ข่าวสมาพันธ์

หัวข้อ

<< < (2/90) > >>

[1] 'สมเด็จพระสังฆราช' ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา "สัมมาวาจา"

[2] ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสมของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ( 23 ก.ค.2564)

[3] วิกฤตอยู่ข้างหน้าแล้ว... สถานการณ์โควิด19

[4] วัคซีนโควิด19:ข้อมูล และแนวทางการจัดสรรที่เป็นธรรมและเท่าเทียม(องค์การอนามัยโลก)

[5] (New Normal) จาม/ไอ ใส่ศอก ลดการแพร่เชื้อ

[6] ‘สังฆราช’ประทาน คติธรรมวิสาขบูชา

[7] ช่วยกันหยุดโควิด ก่อนที่พวกเราจะไปต่อ...ไม่ไหว

[8] สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมในสถานการณ์โควิด

[9] “สมเด็จพระสังฆราช” ประทานคติธรรมเนื่องในวัน “มาฆบูชา” 2564

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version