ข่าว รพศ./รพท.

หัวข้อ

<< < (361/361)

[1] ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยง เหมาจ่าย ได้หรือยัง

[2] ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิประโยชน์ ที่สมาชิกควรได้ในโรงพยาบาล แพทย์ที่ขาดแคลน

[3] หนังสือจากกระทรวงฯ ชี้แจง สตง. เรื่องเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

[4] ยินดีต้อนรับ om2196

[5] รมช. คนใหม่

[6] หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

[7] สมาชิกใหม่

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version