให้เกิดความกังวล แต่จะพยาบาลทำความเข้าใจต่อไป ส่วนโครงสร้างที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วนั้น คงไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะ สธ.รับรองโครงสร้างดังกล่าวแล้ว แต่การบริหารจัดการและสร้างการมีส่วนร่วมยังสามารถสร้างให้ อสม.เข้ามาบทบาทได้ ทั้งนี้ ผมจะยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้อธิบดี สบส.ต่อไป" นายประสาทกล่าวมติชนออนไลน์  24 ตค 2556